Profile cover photo
Profile photo
Kamil Bolek
2 followers -
We are One World / ecology, technology, society, creation
We are One World / ecology, technology, society, creation

2 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has shared content
Slovanský den a události v životě soudobých slovanů. Slovanské aktuality a informace o slovanské kultuře. Připravujeme rádiové pořady z akcí, aktivit, programů a oslav slovanských svátků kolo roka. Slovanské svátky a oslavy.
Zajímavé akce přátel, obce a slovanských rodů to je „Slovanský den" na www.svobodny-vysilac.cz
Slovanský den je nový pořad pro nás.
Tato stránka je vytvořena pro vzájemnou komunikaci mezi skupinami, iniciativami, komunitami. Pro vnímavé lidi s kladným vztahem k naší zemi.
Co tvoříme a děláme každý den, jaký je život a jeho hodnoty v naší zemi.
Jsme Slované s křesťanskými hodnotami a slovanskou vzájemností.
Add a comment...

Post has shared content

Valašské besedování a přátelské setkávání

Naše slovanská Kultura je starodávná a v původním slovanském významu zahrnuje vše, co člověk k harmonickému a duchovnímu životu potřebuje. Podrobněji význam tohoto slova je:

„Tvořivý a radostný život v duchovním poznání, zaručující harmonický Život ve Vesmíru, na Zemi a v životě lidí.“

V rámci zmíněného významu do něj patří i veřejná účast Slovanů na správě svých záležitostí a celé společnosti. Slované vždy, pokud spravovali své svobodné Državy, byli svobodní a nikdo cizí jim nevládl. Državy byly založeny na silném Rodu, Občinách a silné RODině, jež se spravovaly pomocí Kopného práva, na sněmech a Rodových slovanských sněmech „Veča“.

Na Veče se tradičně setkávají členové Občin – přičemž dnes je potřebné jasně porozumět tomu, co to je Občina:

Je to skupina lidí, kteří vyznávají vlastní (společný) systém hodnot a skrze které poznávají specifický systém poznatků. Taková skupina je tedy spojená něčím, co je společné pro všechny členy společenství.
Je to zároveň skupina, v které každý její člen pozná své místo, tj. má v ní svoji neopakovatelnou úlohu. Plnění této úlohy každým členem Občiny určuje vývoj Občiny jako celku.
Občina je – jinými slovy – jednorodé společenství, v kterém každý člen pozná, má a naplňuje svoje funkce a povinnosti.

Jako (z RODin se tvoří) Rody tvoří Občiny, tak Občiny tvoří Dŕžavu. A protože jako nahoře tak dole, tak není jedno, jak jsou formované Občiny. Zásadně se formují zdola, od základních buněk společnosti. V dnešní moderní době je možné pojmout Občiny i „virtuálně“, neboť na základě „vlastního systému hodnot“ se můžeme kdykoliv setkat na jednom místě a sněmovat či rokovat.

Veča je staroslovanský správní orgán, něco podobné dnešní městské radě či sněmu. Je to shromáždění všech obyvatelů Občiny, které slouží na posouzení všech společných záležitostí. Veča je podobná hlasování Kopy. Určitě si vzpomenete, že Veča je vzpomínána i ve vynikajícím polském filmu „Kdy Slunce bylo Bohem“.

Slovanský systém správy společnosti je nám dán našimi Bohy, a pokud se jim budeme řídit, jsme svobodní a můžeme opravdu tvořit v souladu s vesmírnými principy. Na rozdíl od Držav, STÁT funguje tím, že vláda je v soukromých rukou v poměrně malé skupině lidí. Ve státě menšina vždy ovládá většinu. Podstata vlády spočívá v reálné možnosti a schopnosti vládců si podřídit do moci ovládané – a to evidentně děje. Současný volební systém je součástí státu, a tedy je pilířem jeho moci nad (ne)svobodnou většinou.

Proto je potřeba se navrátit na energetického pole (systému, Rodového egregoru) slovanských Držav, silných RODů a RODin, Občin, sněmů a Večí, jež jediné patří ke světelnému systému a umožní národům Slovanů přežít ve své jedinečnosti a mít svou budoucnost.

Proto u nás na Valašsku začínáme znovu vytvářet své Občiny a setkávání místních lidí se zájmem o správu věcí veřejných, které obnovujeme po svých slovanských předcích – tj. ZDRAVOMYŠLENÍ, založené na názoru znalého člověka, znalosti Védických spisů (Zápovědi Předků) a osobní zkušenosti. Nikoliv však na základech západní společnosti, která je orientována mocensky a paraziticky, ale na principech Rodové slovanské společnosti. Až v ní nalézáme oporu a principy, které jsou založeny plně na udržení a rozvoji RODu, náRODu a RODin, a jsou plně v souladu s přírodními a vesmírnými principy. Západní společnost již zcela bezostyšně odhodila „beránčí rouno“ a ukazuje všem Pravdu o sobě – čím tento systém byl, je a bude.

