Profilová titulní fotka
Profilová fotka
Silnice 11
Něco o mně
Příspěvky

Příspěvek obsahuje přílohu
Přinášíme Vám závěrečný dokument ohledně stavby I/11 Nebory - Oldřichovice a I/11 Oldřichovice - Bystřice.

Stavby I/11 Nebory – Oldřichovice a přímo navazující I/11 Oldřichovice – Bystřice jsou součástí definitivního řešení propojení dálnice D48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 a I/11 v úseku Třanovice – Mosty u Jablunkova.
Původní silnice I/11 procházela v předmětné trase hustě zastavěným územím obcí Bystřice, Vendryně a Třinec – konkrétně městskými částmi Nebory, Oldřichovice, Lyžbice a Tyra, severně od CHKO Beskydy, kde tranzitní doprava směřující na dálnici D48 z průmyslové zóny v Nošovicích a z Třineckých železáren, způsobovala dopravní kolapsy. Dopravou byla ohrožována i bezpečnost obyvatel obcí a vlivem hluku a exhalací i jejich zdraví a okolní životní prostředí.
Komunikace I/11 v úseku Český Těšín – Mosty u Jablunkova je jediným úsekem E75 na českém území. Zároveň je jedinou komunikací ve vztahu k Jablunkovskému průsmyku z české strany a jedinou komunikací, po které lze obsloužit Třinecké železárny nebo velké automobilky v Nošovicích a na Slovensku.
Stavby byly zahájeny 5. srpna 2014 a jejich slavnostní zprovoznění se uskutečnilo 17. října 2017. K úplnému dokončení obou staveb došlo na jaře 2018. Projekt byl podpořen z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.
Celková délka obou staveb je 11 099 metrů, nachází se zde celkem 226 stavebních objektů, z toho je například 24 mostů o celkové délce 2508 metrů, 21 protihlukových stěn a 3 mimoúrovňové křižovatky. Bylo provedeno celkem 155 přeložek a úprav inženýrských sítí a celkový objem zemních prací představoval více jak 2 217 000 metrů krychlových.
Objednatelem těchto staveb v celkové výši přesahující 2 768 000 000 Kč bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR, projektanty byli společnosti Mott MacDonald a SUDOP, zhotoviteli společnosti IMOS Brno, D.I.S., MOTA-ENGIL a SDS EXMOST.

Zkrácená verze: https://youtu.be/ulV1Df3UaFg Plná verze: https://youtu.be/FLOTQbH7ls0
Přidejte komentář...

Příspěvek obsahuje přílohu
Přinášíme nové fotografie zachycující aktuální stav úseku silnice I/11 Nebory - Oldřichovice, Oldřichovice - Bystřice v dubnu 2018
Duben 2018
Duben 2018
photos.google.com
Přidejte komentář...

Příspěvek obsahuje přílohu
Přidáváme nové video zachycující aktuální stav obou úseků silnice l/11.
Přidejte komentář...

Příspěvek obsahuje přílohu
Přidáváme nové video zachycující aktuální stav obou úseků silnice l/11.
Přidejte komentář...

Příspěvek obsahuje přílohu
Přinášíme nové fotografie zachycující aktuální stav úseku silnice I/11 Nebory - Oldřichovice, Oldřichovice - Bystřice v březnu 2018
Březen 2018
Březen 2018
photos.google.com
Přidejte komentář...

Příspěvek obsahuje přílohu
Přidáváme nové video zachycující aktuální stav obou úseků silnice l/11.

https://youtu.be/zfWltAIW_sg
Přidejte komentář...

Příspěvek obsahuje přílohu
Přinášíme nové fotografie zachycující aktuální stav úseku silnice I/11 Nebory - Oldřichovice, Oldřichovice - Bystřice v únoru 2018
Únor 2018
Únor 2018
photos.google.com
Přidejte komentář...

Příspěvek obsahuje přílohu
Přidáváme nové video zachycující aktuální stav obou úseků silnice l/11.
https://youtu.be/C-t9iGDOwVE
Přidejte komentář...

Příspěvek obsahuje přílohu
Přinášíme nové fotografie zachycující aktuální stav úseku silnice I/11 Nebory - Oldřichovice, Oldřichovice - Bystřice v leden 2018
Leden 2018
Leden 2018
photos.google.com
Přidejte komentář...

Příspěvek obsahuje přílohu
Přidáváme nové video zachycující aktuální stav obou úseků silnice l/11.

https://youtu.be/f2pq8PXTE30
Přidejte komentář...
Vyčkejte, načítají se další příspěvky