Profile cover photo
Profile photo
Mijn Thuis
23 followers -
Lieve Vrouweplein 6 Tilburg (gemeente) Bellen +31 13 516 6134
Lieve Vrouweplein 6 Tilburg (gemeente) Bellen +31 13 516 6134

23 followers
About
Posts

Post is pinned.Post has attachment
Doel

Welkom bij de Stichting “Mijn Thuis” Palestina
De Stichting “Mijn Thuis” is opgericht op 2009 via notaris Weijmer uit Goirle en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 172 62 684. De Stichting is gevestigd te Tilburg aan het Lieve Vrouweplein 6.

De rekening nummer van onze stichting is:ING BANK 6862918 IBAN: NL78INGB0006862918
BIC: INGBNL2A

In het algemeen wil de Stichting hulp bieden aan Palestijnen in de vluchtelingenkampen in Libanon. Dit doel is uitgewerkt in de volgende meer concrete doelstellingen:

-scholing bieden aan kinderen en, waar mogelijk, hun ouders van Palestijnse afkomst in de vluchtelingenkampen in Libanon;
-bemiddelen zowel in woord als financieel, bij het verkrijgen van hulpmiddelen voor ernstig zieke of gehandicapte Palestijnen in dezelfde vluchtelingenkampen;
-andere hulp bieden, in welke zin dan ook, mits gebaseerd op vreedzame bedoelingen; hierbij van te denken aan bemiddeling in arbeidsrelaties, opzetten van eigen, kleinschalige bedrijven, e.d.
-meewerken aan bekendmaking van het onrecht dat het Palestijnse volk sinds vele jaren wordt aangedaan.Contactadres
Stichting “Mijn Thuis”
Lieve Vrouweplein 6
5038 TS Tilburg
Tel.: 0031 13 516 61 34

ING BANK :
Bankrekeningnummer in Nederland 68.62.918
IBAN : NL78INGB0006862918
ABN AMRO BANK:
Bankrekeningnummer in Nederland: 453334849
NL95ABNA0453334849
BIC-code : ABNANL2A
Stichting “Mijn Thuis”
Account number in Lebanon 0103-201349-002
IBAN : LB59 0109 0000 0000 1032 0134 9002
AL-BARAKA BANK LEBANON-SAIDA BRANCH
SWIFT CODE : ALCVLBBE
Algemeen
info@mijnthuispalestina.com
Ad Mols, voorzitter
admols@mijnthuispalestina.com
Penningmeester en vice-voorzitter
ahmadabdallah@mijnthuispalestina.com


Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Wij van de stichting “Mijn Thuis” helpen Palestijnse vluchtelingen in Libanon. Dit doen we door ze financieel te steunen met geld voor medische zorg, voedselpakketten en financiële hulp voor onderwijs. Om dit te kunnen blijven doen hebben we geld nodig. Wij zijn op zoek naar mensen die een bijdrage kunnen doen. Dit kan eenmalig maar dit kan ook maandelijks met een bedrag. Dit is niet alles. Wij zijn op zoek naar mensen die met ons willen nadenken over manieren om geld in te zamelen en/of donateurs te werven. Op de site van Heroes for Palestinian refugees kunt u uzelf aanmelden als lid. Minimaal 2x per jaar komen we dan samen om de ideeën te bespreken.
Dus wilt u ook meehelpen, door te geven of mee te denken? Meld u zich dan aan.
Met u hulp kunnen wij mensen blijven helpen.
Wij hopen op u steun te kunnen rekenen.
Met vriendelijk groet,
Risma ten Wolde

http://www.heroes-for-palestinian-refugees.nl/
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment

Palestinian refugees in Lebanon are treated as second-class residents, restricted from working in most fields, banned from owning property, forced to live in run-down camps and barred from formal education.

http://www.aljazeera.com/news/2017/12/palestinians-lebanon-living-prison-171215114602518.html
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Sale!!!
Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment

Post has attachment
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Recht uit Nederland aangekomen gaan Ahmad en ik naar Mohammed. Ik weet totaal niets van hem en kom onvoorbereid binnen. Er is me alleen verteld, dat ik niet moet schrikken. Dat doe ik wel! De deur gaat open en we staan in de kleine woon-/-slaapkamer, gedomineerd door een groot bed met daarin een man, wiens gezicht een enorme vriendelijkheid uitstraalt. Maar onmiddellijk vallen ook zijn beenstompen op, een eind uit elkaar liggend door de grote luier die hij aanheeft. Ik bedenk me, dat de boektitel van Anja Meulenbelt “De schaamte voorbij” hierop helemaal van toepassing is. Mohammed is er gewoon, opgewekt en dapper. Na een ernstig ongeluk, waarbij hij beide benen verloor, verloor hij niet zijn moed. Hij houdt met zijn wilskracht het gezin overeind. Ik stel me voor, hoe hij in afzondering zijn lot wel eens vervloekt, maar daar is nu niets van te merken. Ik ben het watje, dat mijn tranen niet binnen kan houden, waarbij hij mijn hand vasthoudt. Als we weggaan bedank ik hem voor de kracht die hij mij en anderen geeft. Ik ben er trots op, dat we een Stichting hebben, die zulke mensen enigszins kan bijstaan.
Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Het is een heel vreemde ervaring voor een man van 72 jaar om een pasfoto te krijgen van een meisje van 13 jaar met daarbij de opmerking: “Ad, I love you”. Ik zie nu wenkbrauwen omhoog gaan. Hoe komt dit meisje, Fatimah, er toe om zoiets te doen? Laat ik beginnen met te zeggen, dat ik niet trots naast mijn schoenen ben gaan lopen, (Zo van: wat ben ik nog jong en knap!), maar de echte betekenis daarachter gewoon gezocht. Fatimah is een wees uit een gezin met moeder en een kleinere zus en broer. Zij heeft astma met af en toe stevige aanvallen, vooral als er spanning is. Het gezin is erg arm en krijgt op grond daarvan hulp. Moeder is daarvoor dermate dankbaar, dat ze in Ain el Helweh voor de Stichting vrijwilligerswerk doet. Zo maakt ze filmpjes van gezinnen, die ook hulp krijgen. Af en toe “belonen” we dat met een extraatje. Toen we voor het eerst in het gezin kwamen was
Fatimah de enige met wie ik in het Engels kon converseren. Ze toonde daarbij een heerlijke onbevangenheid en spontaniteit, die je onmiddellijk voor haar doen innemen. Eigenlijk heb ik alle keren bij mijn verblijf in Libanon haar ontmoet. Steeds opnieuw vallen me haar levensmoed en kracht om verder te komen op. Te klein, te mager, te zwak. Maar toch, één van de wereldmeiden, waartegen ik met groot vertrouwen durf te zeggen: “Fatimah, I love you too”.
Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Ahmad, een forse man (inmiddels) was een overijverige jongen, die alles overhad voor zijn studie.
Met zijn geweldige moeder, Houda, heeft hij het getroffen. Zij spaarde alles uit om hem en zijn broer het leren mogelijk te maken. Het was voor ons een reden om hem voor de financiële adoptie te koppelen aan een donateur.
Dit werkte fantastisch. Zijn resultaten op school waren dusdanig, dat hij op Cyprus naar de universiteit ging en daar dit jaar afstudeerde als geologisch ingenieur. Moeder kon daar dankzij haar eigen inspanningen bij zijn.
Ahmad is daarmee de eerste in ons studieprogramma die dit resultaat bereikt. Wij zijn allen heel erg trots op hem.


Houda, de moeder van Ahmad, werd al genoemd. Zij zet zich als vrijwilligster voor 100% in voor de Stichting en vooral voor de mensen in Mieh-Mieh. Zij is degene die voor ons de ogen en oren is in het kamp. Met voorbijgaan van de eigen noden wijst ze ons op de mensen die het nog zwaarder hebben. Ze attendeert ons op anderen, die hulp nodig hebben, zodat wij een verantwoorde selectie kunnen maken, ze organiseert een middag voor kinderen die gesteund worden, kortom, een vrouw met een geweldig hart voor anderen.
Photo
Commenting is disabled for this post.
Wait while more posts are being loaded