Proto svou záchranu a přežití už naivně nehledáme u západní společnosti, nýbrž v bohatství nám vlastním a to slovanském. Budeme se opět setkávat, rozprávět a rokovat. Nabudeme opět schopnosti se účinně radit a rozhodovat. Vytváříme paralelní světelný systém správy svých záležitostí a za něj jsme schopni se plně vědomě postavit. Plně vnímáme, že západní společnost umírá a to viditelně na všech úrovních – už nic pozitivního nenabízí. Je načase, aby Slované plně převzali odpovědnost za své životy, rodiny, planetu Zemi a budoucnost do svých rukou.

Zveme Vás na setkání pod názvem „Valašské besedování a přátelské setkání“
na Vsetín a to v pátek 21. dubna 2017 od 18:00 hodin
Můžete se přihlásit na našem kontaktu a podle počtu zájemců upřesníme místo.

_vzhled uvodni stranky - Valasske besedovani a pratelske setkavani
Odkazy

Tartaria.sk: http://www.tartaria.sk/slovansky-slovnik/viera/vee-a-ako-alej

Související články a videa

Kopné právo a samospráva Slovanů jako inspirace pro dnešek
O slovanských dějinách
Projekt Bílé Rasy na Midgard-Zemi a jeho narušení
Žijeme v systému řízeném Temnotou?
Kony Rita a naša mládež
Video: Princíp rodového práva a samospráva občiny
Video: Slovanství 2 – Mojmír Mišun Národní – obrození Slovanství (8.5.2017)
Video: Velikaja Tartaria (podle Nikolaje a Světlany Levašov)
Video: Harvardský projekt samozničenia Slovanov (úvodní část pořadu)
Video: Slované – Slovanství v dnešní době (Mojmír Mišun, 13.2.2017)
Video: Pohan – ten, kdo jde po cestě našich Předků
Video: V.V. Pjakin – Mnohé věci jsou nám nepochopitelné, protože jejich podstata nezapadá do okruhu pojmů

Valašské besedování a přátelské setkávání

Naše slovanská Kultura je starodávná a v původním slovanském významu zahrnuje vše, co člověk k harmonickému a duchovnímu životu potřebuje. Podrobněji význam tohoto slova je:

„Tvořivý a radostný život v duchovním poznání, zaručující harmonický Život ve Vesmíru, na Zemi a v životě lidí.“

V rámci zmíněného významu do něj patří i veřejná účast Slovanů na správě svých záležitostí a celé společnosti. Slované vždy, pokud spravovali své svobodné Državy, byli svobodní a nikdo cizí jim nevládl. Državy byly založeny na silném Rodu, Občinách a silné RODině, jež se spravovaly pomocí Kopného práva, na sněmech a Rodových slovanských sněmech „Veča“.

Na Veče se tradičně setkávají členové Občin – přičemž dnes je potřebné jasně porozumět tomu, co to je Občina:

Je to skupina lidí, kteří vyznávají vlastní (společný) systém hodnot a skrze které poznávají specifický systém poznatků. Taková skupina je tedy spojená něčím, co je společné pro všechny členy společenství.
Je to zároveň skupina, v které každý její člen pozná své místo, tj. má v ní svoji neopakovatelnou úlohu. Plnění této úlohy každým členem Občiny určuje vývoj Občiny jako celku.
Občina je – jinými slovy – jednorodé společenství, v kterém každý člen pozná, má a naplňuje svoje funkce a povinnosti.

Jako (z RODin se tvoří) Rody tvoří Občiny, tak Občiny tvoří Dŕžavu. A protože jako nahoře tak dole, tak není jedno, jak jsou formované Občiny. Zásadně se formují zdola, od základních buněk společnosti. V dnešní moderní době je možné pojmout Občiny i „virtuálně“, neboť na základě „vlastního systému hodnot“ se můžeme kdykoliv setkat na jednom místě a sněmovat či rokovat.

Veča je staroslovanský správní orgán, něco podobné dnešní městské radě či sněmu. Je to shromáždění všech obyvatelů Občiny, které slouží na posouzení všech společných záležitostí. Veča je podobná hlasování Kopy. Určitě si vzpomenete, že Veča je vzpomínána i ve vynikajícím polském filmu „Kdy Slunce bylo Bohem“.

Slovanský systém správy společnosti je nám dán našimi Bohy, a pokud se jim budeme řídit, jsme svobodní a můžeme opravdu tvořit v souladu s vesmírnými principy. Na rozdíl od Držav, STÁT funguje tím, že vláda je v soukromých rukou v poměrně malé skupině lidí. Ve státě menšina vždy ovládá většinu. Podstata vlády spočívá v reálné možnosti a schopnosti vládců si podřídit do moci ovládané – a to evidentně děje. Současný volební systém je součástí státu, a tedy je pilířem jeho moci nad (ne)svobodnou většinou.

Proto je potřeba se navrátit na energetického pole (systému, Rodového egregoru) slovanských Držav, silných RODů a RODin, Občin, sněmů a Večí, jež jediné patří ke světelnému systému a umožní národům Slovanů přežít ve své jedinečnosti a mít svou budoucnost.

Proto u nás na Valašsku začínáme znovu vytvářet své Občiny a setkávání místních lidí se zájmem o správu věcí veřejných, které obnovujeme po svých slovanských předcích – tj. ZDRAVOMYŠLENÍ, založené na názoru znalého člověka, znalosti Védických spisů (Zápovědi Předků) a osobní zkušenosti. Nikoliv však na základech západní společnosti, která je orientována mocensky a paraziticky, ale na principech Rodové slovanské společnosti. Až v ní nalézáme oporu a principy, které jsou založeny plně na udržení a rozvoji RODu, náRODu a RODin, a jsou plně v souladu s přírodními a vesmírnými principy. Západní společnost již zcela bezostyšně odhodila „beránčí rouno“ a ukazuje všem Pravdu o sobě – čím tento systém byl, je a bude.

Proto svou záchranu a přežití už naivně nehledáme u západní společnosti, nýbrž v bohatství nám vlastním a to slovanském. Budeme se opět setkávat, rozprávět a rokovat. Nabudeme opět schopnosti se účinně radit a rozhodovat. Vytváříme paralelní světelný systém správy svých záležitostí a za něj jsme schopni se plně vědomě postavit. Plně vnímáme, že západní společnost umírá a to viditelně na všech úrovních – už nic pozitivního nenabízí. Je načase, aby Slované plně převzali odpovědnost za své životy, rodiny, planetu Zemi a budoucnost do svých rukou.

Zveme Vás na setkání pod názvem „Valašské besedování a přátelské setkání“
na Vsetín a to v pátek 21. dubna 2017 od 18:00 hodin
Můžete se přihlásit na našem kontaktu a podle počtu zájemců upřesníme místo.

_vzhled uvodni stranky - Valasske besedovani a pratelske setkavani
Odkazy

Tartaria.sk: http://www.tartaria.sk/slovansky-slovnik/viera/vee-a-ako-alej

Související články a videa

Kopné právo a samospráva Slovanů jako inspirace pro dnešek
O slovanských dějinách
Projekt Bílé Rasy na Midgard-Zemi a jeho narušení
Žijeme v systému řízeném Temnotou?
Kony Rita a naša mládež
Video: Princíp rodového práva a samospráva občiny
Video: Slovanství 2 – Mojmír Mišun Národní – obrození Slovanství (8.5.2017)
Video: Velikaja Tartaria (podle Nikolaje a Světlany Levašov)
Video: Harvardský projekt samozničenia Slovanov (úvodní část pořadu)
Video: Slované – Slovanství v dnešní době (Mojmír Mišun, 13.2.2017)
Video: Pohan – ten, kdo jde po cestě našich Předků
Video: V.V. Pjakin – Mnohé věci jsou nám nepochopitelné, protože jejich podstata nezapadá do okruhu pojmů
Add a comment...

Post has shared content
„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“
http://www.zusopen.cz/
Add a comment...

Post has shared content
Typickou Perúnovou svätyňou je posvätný dubový svätoháj. Za dávnych dôb sa na počesť boha hromu a blesku po celý rok udržoval posvätný oheň.
#Perun #slovanskyden #svatoháj #slovanštíbohové #Cestacloveka  
Add a comment...

Post has attachment

Post has shared content
Tak už to vypuklo.
Cenzura ve jménu bezpečnosti, aneb “My” vás ocháníme… Jsou věci, které bychom jako občané neměli nechat bez povšimnutí. Za jednu takovou považuji zásah do veřejného publikování. Nemůžeme přece obhajovat názor, že někdo na základě jakých si nepsaných…
Add a comment...

Post has shared content
Peculiar Galaxies of Arp 273.
Image Credit & Copyright: Wolfgang Ries/Stefan Heutz (Astrokooperation)
Explanation: The spiky stars in the foreground of this sharp cosmic portrait are well within our own Milky Way Galaxy. The two eye-catching galaxies lie far beyond the Milky Way, at a distance of over 300 million light-years. Their distorted appearance is due to gravitational tides as the pair engage in close encounters. Cataloged as Arp 273 (also as UGC 1810), the galaxies do look peculiar, but interacting galaxies are now understood to be common in the universe. In fact, the nearby large spiral Andromeda Galaxy is known to be some 2 million light-years away and approaching the Milky Way. Arp 273 may offer an analog of their far future encounter. Repeated galaxy encounters on a cosmic timescale can ultimately result in a merger into a single galaxy of stars. From our perspective, the bright cores of the Arp 273 galaxies are separated by only a little over 100,000 light-years.
Original link: https://apod.nasa.gov/apod/ap170105.html
===
#NASA #напозитиве #УлыбкаКотаШрёдингера 
Photo
Add a comment...

Post has shared content

Post has shared content
Největší novinkou Map Google 9.43 je integrace "taxislužeb" Uber a Lyft. Uživatel přímo z Map nastaví cíl, zvolí jednu ze služeb, přivolá řidiče a zaplatí.
Více na: https://goo.gl/Z6ngDY
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded