W sobotę, 12 marca, nasza szkoła zorganizowała „Dzień Otwarty”. Najmłodsi przyszli wraz ze swoimi rodzicami, aby zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły oraz wziąć udział w organizowanych dla nich zajęciach. Dla rodziców była to również okazja do bezpośrednich rozmów z dyrekcją szkoły oraz bliższego poznania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
             Oficjalnego otwarcia spotkania dokonała pani dyrektor Dorota Jakusztowicz, która powitała gości i podkreśliła, iż pracownicy szkoły dokładają wszelkich starań, aby każdy uczeń miał możliwość rozwijania swoich zainteresowań i czuł się w niej bezpiecznie. Jak podkreśliła, niezwykle ważne jest ciągłe rozwijanie bazy dydaktycznej szkoły, dzięki której zajęcia prowadzone są atrakcyjnie i nowocześnie.

Następnie głos zabrał pan burmistrz Robert Lewandowski, który w swoim wystąpieniu podziękował za zaproszenie oraz podkreślił, że udział w tego typu wydarzeniach pozwala rodzicom nie tylko poznać bliżej ofertę edukacyjną szkoły, ale także ułatwia podjęcie właściwej decyzji, o wyborze szkoły dla ich dziecka.
     Rodzice wraz z dziećmi z ciekawością zwiedzali sale lekcyjne, świetlicę, salę gimnastyczną i bibliotekę. Mogli zobaczyć, że szkoła stała się placówką dostosowaną do potrzeb najmłodszych dzieci, wyposażoną w najnowsze pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny.
      Dla dzieci spotkanie miało charakter bardzo aktywny. Na wstępie każdy przyszły uczeń otrzymał słodki upominek oraz obrazek, który uzupełniał kolorowymi naklejkami, będącymi nagrodą za udział w zajęciach. Dzieci miały okazję skorzystać z zajęć komputerowych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, uczestniczyć w zajęciach plastycznych, muzycznych oraz ruchowych na sali gimnastycznej. Dla małych i dużych gości została przygotowała prezentacja multimedialna przybliżającą codzienne zajęcia uczniów klas młodszych. Nasi goście mogli także obejrzeć kroniki klasowe, albumy, prace dzieci oraz fotorelacje z prowadzonych zajęć i projektów edukacyjnych. Rodzice mieli także możliwość skorzystania z konsultacji pedagogicznej. Na wszelkie pytania odpowiadały - pedagog szkolny Jadwiga Dorabiało oraz pracownicy Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej w Żmigrodzie. Dużym zainteresowaniem wśród rodziców cieszyła się kawiarenka, gdzie mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, porozmawiać z nauczycielami i dyrekcją szkoły.
           Dzień Otwarty to już w naszej szkole tradycja. Takie spotkania pozwalają wszystkim zweryfikować swoje wyobrażenia o szkole. Dziękujemy wszystkim za zaufanie oraz przybycie. Było nam miło gościć dzieci i rodziców w naszych szkolnych progach. Mamy nadzieję, że wszystkim naszym gościom, szkoła będzie kojarzyła się z miejscem, w którym można miło spędzić czas na nauce i zabawie.

 
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-03-13
15 Photos - View album
Shared publicly