Shared publicly  - 
 
4. Kuten sanoin, toinen kuvan arvoon vaikuttava, kuvasta itsestään irrallaan oleva tekijä on aika. Kuvan arvo voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen ajan suhteen.

Arvo heti kuvan ottamisen jälkeen: kuvaajan näkökulmasta on mielenkiintoista käydä kuvat läpi mahdollisimman pian ottamishetkestä. Tällöin kuvaaja voi arvioida työn tuloksia silloin, kun kuvan ottamistilanne on vielä hyvin mielessä. Myös muiden kuvaustilanteessa läsnäolleiden näkökulmasta otetut kuvat on mielenkiintoista nähdä heti.

Arvo lyhyen ajan myötä: aikaisemmin otettujen kuvien pariin on mielenkiintoista palata noin puolen vuoden kuluttua niiden ottamisesta. Silloin aika on irrottanut kuvaajan ja katsojan tilanteesta itsestään, jolloin kuvaa on helpompi arvioida objektiivisemmin. Tällöin käy ilmi välittääkö kuva edelleen samat asiat, kuin heti ottamisen jälkeen. Jos kyseessä on kuva jostakin tapahtumasta, tapahtumaan palaaminen kuvien välityksellä on monesti hyvin miellyttävää fiilistelyä, mutta vain jos kuvat on jaksettu valikoida ottamisen yhteydessä niin, että hyvät ruudut todella nousevat esiin.

Kaikkein suurin arvo tärkeimmille kuville kasvaa paljon pidemmän ajan kuluessa. Vasta kun kuvan ottamishetkestä on kulunut kymmenen tai kaksikymmentä vuotta maailma kuvan ympärillä on muuttunut riittävän paljon. Sen muutoksen kautta kuva on muuttunut linkiksi kauan sitten tapahtuneeseen. Tapahtuma itsessään saattaa olla vielä hämärästi muistissa, mutta kuvan, tai jopa videon kautta vahvistettu muisto on tunnekokemuksena moninkertainen.

Kenties neljäntenä vaiheena voitaisiin pitää aikaa, jolloin kukaan kuvan ottamiseen liittyvä henkilö ei enää ole elossa. Tällöin kuva on arvokas käytännössä vain jos kuva välittää visuaalisuudellaan kuvaajan haluamat tunteet.
1
Add a comment...