Shared publicly  - 
 
THÔNG TIN SƠ LƯỢC Tên tác phẩm: Metal Gear Rising: Revengeance Thể loại: Action, Military, Sci-fi Hãng phát triển: PlatinumGames Hãng phát hành: Konami Digital Entertainment Hệ máy: PS3, Xbox360, PC, OS X, Android Thời điểm phát hành: 19/2/2013 Thời…
Translate
THÔNG TIN SƠ LƯỢC Tên tác phẩm: Metal Gear Rising: Revengeance Thể loại: Action, Military, Sci-fi Hãng phát triển: PlatinumGames Hãng phát hành: Konami Digital Entertainment Hệ máy: PS3, Xbox360, PC, OS X, Android Thời điểm phát hành: 19/2/2013 Thời lượng: 10-20h Giá gốc: $40 BỐI CẢNH Bốn năm sau khi tổ chức bí mật The Patriots bị tiêu diệt và các công ty quân sự tư nhân dần tách riêng để tìm kiếm mối làm ăn, chiến binh nửa người-nửa máy Raiden ...
1
Add a comment...