دیدگاه آیت الله خامنه ای درباره دکتر مصدق
Originally shared by ****
دیدگاه آیت الله خامنه ای درباره دکتر مصدق
اون نماز جمعه ای که بمب منفجر شد و چهارده نفر به شهادت رسیدند (24 اسفند 63) و آیت الله خامنه ای خطیب آن بودند، همون لحظه ای که بمب منفجر میشه، آقا در حال صحبت کردن درباره شخصیت دکتر مصدق و آیت الله کاشانی هستند. آقا دارند درباره مصدق صحبت می کنند و می فرمایند:
بعضی ها عمدا درباره او حرف نزدند، بعضی ها هم که حرف زدند از جاده حق و انصاف فراتر رفتند. (...) فکر و بلندپروازی ذهنی دکتر مصدق نبود، یک انسان لیبرال و آزادی خواهی که معتقد بود جامعه همینجور با همین نظام زندگی کند منتها انگلیس ها یا قدرت های خارجی بر آنها حکومت نداشته باشد.
مرحوم آیت الله کاشانی چطور؟ مرحوم آیت الله کاشانی یک فرد مکتبی بود...
(انفجار بمب و قطع سخنرانی برای دقایقی و بعد هم که در ادامه درباره انفجار و منافقین و اینها صحبت می کنند)
http://www.aparat.com/v/QicNd
Photo
Shared publiclyView activity