Shared publicly  - 
3
The Nguyen's profile photoPhung Trong Tin's profile photoLe Thuy's profile photo
3 comments
 
Tấm hình đẹp đấy, hình như mấy em đang QC điện thoại thì phải
Translate
Le Thuy
 
bé cuối bên fai có đôi mắt giống mai phuong thuy
Translate
Add a comment...