Profile cover photo
Profile photo
Muitinės tarpininkai, deklarantai - Klaipėda, Lietuva, Customs Broker - Klaipeda, Lithuania
20 followers -
muitinės tarpininkas, klaipėda, muitinės tarpininkai, таможенные брокеры, customs brokers, lietuva, lithuania, литва, kelpa
muitinės tarpininkas, klaipėda, muitinės tarpininkai, таможенные брокеры, customs brokers, lietuva, lithuania, литва, kelpa

20 followers
About
Posts

Post has attachment
Полный пакет таможенных услуг. Квалифицированные и опытные таможенные брокеры предоставят Вам профессиональную помощь в оформлении таможенных документов;

Оформление Импорт документов,
Оформление Экспорт документов,
Оформление Транзит документов,
Подготовку, оформление необходимых документов и предъявление таможенному органу,
Представление интересов клиента в государственных и частных учреждениях,
Предоставляем гарантий, поручительства для таможенных процедур.

Оформление других документов;

Таможенных деклараций,
Товаросопроводительных документов,
Товарно-транспортные документы (коносамент (Bill of Lading),
CMR международная автомобильная накладная,
Книжка TIR (МДП),
Железнодорожная накладная (SMGS)
Оформление и получение всех необходимых сертификатов (происхождения товара, санитарный сертификат, ветеринарный, фитосанитарный сертификат),
Физическое представление клиента при досмотре груза,
Получение документов у агентов, таможенного органа,
Расчёт таможенного долга,
Лицензии и Разрешения различных государственных органов.

Мы лицензированные таможенные брокеры представляющий частных лиц, компании и организации, независимо от их места регистрации и регистрационного статуса.

Post has attachment
Kvalifikuoti ir patyre muitinės tarpininkai Jums suteiks profesionalią pagalbą tvarkant įvairiausius muitinės dokumentus, tokius kaip;

Importo dokumentų pildymas;
Eksporto dokumentų pildymas;
Tranzito dokumentų pildymas;
Atstovavimas muitinėje;
Išduodame garantijas (polisus) laidavimo raštus muitinės procedūroms;
"INTRASTAT" ataskaitų rengimas ir pateikimas muitinės įstaigai.

Kitų dokumentų ruošimas (pildymas);

Tarptautiniai prekių gabenimo važtaraščiai;
CMR važtaraščio pildymas;
TIR Carnet pildymas ir atstovavimas muitinėje teikiant elektronines TIR Carnet deklaracijas NCTS sistemoje;
Prekių pakavimo lapai;
Lydraščiai;
Prekių tikrinimo aktai;
Teikiame pažymas, prašymus, gauname leidimus;
Atstovaujame klientus Valstybinėse institucijose ruošiant ir gaunant kitus prekių gabenimui reikalingus dokumentus;
Prekių kilmės sertifikatai;
Veterinarijos sertifikatai (gyvūninės kilmės maisto ir ne maisto produktų gabenimui iš trečiųjų šalių);
Fitosanitariniai sertifikatai;
Fiziškas kliento atstovavimas krovinio tikrinimo metu;
Atstovaujame klientą atliekant muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo sankcionuotus veiksmus;
Tranzito terminų pratęsimas;
Gauname paaiškinimus dėl muitinės procedūrų ar muitinės sankcionuotų veiksmų vykdymo, prekių klasifikavimo;
Atstovaujame klientą pateikiant prekių mėginius (pavyzdžius) muitinės laboratorijai prekių klasifikavimui;
Informuojame klientą apie importo muitų ir mokesčių dydžius; importo apribojimus ar papildomus reikalavimus konkrečių prekių importui, išmuitinimui;
ir kt.

Muitinės tarpininkų turimos licenzijos leidžią atstovauti muitinėje fizinius asmenis, įmones ir organizacijas, nepriklausomai nuo Jų registracijos vietos ar registracijos statuso.

Post has attachment
Qualified and experienced customs brokers will provide you with professional assistance in processing of customs documents;

Preparing Import, Export, Transit documents,
Preparation, execution and submission of required documents to the customs authority,
Representing clients in the public and private institutions,
Provide guarantees for customs procedures.

Preparing other documents;

Customs declarations,
Shipping documents,
Bill of Lading,
CMR,
TIR,
Rail Consignment (SMGS),
Making and receiving all the necessary certificates (of origin, veterinary etc…),
Physical representation of a client at the inspection of cargo,
Obtaining documents from the agents, customs authority,
Calculation of customs duty,
Licenses and Permits from various agencies.

We are licensed customs brokers representing individuals, companies and organizations, regardless of their place of registration or registration status.

Post has attachment
Полный пакет таможенных услуг. Квалифицированные и опытные таможенные брокеры предоставят Вам профессиональную помощь в оформлении таможенных документов;

Оформление Импорт документов,
Оформление Экспорт документов,
Оформление Транзит документов,
Подготовку, оформление необходимых документов и предъявление таможенному органу,
Представление интересов клиента в государственных и частных учреждениях,
Предоставляем гарантий, поручительства для таможенных процедур.

Оформление других документов;

Таможенных деклараций,
Товаросопроводительных документов,
Товарно-транспортные документы (коносамент (Bill of Lading),
CMR международная автомобильная накладная,
Книжка TIR (МДП),
Железнодорожная накладная (SMGS)
Оформление и получение всех необходимых сертификатов (происхождения товара, санитарный сертификат, ветеринарный, фитосанитарный сертификат),
Физическое представление клиента при досмотре груза,
Получение документов у агентов, таможенного органа,
Расчёт таможенного долга,
Лицензии и Разрешения различных государственных органов.

Мы лицензированные таможенные брокеры представляющий частных лиц, компании и организации, независимо от их места регистрации и регистрационного статуса.

Post has attachment
Muitinės tarpininkai - Klaipėda, Lietuva,
Таможенный брокер - Клайпеда, Литва,
Customs Broker - Klaipeda, Lithuania,
Muitas Broker - Klaipēda, Lietuva.
Photo
Wait while more posts are being loaded