Profile cover photo
Profile photo
International Dental clinic
3 followers -
Healthy Smile, Healthy Life
Healthy Smile, Healthy Life

3 followers
About
International's posts

Post has attachment
ធ្មេញត្រង់ស្អាតគឺសំខាន់ហើយតែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀតនោះគឺការកាត់បន្ថយនូវបញ្ហា ប្រឈមមុខក្នុងការបាត់បង់ធ្មេញ ដោយសាររោគពុកធ្មេញ ជំអឺអញ្ចាញ ឈឺក្បាល ឈឺសន្លាក់ធ្គាម រហូតដល់ កនិងខ្នង។
ដើម្បីទទួលបាននូវដំណោះស្រាយនេះសូមមកទទួលការពិភាក្សាពីការពត់ធ្មេញជាមួយទន្តបណ្ឌិតឯកទេសជំនាញរបស់មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ អន្តរជាតិយើងខ្ញុំ។
#អ្នកណាក៏ចង់ឲ្យធ្មេញស្អាតដែរ
#ភ្នំពេញ 023212909
#សៀមរាប 063767618
PhotoPhotoPhoto
1/30/17
3 Photos - View album

Post has attachment
ការពត់ធ្មេញគឺជាការផ្លាស់ប្តូររូបរាងនៃការវិវឌ្ឍក្នុងការទំពារ និងការតម្រង់ ហើយវាគឺជាវិធីអស្ចារ្យមួយក្នងការកែលម្អរូបរាងខាងក្រៅរបស់យើង។ ការដែលមានធ្មេញត្រង់ស្អាតគឺសំខាន់ហើយតែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀតនោះគឺការកាត់បន្ថយនូវបញ្ហា ធ្មេញឬថ្គាម។ ធ្មេញមិនត្រង់ ឬបញ្ហាថ្គាមគឺជាការរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យធ្មេញមិនស្អាត ធ្មេញពុក បញ្ហាអញ្ចាញ និងឈានទៅដល់ការបាត់បង់ធ្មេញនោះទៀត។ ដូចនេះហើយការពត់ធ្មេញគឺអាចជួយកែប្រែបញ្ហាខាងលើនេះបាន។
ហើយចំពោះរយៈពេលនៃការពត់ធ្មេញវិញគឺវាអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពធ្មេញរបស់លោកអ្នក។ ដែលខាងក្រោមនេះជាប្រភេទ និងសារៈប្រយោជន៍នៃការពត់ធ្មេញ៖
• ការពត់ធ្មេញដោយប្រើ braces ដែលវាមានរយៈពេលពី ១ឆ្នាំ ទៅ ២ ឆ្នាំ
• Invisible Orthodontic ដែលអ្នកអាចពត់ធ្មេញបាន ដោយមិនឲ្យអ្នកដទៃដឹងថាអ្នកកំពុងពត់ធ្មេញនោះទេ។ វាមានរយៈពេលឆាប់ជាង braces ហើយ ការពត់ធ្មេញដោយ Invisible Orthodontic មានគុណសម្បត្តិដូចជា ៖
• Invisible: គ្មាននរណាដឹងថាអ្នកកំពុងពត់ធ្មេញនោះទេ
• Comfortable: វាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការញ៊ាំអាហារ
• Hygienic: មានភាពងាយស្រួលក្នុងការដុះសម្អាតធ្មេញ
• Enjoyable: លោកអ្នកអាចរក្សាការលេងកីឡា និងតន្រ្តីតាម ចំណង់ ចំណូលចិត្ត
• Fast: វាមានរយៈពេលខ្លីត្រឹមតែពី ៣ ខែ ទៅ ១ ឆ្នាំ
• Trendy: បច្ចេកវិទ្យា ក្នុងការពត់ធ្មេញរបស់អ្នក
• Unrestricted: បច្ចេកទេសដែលមិនឲ្យអ្នកដទៃដឹងថាអ្នកកំពុងពត់ធ្មេញ
• Affordable: មានតម្លៃសមរម្យ
Photo

