Φωτογραφία εξωφύλλου του προφίλ
Φωτογραφία προφίλ
Ευρωπαϊκό Κολέγιο
Πληροφορίες
Αναρτήσεις

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
Σε ένα live streaming, ο  παιδίατρος Στέλιος Παπαβέντσης και η παιδαγωγός-γλωσσολόγος Δρ.Παπαζιώγα Τριανταφυλλιά (Ευρωπαϊκό Κολέγιο) θα αναπτύξουν τις απόψεις τους και θα συζητήσουν με γονείς.
Η ηλικία 2 1/2-6 ετών αφορά τη λεγόμενη προσχολική ηλικία-στάδιο. Κατά το ιδιαίτερο αυτό εξελικτικό στάδιο τίθενται οι βάσεις για την προσωπικότητα και την υγεία του παιδιού. Τα ερεθίσματα, εμπειρίες και δεξιότητες που αποκτά το παιδί σε αυτή την ηλικία, είναι κρίσιμα για όλη του τη ζωή. Αναδεικνύονται οι ικανότητες της σκέψης και του λόγου,οι οποίες διαμορφώνουν τη συναισθηματική, κοινωνική και δημιουργική του νοημοσύνη. Αυτό σημαίνει, ότι δέχεται ισχυρές επιδράσεις από το οικογενειακό και εξωοικογενειακό περιβάλλον. 
Στα πλαίσια της ζωντανής διαδικτυακής συζήτησης, θα ανιχθευθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι, που θα πρέπει να επιδιώξουν οι γονείς για αυτή την ηλικία, καθώς επίσης θα γίνει λόγος για το  ρόλο τους, ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν το ιδανικό-γόνιμο περιβάλλον ομαλής ανάπτυξης του παιδιού.
2 1/2-6 ετών Νους υγιής και σώμα υγιές: Ο γιατρός, ο παιδαγωγός, οι γονείς.
Σε ένα live streaming, ο  παιδίατρος Στέλιος Παπαβέντσης και η παιδαγωγός-γλωσσολόγος Δρ.Παπαζιώγα Τριανταφυλλιά (Ευρωπαϊκό Κολέγιο) θα αναπτύξουν τις απόψεις τους και θα συζητήσουν με γονείς. Η ηλικία 2 1/2-6 ετών αφορά τη λεγόμενη προσχολική ηλικία-στάδιο. Κατά το ιδιαίτερο αυτό εξελικτικό στάδιο τίθενται οι βάσεις για την προσωπικότητα και την υγεία του παιδιού. Τα ερεθίσματα, εμπειρίες και δεξιότητες που αποκτά το παιδί σε αυτή την ηλικία, εί...
Περιμένετε όσο γίνεται φόρτωση περισσότερων αναρτήσεων