Profile cover photo
Profile photo
vahid esmaili
160 followers
160 followers
About
vahid's interests
View all
vahid's posts

Post has shared content
هیولاها یا دیوهای ایرانی 34نوع یا 34 نام دارند.اما در این میان هیولاهایی که در زیر آمده اند مشهورتر از بقیه هستند و تقریبا زورشان هم بیشتر از بقیه بوده.

نام

اژدها

شکل وقیافه

سیمای اژدها در تاریخ اساطیری ایران،در نهایت سهمناکی، زشت رویی و پلشتی است و مصداق آن را می توان در ضحاک ماردوش دید

عملکرد

منفی
********
نام

اشوزوشت (مرغ بهمن)

وظیفه

یاریگر نیروهای خوبی

شکل وقیافه

جغد افسانه ای در اسطوره های ایرانی است که ناخن می خوردآن هم ناخن های زرتشت را،تا دیوها نتوانند از آن سلاح درست کنند

عملکرد

مثبت
********
نام

آل

وظیفه

آل یازائوترسان موجودی خیالی-افسانه ای است.در باورعامه،موجودی است که اگر زن تازه زا را تنها بگذارند،سراغش می آید و آزارش می دهد.

شکل وقیافه

بینی گلی،چشمانی آتشین،موهایی ژولیده و نامرتب،دندان هایی آهنین با نیش هایی به جلو آمده مانند گراز وحشی.بنابر باورهای کهن،آل ها پس از دزدیدن قلب و شش زن زائو و زمانی که دیگر زن زنده نمانده است،اقدام به فرار کرده و از اولین آب جمع شده در یک جا یا اولین منبع آب عبور می کنند.

عملکرد

منفی

*****
نام

بشکوچ(شیردال)

وظیفه

شیردال ها را نگهبان گنجینه های الهه ها می پنداشتند.

شکل وقیافه

تن شیر وسر عقاب(دال) و گوشاسب دارد.

عملکرد

مثبت
******
نام

بختک

وظیفه

تسخیر بدن

شکل وقیافه

بینی خمیری و سنگین

عملکرد

منفی
****
نام

دوال پا

وظیفه

سماجت

شکل وقیافه

یکی از موچودات خیالی در اسطوره ها و داستان های ایرانی است که بالا تنه انسان دارد و پاهایش مانند تسمه دراز و پیچنده اند

عملکرد

منفی
********
نام

دیو سپید

عملکرد

منفی

********
نام

عفریت

وظیفه

عفریت یا عفریته موجودی تخیلی و نوعی جن در اسطوره های عربی است

عملکرد

منفی
*********
نام

فولادزره

وظیفه

در هوا گشت می زند و زنان زیبا را نشان کرده و می دزدد

شکل وقیافه

یک دیوبه صورت یک عفریت بزرگ شاخدار

عملکرد

منفی

*********
نام

لولوخورخوره

وظیفه

موجودی خیالی است ساخته و پرداخته پندار افراد جهت ترساندن کودکان شیطان.مادران و پدران معمولا برای کنترل رفتار کودک کوچک، به ویژه برای اطمینان از اینکه کودک غذای خود را بخورد به او تلقین می کنند

عملکرد
منفی
*********
نام

مردآزما

وظیفه

میزان دلاوری و مردانگی مسافر را می آزماید

شکل وقیافه

مردآزما به صورت حیوانی اهلی بر مسافران مرد پدیدار می شود و ناگهانی سخن می گوید یا تغییر شکل می دهد و با این کار، مرد آزما بیشتر در جاهای تاریک و خلوت نمودار می شود.در فرهنگ شرق جنوب شرقی سیستان و بلوچستان به موجودی قد بلند با چشمان سرخرنگ،موهایی روشن و بدنی قوی و با هیبت،مردآزما گفته می شود

عملکرد

مثبت


Photo

Post has shared content
هر چه آید به سرم باز بگویم گذرد
وای از این عمر که با می‌گذرد، می‌گذرد

Post has shared content
از زلزله و عشق خبر کس ندهد،
آن لحظه خبر شوی که ویران شده‌ای...                                                                  شفیعی کدکنی
Photo

Post has shared content
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺍﻓﻖ ﺩﯾﺪﺵ ﻭﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﻭﻟﯽ
ﻭﺳﻌﺖ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ ﺗﻨﮕﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﻋﺎﻗﺒﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﯾﮏ
ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﯾﮏ ﺑﺎﺯﺩﻡ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ
ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ . ﺑﺮﺍﯼ
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ، ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ.

