Originally shared by ****
در انقــلاب امــام، کودکان کــار نبــودند...
 
پدرم این شبها با ما مینشیند و «آوای باران» می بیند، اما بیشتر از متن ماجرا، تیتراژ سریال را با دقت نگاه می کند.
انگشتانش را بالای لبش می گذارد و به دندانهایش فشار می دهد. جزئیات تیتراژ ابتدایی فیلم را هر شب از ابتدا کامل نگاه می کند و هر شب نکاتش را به ما گوشزد می کند: از قیافه خسته و ملتمس کودکان کار، از دمپایی ها در خیابان خیس از باران، از بی حوصلگی های ما نسبت به این کودکان .... و از ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران و آرمانهای انقلاب امام خمینی
 
پدرم با وجود همه سختیها و فعالیتهای خود و خوانواده اش در سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، هیچگاه نمی گوید انقلاب ما
اما خوب تشریح می کند که خیلی چیزها در تفکر انقلاب نبود از جمله فقر و کودکان کار و می گوید که تمام این لکه های سیاه از آنجا شروع شد که تفکر سرمایه داری بر تفکر اسلامی در توسعه و رشد ایران پیشی گرفت...
و بعد هربار سرش را تکان می دهد و سکوت می کند...
 
حالا بیشتر مطمئنم که دردهای امروز جامعه ما برای اهالی انقلاب دردناک تر است...
Photo
Shared publiclyView activity