Profile cover photo
Profile photo
สาโรจน์ พึ่งไทย
30 followers
30 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has shared content
  จะมีมั้ย??...คนที่ "ไม่ทิ้ง" กันในวันที่ "แย่"
จะมีมั้ย??...คน "คอยแคร์" ในสถานการณ์ที่มัน "เลวร้าย"
จะมีมั้ย??...คนที่ "อยู่ข้างๆ" ในวันที่ "เจ็บป่วย ไม่สบาย"
จะมีมั้ย??...คนที่อยู่ "ข้างกาย" ในวันที่ "เหนื่อย" จนเดินต่อไปไม่เป็น
จะมีมั้ย??...คนช่วย "ดึงขึ้น" ในวันที่ "ฉันล้ม"
จะมีมั้ย??...ใครสักคน..ในโลกใบกลมๆที่เห็นฉันมี "ความหมาย"
จะมีมั้ย??...คนที่ "รักกัน" ได้..จาก "ความจริงใจ" ไม่ใช่หน้าตา  ...///
Photo

Post has attachment
ละลายพฤติกรรม โดยอ.สาโรจน์ WWW.THE1TRAINER .COM 0863211756
Wait while more posts are being loaded