Shared publicly  - 
 
Hic, sáng nay ngủ quên. Làm trễ giờ học của em. Xin lỗi.........
Translate
1
Add a comment...