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﮐﺎﻓﮑﺎ :گوستاو ﯾﺎﻧﻮﺵ"

اطلاعیه شرکت نفت ایرانول (آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 )

ﺍﻟﻒ: ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ: 
ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ 10 صبح روز دوشنبه مورخ  1394/03/11ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺩﻫﻜﺪﻩ -ﻫﺘﻞ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.
 
ﺏ:ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ:  
ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ،ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ  1393/12/29
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﻝ (ﺩﻭﺭﻩ) ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ  ﺑﻪ  1394/12/29
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺱ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1393/12/29
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ  ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ

Post has shared content
«داستانه غم‌انگیزه نقش نمایه اضافه»: چگونه نگارش هزارساله‌ی کسره در خط فارسی در پنج سال زیرورو شد

خط فارسی با بحران تازه‌ای روبه‌رو شده. در عرض پنج سال، شمار بزرگی از فارسی‌زبانان با کسره‌هایشان درگیر شده‌اند و ناگهان هیچ کس نمی‌داند «دوست من» درست است یا «دوسته من». گاهی «مثل این» می‌نویسند و گاهی «مثله این». چشمگیری این پدیده در این است که گریبان کسانی را گرفته که سال‌ها درست می‌نوشته‌اند. ده سال پیش از این، هیچ کدام از این آدم‌ها هرگز چنین اشتباهی نمی‌کردند. به این پدیده بحران می‌گویم نه فقط چون اصرار دارم متعصبانه از آن‌چه از کودکی به عنوان درست آموخته‌ام دفاع کنم، بلکه چون دودستگی در شیوه‌ی نگارش برای رسم‌الخط را مضر می‌دانم. در ادامه درباره‌ی علل مضر بودنش خواهم نوشت اما پیش از آن، ببینیم که علت این پدیده چیست.

علت بروز بحران
فارسی تعداد زیاده تکواژ با صدای e دارد. اگر فرض کنیم نقش‌نمای اضافه که هم متصل‌کننده‌ی صفت و موصوف است، هم متصل‌کننده‌ی مالک و مملوک است، هم اضافه‌ی تشبیهی می‌سازد، و هم نام و نام خانوادگی را به هم متصل می‌کند در واقع همواره یک چیز است، فارسی باز هم دست‌کم تکواژ مختلف با صدای e دارد:
۱- اضافه: «دوست من»، «روز خوب»، «داس مرگ»، «میدان آزادی»، «حسن روحانی».
۲- پسوند «ه» در انتهای اسم‌ها و صفت‌ها: «دسته»، «دهنه»، «انگیزه»، «روزنه»
۳- معادل محاوره‌ای فعل ربطی «است»: «حالم خوبه»، «این‌جا تهرونه».
۴- حرف تعریف معرفه در فارسی محاوره‌ای: «خونه‌ی مادربزرگه»، «لوستر بزرگه رو دیدم»، «این دختره کو؟»
همان طور که در این فهرست مشخص است موارد سوم و چهارم تنها در فارسی گفتاری وجود دارند. این‌جاست که مشخص می‌شود که چرا پدیده‌ی نوشتن کسره‌ی اضافه به شکل «ه» این قدر تازه است. در سال‌های اخیر نوشتن فارسی محاوره‌ای با سرعتی بی‌نظیر رشد کرده. ماجرا از وبلاگ و پیامک شروع شده، با فیس‌بوک و بخش‌های نظرات سایت‌های خبری گسترده‌تر شده، و تا جایی پیش رفته که در تلویزیون رسمی کشور هم زیرنویس فارسی فیلم به زبا محاوره‌ای دیده می‌شود. حالا دیگر عجیب نیست اگر کتابی را باز کنیم که در آن گفتگوها به فارسی محاوره‌ای آورده شده، اتفاقی که بیست سال پیش بسیار نادر بود. در این‌جا جا دارد به موضوع مهم ترانه هم اشاره کنیم. جدی گرفته شدن ترانه‌سرایی و نوشته شدن و دست‌به‌دست شدن متن ترانه‌ها (به صورت نوشته نه به صورت صوتی و با موسیقی) در دهه‌های اخیر مقام فارسی محاوره‌ای را جدی‌تر کرده است.

