Rules Of Engagement - Mark Berent
Fighter Pilot, U.S. Air Force
Vietnam, Thailand, and Cambodia
1965-1973
https://caybut2.blogspot.com/2015/09/nhung-quy-luat-giao-chien-roe-cua-khong.html
Rules Of Engagement (ROE) - Những Quy Luật Giao Chiến
Được in trong tác phẩm “To Bear Any Burden" của Al Santoli.
Do Phi công chiến đấu cơ Mark Berent ghi tả lại trong các cuốn sách của ông về đời binh nghiệp cùng kinh nghiệm thời gian tham chiến tại miền nam Việt Nam.
Một đoạn bài của phi công Mark Berent dược phi công Thái Dương dịch ra tiếng Việt.
======================================
Khi chúng ta nghe Tướng Westmoreland than thở với báo chí: "Họ cho QL VNCH và quân đội đồng minh đánh nhưng không cho thắng." Chúng ta tưởng ông tướng này ngụy biện, nhưng thời gian đã trả lời cho câu nói này.
Hãy tìm đọc ROE (Rules Of Engagement) là gì, tại sao đặt ra trong chiến tranh qui ước thời chiến tranh Quốc - Cộng (các nước Quốc Gia chống thế giới đại đồng cộng sản)?
Tại sao những hoa tiêu của VNCH và Quân Đội Đồng Minh Hoa Kỳ cùng than thở một bản nhạc: "ROE đã trói tay bịt mắt chúng tôi rồi đưa chúng tôi vào nhũng trận giao tranh.""Cho chúng tôi đánh nhưng không cho chúng tôi thắng".
---------------------------------------------------------------------------
Không Ảnh Trên Đường Mòn hcm
Hồi ký của Phi công Trương Vĩnh Tường
https://caybut2.blogspot.com/2016/02/khong-anh-tren-uong-mon-hcm-quenbee-1.html

CẮT GIẢM VIỆN TRỢ KHÔNG QUÂN VNCH
Bản phúc trình của tướng Cao Văn Viên
https://caybut2.blogspot.com/2016/10/chan-dung-nguoi-linh-vnch-phi-cong.html
Photo
Shared publiclyView activity