Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie bierze czynny udział w ogólnopolskim programie edukacji antytytoniowej dla dzieci przedszkolnych „Czyste powietrze wokół nas”. Program opiera się na ścisłej współpracy przedszkolaków, rodziców oraz opiekunów. Założeniem jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego oraz wykształcenie w nich nawyku dbania o własne zdrowie. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy rodziców na temat ochrony dzieci przed dymem tytoniowym oraz wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. W grupach przedszkolnych 0 „A” oraz 0 „B” przeprowadzono cykl zajęć edukacyjnych na temat palenia tytoniu oraz źródeł dymu.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
19.04.2017
37 Photos - View album
Shared publicly