با گسترش سنت نوشتن به فارسی محاوره‌ای (عموما از نوع تهرانی)، مردم شروع کرده‌اند به نوشتن «هوا سرده» و «لوستر بزرگه». قطعا ایرادی به این کار نیست چون راه آسان دیگری برای نوشتن این تکواژها وجود ندارد. اما نتیجه‌ی طبیعی این روند این است که آدم‌ها عادت می‌کنند در انتهای کلماتی که هرگز «ه» ندیده بودند «ه» بگذارند. توجه کنید که از ابتدای دبستان تا پنج شش سال پیش، بیشتر ما ترکیب «پسره» را ندیده بودیم چون چنین ترکیبی در فارسی کتابی وجود ندارد. در نتیجه، ناگهان آموخته‌های قبلی سست می‌شوند و مغز ما که در حالت ناخودآگاه لزوما قادر به تفکیک دادن این چهار تکواژ نیست، گاهی آنها را در هم می‌ریزد و به جای «دوست خوب» هم بر خلاف آن‌چه تمام عمر به آن عمل می‌کرد ناگهان می‌نویسد «دوسته خوب». نکته‌ی جالب توجه این است که این خلط تنها در جاهای خاصی رخ می‌دهد و قربانی‌اش هم عموما کسانی هستند که خودآگاهی زبانی بالایی ندارند. برای مثال، اشتباه‌کننده‌ترین اشتباه‌کنندگان یا خودآگاه‌ترین طرفداران این بدعت جدید هم حاضر نیستند به جای «محسن مهدوی» بنویسند «محسنه مهدوی».

چه ایرادی دارد؟ بهتر نیست دست از نگرانی برداریم و تجویز را بگذاریم برای در کوزه؟
حقیقت آن است که من اگرچه در گفتار با تجویز درست و نادرست میانه‌ی خوبی ندارم اما در نوشتار دلم به این همه دموکراسی رضا نمی‌دهد. در کل نظر قطعی‌ای ندارم. اما اعتراف می‌کنم که دیدن چنین اشتباهی از دیگران، آنها را از لحاظ فرهیختگی تا درجه‌ای از چشمم می‌اندازد. اما جدا از این بیان احساس شخصی، به نظرم نوشتن نقش‌نمای اضافه به شکل «ه» مشکلات ویژه‌ای به دنبال دارد. عمده‌ی این مشکلات ناشی از این هستند که این شیوه‌ی جدید هرگز نمی‌تواند به طور کلی جایگزین شیوه‌ی سنتی بشود، بلکه تنها به شکل روشی «دیگر» موازی روش قبلی به زیست خود ادامه خواهد داد و تنها اثرش دوگانه کردن استاندارد خط فارسی است. درباره‌ی دوگانه شدن استاندارد خط، خوب است به نکته‌های زیر توجه کنیم:
۱- عقل جمعی در طول تاریخ به این حکم کرده که بهتر است که خط استاندارد یکتا داشته باشد. در تمام جهان متولیان رسم‌الخط در این راستا تلاش می‌کنند.
۲- دوگانه شدن رسم‌الخط باعث کند و دشوار شدن خواندن می‌شود. از این به بعد نمی‌دانیم در عبارت «روزه سخت» منظور روز است یا روزه. در برخی موارد ماجرا از کندی و دشواری می‌گذرد و جملات را گرفتار ابهامی ابدی می‌کند.
۳- دوگانه شدم رسم‌الخط انواع پردازش خودکار روی زبان را مشکل‌تر می‌کند و فارسی را بیش از پیش به قعر جدول گزینه‌های معقول برای کارهای کامپیوتری می‌فرستد. اگر ضعیف شدن ترجمه‌ی ماشینی به نظرتان موضوع مهمی نیست، حد اقل پایین آمدن کیفیت جستجوهای اینترنتی فارسی فکر می‌کنم از نظر همه مهم باشد.
۴- دوگانگی در رسم‌الخط آموختن فارسی را برای نوآموزان (چه ایرانی و چه خارجی)‌ سخت می‌کند.
۵- به این فرض محال هم که رسم‌الخط جدید به کلی جایگزین سنت قبلی شود، نتیجه آن است که در خواندن صدهاهزار کتابی که تا به امروز به فارسی چاپ شده‌اند دچار مشکل می‌شویم.