Post has attachment
វាគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការនាំបុត្រធីតាលោកអ្នកមកពិនិត្យសុខភាពមាត់ធ្មេញឲ្យបានទៀងទាត់ ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ក្នុងសេវាកម្មថែទាំមាត់ធ្មេញនិងដើម្បីបញ្ជៀសនូវភាពភ័យខ្លាចរបស់គាត់នៅលើកៅអីធ្មេញ។ វាមិនចាំបាច់ទាល់តែត្រូវដកធ្មេញ ឬ ឈឺធ្មេញទើបមកពិនិត្យនោះទេ ព្រោះក្នុងករណីនេះពួកគាត់ច្បាស់ជាមិនព្រមនឹងទទួលការព្យាបាលទេដោយសារតែភាពភ័យខ្លាច។ អាស្រ័យដូចនេះឪពុកម្តាយគួរតែនាំបុត្រធីតារបស់គាត់មកទទួលយកសេវាពិនិត្យសុខភាពមាត់ធ្មេញដើម្បីការពារធ្មេញកូនរបស់គាត់ពីរោគពុកធ្មេញ។
“ ការពារប្រសើរជាងព្យាបាល”

ទន្តបណ្ឌិត សុខ រដ្ឋា
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Happy New Year 2017 
Photo

Post has attachment
International Dental Clinic would to provide you with most of services with professional services and dentists.
Photo

Post has attachment
តើការប៉ះធ្មេញជាអ្វី?
ការប៉ះធ្មេញគឺជា វិធីមួយដើម្បី ស្តារ ការខូចខាតនៃធ្មេញ ដោយសារ ការពុកផុយ ឲ្យ ត្រឡប់ទៅកាន់ សភាពធម្មតា និងមាន រូបរាងមួយឡើងវិញ។

តើការប៉ះធ្មេញប្រភេទមួយណាល្អជាងគេ?
អ្នកអាចធ្វើការពិចារណាទៅលើប្រភេទខុសៗគ្នានៃការប៉ះធ្មេញ។ ដែលរួមមាន៖
១. ការប៉ះធ្មេញដោយប្រើមាស ត្រូវបានធ្វើឡើង ដោយការបញ្ជាទិញពី មន្ទីរពិសោធន៍ មុននឹងយកមកប្រើ ។ ការបំពេញដោយប្រើមាស វាល្អសម្រាប់បញ្ហាអញ្ចាញ ហើយវាអាចប្រើបានច្រើនជាង ២០ឆ្នាំ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការប៉ះធ្មេញដោយប្រើមាស ហាក់មានតម្លៃថ្លៃ និងតម្រូវឲ្យមានការណាត់ជួបជាមួយ ទន្តពេទ្យច្រើនដង។
២. ការប៉ះធ្មេញដោយប្រើប្រាក់ (Amalgam) គឺវាមានភាពរឹងមាំ និងមានតម្លៃសមរម្យ។តែ ដោយសារតែវាមានពណ៌ស្រអាប់ ធ្វើឲ្យងាយនឹងធ្វើការកត់សម្គាល់ជាងប្រភេទ porcelain (ប៉សឺឡែន) និងមិនសូវត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ប៉ះធ្មេញមុខឡើយ។
៣. ការប៉ះធ្មេញដោយ Composite (ប្លាស្ទិច) វាគឺមានរូបរាងដូចនឹងធ្មេញធម្មជាតិរបស់យើង។ វាគឺជាលាយបញ្ចូលគ្នា នឹងដាក់ដោយផ្ទាល់ក្នុងប្រហោងធ្មេញរហូតដល់វារឹង។ ការប៉ះធ្មេញដោយ Composite (ប្លាស្ទិច) វាមិនល្អសម្រាប់ធ្មេញដែលមានប្រហោងធំៗនោះទេ។ ដែលវាអាចប្រើបានក្នុងកំលុងរយៈពេលពី ៣ ទៅ ១០ឆ្នាំ។
៤. ការប៉ះធ្មេញដោយប្រើ ប៉សឺឡែន( Porcelain) ត្រូវបានធ្វើឡើង ដោយការបញ្ជាទិញពី មន្ទីរពិសោធន៍ ហើយវាមានពណ៌ដូចទៅនឹងធ្មេញធម្មជាតិរបស់អ្នក។ វាមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងតម្លៃមាស។

What is a Filling?
A filling is a way to restore a tooth damaged by decay back to its normal function and shape.
Which Type of Filling is Best?
Considerations for different materials include:
• Gold fillings are made to order in a laboratory and then cemented into place. Gold inlays are well tolerated by gum tissues, and may last more than 20 years. For these reasons, many authorities consider gold the best filling material. However, it is often the most expensive choice and requires multiple visits.
• Amalgam (silver) fillings are resistant to wear and relatively inexpensive. However, due to their dark color, they are more noticeable than porcelain or composite restorations and are not usually used in very visible areas, such as front teeth.
• Composite (plastic) resins are matched to be the same color as your teeth and therefore used where a natural appearance is desired. The ingredients are mixed and placed directly into the cavity, where they harden. Composites may not be the ideal material for large fillings as they may chip or wear over time. They can also become stained from coffee, tea or tobacco, and do not last as long as other types of fillings generally from three to 10 years.
• Porcelain fillings are called inlays or onlays and are produced to order in a lab and then bonded to the tooth. They can be matched to the color of the tooth and resist staining. A porcelain restoration generally covers most of the tooth. Their cost is similar to gold.


Photo

Post has attachment
កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ អន្តរជាតិបានបង្កើតឡើងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ “ស្នាមញញឹមសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា” នៅឯ បុរីទារក និងកុមារជាតិ ដើម្បីរួមជាចំណែកក្នុង សង្គម និងបង្ហាញពីគិតគូរបស់យើង អំពីបញ្ហា សុខភាពមាត់ធ្មេញ និង ការថែទាំមាត់ធ្មេញ ដល់សហគមន៍កុមារកំព្រា និងកុមារពិការផងដែរ។
ដែលកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នេះមាន កុមារចំនួន ១១៥នាក់ របស់ បុរីទារក និងកុមារជាតិ ដែលបានចូលរួមដែលភាគច្រើនពួកគាត់ជាក្មេងពិការទាំងកាយ និងស្មារតី។
On July 15, 2016, International Dental Clinic established charity "Smiling for everyone" in the department National Borey for Infants and Children that include a contribution to society, and to show about oral health care and dental problem for communities, orphans and disabled children as well. In the charity, 115 children attended, most of them are disabilities, both physical and mental.


PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
7/18/16
12 Photos - View album

Post has attachment
Types of Teeth and What They Do
Teeth help you chew your food, making it easier to digest. Each type of tooth has a slightly different shape and performs a different job. Types of teeth include:
• Incisors. Incisors are the eight teeth in the front and center of your mouth (four on top and four on bottom). These are the teeth that you use to take bites of your food. Incisors are usually the first teeth to erupt, at around 6 months of age for your first set of teeth, and between 6 and 8 years of age for your adult set.
• Canines. Your four canines are the next type of teeth to develop. These are your sharpest teeth and are used for ripping and tearing food apart. Primary canines generally appear between 16 and 20 months of age with the upper canines coming in just ahead of the lower canines. In permanent teeth, the order is reversed. Lower canines erupt around age 9 with the uppers arriving between 11 and 12 years of age.
• Premolars. Premolars, or bicuspids, are used for chewing and grinding food. You have four premolars on each side of your mouth, two on the upper and two on the lower jaw. The first premolars appear around age 10 and the second premolars arrive about a year later.
• Molars. Primary molars are also used for chewing and grinding food. These appear between 12 and 15 months of age. These molars, also known as decidious molars, are replaced by the first and second permanent premolars (four upper and four lower). The permanent molars do not replace, but come in behind the primary teeth. The first molars erupt around 6 years of age (before the primary molars fall out) while the second molars come in between 11 and 13 years of age.
• Third molars. Third molars are commonly known as wisdom teeth. These are the last teeth to develop and do not typically erupt until age 18 to 20, and some people never develop third molars at all. For those who do, these molars may cause crowding and need to be removed

Photo

Post has attachment
What are Dental Implants?
A dental implant is to replace the roots of teeth naturally and it provides a function like a natural tooth as well. Post in bone was formed features biologically the same organisms, human beings, too, so whenever we have a post in the bone is free from corrosion due to post or cancer anything.
Advantages of Dental Implants
• enhance the confidence to smile
• Reduce the size of Dental Implants closely and bridges
• No need to burn to the neighboring teeth as a dental bridge
• strength of bone in post made me want to chew whatever
• To articulate than half teeth closely
• Comfortable wearing teeth closely dental or partially dismantled
• Prevent the loss of teeth or bone
• Make you look younger
• Improve oral health
• Use of the term is valid
• Fear not fall or drop teeth

Photo
Wait while more posts are being loaded