หนทางไปสู่ความยิ่งใหญ่ ย่อมต้องฟันฝ่าอุปสรรค
ผ่านมันไปให้ได้ด้วยใจที่เข้มแข็ง....
#ThaiPBS เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ <3
Photo
Shared publiclyView activity