پی‌نوشت: تصویر این نوشته تیتر فاجعه‌بار روزنامه‌ی مردم‌سالاری را نشان می‌دهد. این نمونه هم همان طور که اشاره کردم با خودش ناسازگار است، مثلا نمی‌گوید «اعتراضه ایران» اما می‌گوید «سلاحه هسته‌ای». اما غیر از این موضوع، این صفحه‌ی روزنامه یک شاهکار دیگر هم در بر دارد. بالای عنوان اصلی خبر، با قلم ریزتری نوشته شده «نقض آشکار ام.پی.تی». درست مثل ماجرای معروف نماینده‌ی اصولگرای مجلس، این‌جا هم به جای «ان.پی.تی» از عبارت «ام.پی.تی» استفاده شده. به هر حال nasal place assimilation سال‌هاست که از میان کم‌سوادان جهان قربانی می‌گیرد! (برای عکس از سعید مهدوی عزیز متشکرم)


Post has shared content
آمار درآمد هفتگی ۲۵ کشور جهان نشان می دهد خانواده هایی که حقوق شان به اندازه حداقل دستمزد رسمی هر کشور است چند ساعت در هفته باید کار کنند تا زیر خط  فقر نباشند. در این میان وضع مردم جمهوری چک از همه بدتر است چون باید ۸۰ ساعت در هفته کار کنند و در آن روی سکه استرالیا و ایرلند هستند که با کمتر از ۱۰ ساعت کار زندگی شان از خط فقر بالاتر خواهد بود. آمار فوق بر اساس دستمزد خانواده های تک نفره پدر یا مادر است که دو فرزند در خانه دارند.

Post has shared content
هرکس تا سی و پنج سالگی ازدواج کرد،کرد؛ نکرد،هرگز نمی کند.هرکس تا چهل و پنج سالگی پولدار شد،شد؛ نشد،دیگر نمی شود.هرکس تا پنجاه سالگی رییس شد،شد؛ نشد،دیگر نمی شود.هرکس هم تا شصت و پنج سالگی مرد،مرد؛نمرد دیگر نمی میرد.
میان ابر و باد/هوشنگ مرادی کرمانی

Post has shared content

Post has shared content
در آستانه #عید   #نوروز   بزرگترین عید باستانی #ایرانیان   سراسر جهان هستیم. رسم کهن #عیدی   دادن و عیدی گرفتن یک سنت قدیمی میان ما ایرانیانه. اگه از کسانی که دوستشون دارین دور هستین و میخواین که بهشون عیدی بدین، سورپرایزگجت فاصله ها رو کم کرده و با ارائه هدایای متنوع در کنار شما خواهد بود.
https://www.surprisegadget.com/norouz
نوروز زمان فراغت و تفریح و سفره. بنابراین میتونید از پکیجهای تفریحی یا مسافرتی سورپرایزگجت به عزیزانتون هدیه بدین. میتونید یک دوربین دیجیتال هدیه بدین تا خاطرات زیبای نوروزی رو باهاش ثبت کنند و برای شما بفرستند. و همچنین میتونید با هدیه یک کتاب خوب یا یک آلبوم موسیقی دلنواز، اوقات فراغت اونها رو پربار کنید. خیلیا در آستانه نوروز لوازم منزل رو به اصطلاح نونوار میکنند. انواع محصولات الکترونیکی در اینجا موجوده تا اونها رو قبل از عید سورپرایز کنید. نیازی به گفتن نیست که فاکتور شکم چقدر در عید دیدنیها مهمه. انواع آجیل، تنقلات و شیرینیهای باکیفیت تکمیل کننده هدیه شما خواهد بود.
PhotoPhotoPhotoPhoto
2015-03-16
4 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded