Profile cover photo
Profile photo
شرکت کارگزاری آبان
کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی
کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی
About
شرکت کارگزاری's posts

Post has attachment
گزارش تحلیلی روزانه 4 اسفند

بازار با توجه به ادامه توقف نمادها و کاهش چشمگیر حجم دادوستدها، به سمت تک نمادهای کوچک و رشد آنها هدایت شده است به طوری که گروه های بزرگ، اکثرا معاملاتی متعادل و تک نمادهای مذکور با توجه به افزایش تقاضا و شناوری پایین، اکثرا صف خرید را تجربه میکنند.

http://www.abanbroker.com/PortalData/Subsystems/News/Attachments/abanbrokerageco.951204.pdf
Photo

Post has attachment
گزارش تحلیلی روزانه 3 اسفند

گروه خودرویی اکثرا متعادل و منفی و گروه قطعه ساز اکثرا متعادل و مثبت دنبال شدند. در این میان نمادهای خزر، ختور و خمحور از تقاضای بالاتری برخوردار بوده و صف خرید را تجربه می کنند. در گروه حمل و نقل، با شروع مثبت و همراه صف خرید نمادهای حتوکا، حسیر و حفارس مواجه بودیم که با گذشت زمان معاملات و افزایش عرضه ها به تعادل رسیدند و نمادهای حتاید و حپترو منفی به کار خود پایان دادند. در پایان معاملات امروز شاخص کل متاثر از معاملات مثبت نمادهای همراه و وبانک با رشد حدود ١٠٢ واحدی به ارتفاع ٧٧,٨٠٠ رسید که در این بین نمادهای خساپا و خپارس بیشترین تاثیر منفی را ایجاد کردند.

http://www.abanbroker.com/PortalData/Subsystems/News/Attachments/abanbrokerageco.951203.pdf
Photo

Post has attachment
گزارش تحلیلی روزانه 2 اسفند

گروه خودرویی، اکثرا متعادل و منفی دنبال شدند در این بین نمادهای ختور، ختراک، خپارس، ختور، خموتو و خفناور با معاملاتی مثبت مواجه بودند تا جایی که ختور و ختراک با صف خرید به کار خود پایان دادند. درگروه حمل و نقل نماد حفارس همچنان صف خرید و نماد حسیر با جهش قیمتی تا آستانه صف خرید شدن پیش رفت. مابقی هم گروهی ها نیز منفی دنبال شدند و نماد حتوکا پس از اعلام پيش بيني درآمد با افت حدود ١.٥ درصدی مورد بازگشایی قرار گرفتند. در پایان معاملات امروز شاخص کل متاثر از معاملات مثبت نمادهای شپنا و همراه با رشد حدود ٣٩ واحدی به ارتفاع ٧٧,٦٩٨رسید که در این بین نمادهای فخوز و اخابر بیشترین تاثیر منفی را ایجاد کردند.

http://www.abanbroker.com/PortalData/Subsystems/News/Attachments/abanbrokerageco.951202.pdf
Photo

Post has attachment
گزارش تحلیلی روزانه 1 اسفند

در شروع بازار و در پی ادامه توقف نمادها و کاهش حجم دادوستدها، اکثر گروه ها از جمله گروه های خودرویی و حمل و نقل معاملاتی متعادل و منفی را نظاره گر بودیم در این بین نمادهای ختوقا، خپارس، حفارس و ختور با اقبال بیشتر و نمادهای خکار، خمحرکه و خوساز با معاملات منفی تر همراه بودند اما با ادامه معاملات و گذشت زمان شاهد افزایش فشار فروش ها و منفی شدن اکثر نمادهای گروه های مذکور بودیم موضوعی که از منفی بودن آنها طی معاملات فردا حکایت داشت. در پایان معاملات امروز شاخص کل متاثر از معاملات مثبت نمادهای فارس و مبین با رشد حدود ٥٩ واحدی به ارتفاع ٧٧,٦٥٨رسید که در این بین نمادهای کچاد و وبملت بیشترین تاثیر منفی را ایجاد کردند.

http://www.abanbroker.com/PortalData/Subsystems/News/Attachments/abanbrokerageco.951201.pdf
Photo

Post has attachment
گزارش تحلیلی روزانه 30 بهمن

در شروع بازار، اکثر خودرویی ها معاملاتی کم حجم اما متعادل و مثبت را تجربه می کردند که در این میان گروه قطعه ساز و نمادهایی همانند خکمک، خنصیر و خریخت از اقبال بیشتر و در نتیجه معاملات مثبت تری برخوردار بودند. در اواسط ساعات معاملاتی و با شایعه اعلام تعدیل مثبت خودرو و سایپا برای گزارش پیش بینی ٩٦، تقاضا در گروه خودرویی افزایش یافت به طوری که در این بین نماد خپارس به صف خرید رسید و قطعه سازهای خکمک، خریخت، خنصیر و خزر نیز با صف خرید بسته شدند. نماد سایپا تا آستانه صف خرید رفت اما با شدت عرضه ها معاملات متعادل تری را سپری کرد. این در حالی است که در پایان بازار گزارش خودرو در کدال منتشر شد و این نماد متوقف شد که بر خلاف شایعات، حاکی از کاهش سود این شرکت در سال ٩٦ نسبت به سال جاری بوده است. ایران خودرو برای سال ٩٦ به ازای هر سهم ١٠٤ ریال سود اعلام کرده است به طوری که در سال جاری پیش بینی سود هر سهم ١٢٢ ریال می باشد. با توجه به میزان تولید و فروش شرکت، به نظر می آید ایران خودرو گزارشی محتاطانه را روانه کدال کرده است و در سال آتی آن را تعدیل خواهد کرد. نماد خریخت برای سال مالی ٩٦ به ازای هر سهم ٣ ریال سود اعلام کرده است در صورتی که برای سال جاری (٢٧٠) ریال زیان به ازای هر سهم برآورد کرده است. مدیرعامل سایپا با اعلام عرضه داخلی ساینا اتومات، از انتشار ٦٠٠ میلیارد تومان اوراق در بورس و عرضه سراتو در بورس کالا خبر داد.

http://www.abanbroker.com/PortalData/Subsystems/News/Attachments/abanbrokerageco.951130.pdf
Photo

Post has attachment
گزارش تحلیلی روزانه 27 بهمن

در گروه خودرویی، اقبال روی قطعه سازها بیشتر بود به طوری که نماد خنصیر پس از عرضه صف خرید مجددا صف شد و نمادهای خچرخش و خکمک با جهش قیمتی به صف خرید رسیدند اما مابقی هم گروهی ها اکثرا معاملاتی متعادل و منفی را سپری کردند. در شروع بازار افزایش تقاضا در گروه حمل و نقل محسوس بود تا جایی که نماد حتوکا صف خرید شد و در ادامه بازار نماد حسیر نیز به جمع صف خریدهای گروه پیوست. در پایان معاملات امروز شاخص کل متاثر از معاملات مثبت نمادهای فولاد و همراه با رشد حدود ١٩٠ واحدی به ارتفاع ٧٧,١٨٩رسید که در این بین نمادهای پارسان و مبین بیشترین تاثیر منفی را ایجاد کردند.

http://www.abanbroker.com/PortalData/Subsystems/News/Attachments/abanbrokerageco.951127.pdf
Photo

Post has attachment
گزارش تحلیلی روزانه 26 بهمن

در گروه خودرویی، نمادهای خاور و خوساز همچنان با فشار فروش و صف فروش مواجه بودند، نماد خنصیر با صف خرید و نمادهای خرینگ، ختوقا، خمحرکه و خفناور مثبت و مابقی اکثرا منفی دنبال شدند. نماد موتورسازان تراكتورسازي ايران نیز با توجه به اعلام پيش بيني درآمد متوقف شد. در گروه حمل و نقل، نمادهای حریل و حسیر با معاملاتی پرتقاضا و پرحجم اما منفی مواجه بودند و مابقی هم گروهی ها متعادل تر و نمادهای حکشتی، توریل، حپترو و حسینا مثبت تر به کار خود پایان دادند. در پایان معاملات شاخص کل متاثر از معاملات مثبت نمادهای فخاس و شخارک با رشد حدود ٢٥ واحدی به ارتفاع ٧٧,٠٠١ رسید که در این بین نمادهای شبندر و تاپیکو بیشترین تاثیر منفی را ایجاد کردند.

http://www.abanbroker.com/PortalData/Subsystems/News/Attachments/abanbrokerageco.951126.pdf
Photo

