Profile

Cover photo
เมืองตากนิวส์ ดอดคอม
4 followers|101,073 views
AboutPosts

Stream

 
ตำรวจจราจรตากแนะนำเส้นทางถนนพหลโยธินช่วงวันสงกรานต์ 8-18 เม.ย.59 
 ·  Translate
1
 
เชิญเที่ยวงานแม่โจ้ตากเกษตรแฟร์ 6-10 เม.ย.59(พิธีเปิดงานคืนแรก) 
 ·  Translate
1
 
พ.ต.ท.ไตรเทพ แพทย์รัตน์ สว.จร.สภ.เมืองตาก 
ห่วงใยการเดินทางปลอดภัย
แนะนำเส้นทางถนนพหลโยธินช่วงวันสงกรานต์ 8-18 เม.ย.59
https://youtu.be/g9l8TxDxQU0
 ·  Translate
1
 
เชิญเที่ยวงานแม่โจ้ตากเกษตรแฟร์ 6-10 เม.ย.59(พิธีเปิดงานคืนแรก) 
เที่ยว ชม ช็อป ชิม การแสดงดนตรี ชมนิทรรศการวิชาการเกษตร
6-10 เม.ย. 59 สถานที่จัดงานตั้งอยู่ข้างศูนย์สร้างทางตา­ก
เงินรายได้จากการจัดงานจะนำไปบูรณะศาลสมเด­็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 ·  Translate
1
In her circles
149 people
Have her in circles
4 people
theerapun intra's profile photo
Rujipat T's profile photo
ธราสิทธิ์ วิชัยดิษฐ์'s profile photo
 
ตำรวจจราจรตากแนะนำเส้นทางถนนพหลโยธินช่วงวันสงกรานต์ 8-18 เม.ย.59 
 ·  Translate
1
 
พ.ต.ท.ไตรเทพ แพทย์รัตน์ สว.จร.สภ.เมืองตาก 
ห่วงใยการเดินทางปลอดภัย
แนะนำเส้นทางถนนพหลโยธินช่วงวันสงกรานต์ 8-18 เม.ย.59
https://youtu.be/g9l8TxDxQU0
 ·  Translate
1
 
พ.ต.ท.ไตรเทพ แพทย์รัตน์ สว.จร.สภ.เมืองตาก 
ห่วงใยการเดินทางปลอดภัย
แนะนำเส้นทางถนนพหลโยธินช่วงวันสงกรานต์ 8-18 เม.ย.59
https://youtu.be/g9l8TxDxQU0
 ·  Translate
1
 
เชิญเที่ยวงานแม่โจ้ตากเกษตรแฟร์ 6-10 เม.ย.59(พิธีเปิดงานคืนแรก) 
เที่ยว ชม ช็อป ชิม การแสดงดนตรี ชมนิทรรศการวิชาการเกษตร
6-10 เม.ย. 59 สถานที่จัดงานตั้งอยู่ข้างศูนย์สร้างทางตา­ก
เงินรายได้จากการจัดงานจะนำไปบูรณะศาลสมเด­็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 ·  Translate
1
 
ขอเชิญร่วมงานบุญหล่อองค์พระเจ้าตากสิน ณ วัดกลางสวนดอกไม้ จ.ตาก 
 ·  Translate
1
People
In her circles
149 people
Have her in circles
4 people
theerapun intra's profile photo
Rujipat T's profile photo
ธราสิทธิ์ วิชัยดิษฐ์'s profile photo
Basic Information
Gender
Female