Post has attachment
گزارش تحلیلی روزانه 24 بهمن

در گروه خودرویی که اکثرا متعادل با گرایش منفی دنبال شدند، نماد خاور همچنان با فشار فروش به مراتب بالاتری برخوردار بود و با صف به کار خود پایان داد اما نمادهای خنصیر، ختوقا، خکار، خچرخش، خساپا و خاهن معاملات مثبت و پرتقاضا تری را سپری کردند. همچنین نماد خلنت با توجه به تعديل پيش بيني درآمد متوقف شد. در گروه حمل و نقل در همان شروع بازار صف خرید نماد حتوکا عرضه شد اما نهایتا در کنار نماد حسیر هر دو معاملات همراه صف خرید و پرتقاضا را تجربه کردند در اواخر بازار نیز نمادهای حریل و حتاید نیز مثبت شدند همچنین نماد حخزر پس از ارائه اطلاعات پيش بيني سود متعادل مورد بازگشایی قرار گرفت. مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی از شرکت در مناقصه انتخاب اپراتور فازهای دو و سه بندر شهید رجایی با یک شریک خارجی خبر داد. وی ادامه داد: در ارتباط با اعلام انتخاب شدگان هنوز از سوی برگزار کنندگان مناقصه چیزی به شرکت‌ها اعلام نشده و باید قیمت‌های پیشنهادی بررسی شود. در پایان معاملات امروز شاخص کل متاثر از معاملات مثبت نمادهای فولاد، کچاد و کگل با رشد حدود ١١ واحدی به ارتفاع ٧٦,٨٢٧رسید که در این بین نمادهای فملی و وکار بیشترین تاثیر منفی را ایجاد کردند.

http://www.abanbroker.com/PortalData/Subsystems/News/Attachments/abanbrokerageco.951124.pdf
Photo

Post has attachment
گزارش تحلیلی روزانه 23 بهمن

گروه های خودرویی اکثرا معاملاتی منفی داشتند اما نمادهای خاور، خچرخش، خاهن و ختراک از فشار فروش به مراتب بالاتری برخوردار و با صف فروش مواجه بودند در این بین نماد خاهن تحت تاثیر خریدهای حقوقی از صف فروش تا درصدهای مثبت نوسان قیمتی و قابل توجه ای را تجربه کرد و نمادهای خنصیر و خفناور معدود نمادهای متعادل و مثبت گروه بودند. در گروه حمل و نقل نمادهای حپترو، حریل و حسیر مثبت و پرتقاضا شروع شدند که در ادامه بازار، نماد حتوکا نیز به آنها پیوست و در نهایت، نمادهای حسیر، حتوکا و حپترو با صف خرید به کار خود پایان دادند. در پایان معاملات امروز شاخص کل متاثر از معاملات مثبت نمادهای فملی و شبندر با رشد حدود ٢٤ واحدی به ارتفاع ٧٦,٨١٦رسید که در این بین نمادهای فارس و کگل بیشترین تاثیر منفی را ایجاد کردند.

http://www.abanbroker.com/PortalData/Subsystems/News/Attachments/abanbrokerageco.951120.pdf
Photo

Post has attachment
گزارش تحلیلی روزانه 19 بهمن

گروه خودرویی به لیدری خساپا معاملاتی مثبت و پرتقاضا را شروع کردند اما در ادامه معاملات، با افزایش عرضه ها و نوسانات منفی مواجه شدند در این بین نمادهای خاهن و خلنت همچنان با صف خرید به کار خود پایان دادند. جمشید ایمانی بعد از حدود ۱۱ ماه از هیات مدیره ایران خودرو استعفا کرد. وی که یکی از مدیران معروف صنعت خودرو با سوابقی چون نائب رئیس هیأت مدیره شرکت صنایع خودرو، رئیس هیأت مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل سایپا ، قائم ‌مقام مالی و اقتصادی مدیرعامل ایران خودرو، رئیس هیأت مدیره سرمایه‌گذاری سایپا، عضو هیأت مدیره ساپکو و... است، ٢٢ اسفند سال گذشته از طرف شرکت پیشگامان بازرگانی گل یار وارد هیات مدیره "خودرو" شده بود. در پایان معاملات امروز، شاخص کل متاثر از معاملات مثبت نمادهای وتجارت و وبملت با رشد حدود ٨٧ واحدی به ارتفاع ٧٦,٧٦٦ رسید که در این بین نمادهای کگل و اخابر بیشترین تاثیر منفی را ایجاد کردند.

http://www.abanbroker.com/PortalData/Subsystems/News/Attachments/abanbrokerageco.951119.pdf
Photo
Wait while more posts are being loaded