Profile

Cover photo
‫احمد یوسفی‬‎
Attended Sharif University of Technology
12,619 views
AboutPostsPhotos

Stream

احمد یوسفی

Shared publicly  - 
 
کتاب گزارش یک آدم ربایی گابریل گارسیا مارکز را به تازگی خریده ام و می خوانم؛ پر از غلط های املایی. نشر علم، 1390-تهران. جایی مثل شهر کتاب چرا چنین کتاب مغلوطی را در قفسه می گذارد. چرا من نمی توانم این جنس نامرغوب را پس بدهم و 11000 تومان پولم را بگیرم. افتضاح است. 
 ·  Translate
1
Add a comment...

احمد یوسفی

Shared publicly  - 
 
روزنامه در ایران، تا آن جا که من می بینم و هنوز، سرگرمی کارکنان بخش عمومی است. و هنوز نتوانسته و نگذاشته اند که خود را به نیاز عامه تبدیل کند. و حتی نیاز درس خوانده ها هم نیست. دانشگاهی ها هم، از استاد گرفته تا دانش جو را، می توان کارکنان بخش عمومی شمرد؛ دولت، تامین اجتماعی، نهادهای غیر انتفاعی، ... و نهادهایی که نان از کد یمین و عرق جبین دیگری می خورند. و کیفیت کارشان اثری در سطح درآمدشان ندارد. 
 ·  Translate
1
Add a comment...

احمد یوسفی

Shared publicly  - 
 
زصد در گر امیدت برنیاید
به نومیدی جگر خوردن نشاید

دری دیگر بباید زد که ناگاه
از آن در سوی مقصد آوری راه

(یوسف و زلیخا، هفت اورنگ جامی)
1
Add a comment...

احمد یوسفی

Shared publicly  - 
 
منظور از "روح" در آیه ی "و یسئلونک عن الروح" (الاسرا:85) چیست؟
1- موارد "روح" در آیات کریمه:
a. و یسئلونک عن الروح. 17:85، الاسرا، مکی.
b. و کلمة القاها الی مریم و روح منه.4:171، النساء، مدنیة.
c. ینزل الملائکة بالروح من امره علی من یشاء من عباده. 16:2، النحل، مکی.
d. تعرج الملائکة و الروح الیه فی یوم کان مقداره خمسین الف سنة. 70:4، المعارج، مکی.
e. یوم یقوم الروح و الملائکة صفا. 78:38، النباء، مکی.
f. تنزل الملائکة و الروح فیها بإذن ربهم من کل امر. 97:4، القدر، مکی.
2- "روحا":
a. و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا. 42:52، الشوری، مکی.
3- روح الامین
4- روح القدس
5- روحی
a. نفخت فیه من روحی
"و یسئلونک عن الروح، قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا"
1- تفسیر نمونه، ج 12، ص 250:
a. موارد استعمال روح در قرآن:
i. روح مقدسی که پیامبران را در انجام رسالتشان تقویت می کرده است. بقره:253: و آتینا عیسی بن مریم البینات و ایدناه بروح القدس.
ii. نیروی معنوی الهی که مومنان را تقویت می کند. مجادله:22: اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه.
iii. به معنی فرشته ی مخصوص وحی در ترکیب "روح الامین". شعرا:193: نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین.
iv. فرشته ی بزرگی از فرشتگان خاص خدا یا مخلوقی برتر از فرشتگان. قدر: 4: تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. نباء:38: یوم یقوم الروح و الملائکة صفا.
v. به معنی قرآن یا وحی آسمانی. شوری:25: و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا.
vi. به معنی روح انسانی، نفس انسان. سجده: 9: ثم سواه و نفخ فیه من روحی فقعوا له ساجدین.
b. منظور از روح در این آیه:
i. از مجموع قراین برمی آید که منظور روح آدمی است. و جواب این است که "روح از عالم امر است" یعنی خلقتی اسرار آمیز دارد. اکنون پرسش این می شود که "امر ربی" چیست؟
ii. مستندات روایی این برداشت عبارتند از:
1. تفسیر عیاشی از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) در تفسیر همین آیه فرموده اند: انما الروح خلق من خلقه، له بصر و قوة و تأييد، يجعله في قلوب الرسل و المومنين. (تفسیر نورالثقلین ج 3 ص 216)
2. روایت دیگری از آن دو امام: هي من الملکوت من القدرة. از عالم ملکوت و از قدرت خداوند است. (تفسیر نورالثقلین ج 3 ص 216)
iii. شأن نزول: مشرکان قریش 3 پرسش از اهل کتاب گرفتند تا از پیامبر بپرسند که عبارت بودند از:
1. درباره ی روح آدمی
2. اصحاب کهف
3. سرگذشت ذوالقرنین
iv. در روایات دیگری رسیده که روح به معنی مخلوقی برتر از جبرییل و میکاییل معرفی شده که همواره با پیامبر و امامان همراه بوده است و آنان را از انحراف در خط سیرشان باز می داشته است. (تفسیر نورالثقلین ج 3 ص 215)
v. نویسنده ی تفسیر نمونه در نهایت این دو معنی را با هم جمع کرده و روح آدمی را نتیجه ی آن ها می داند. با این توجیه که روح آدمی می تواند برتر از جبرییل و میکاییل باشد.
2- مجمع البیان طبرسی: همان احتمال ها که اقوایش روح انسانی است.
3- المیزان: با مقایسه ی آیاتی که شامل کلمه ی روح اند احتمال می دهد که سوال از همه ی آن ها به صورت واحد باشد. یعنی پرسیده باشند که منظور پروردگار از روح در تعابیر مختلف چیست (معنی واحد یا مشترک) و پس از آن اقوال مختلف بالا را نیز ذکر می کند و ظاهرا معتبر نمی شمارد.
 ·  Translate
1
Add a comment...

احمد یوسفی

Shared publicly  - 
 
 
TED curator Chris Anderson gives his lessons on what makes a killer presentation (and how to avoid killing your message). http://bit.ly/1a1kYRp
7 comments on original post
1
Add a comment...

احمد یوسفی

Shared publicly  - 
 
... آهن سرد کوفتن و به تمنای محال خود را فریب دادن نه کار عاقلان باشد.

(ظفر نامه، نظام الدین شنب غازانی تبریزی معروف به نظام شامی از مورخان و نویسندگان معروف نیمه ی دوم قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجری)
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
... a good team can sometimes triumph over a situation where materials, process and delaying factors are ranged against its success. However, talented execution of an unwise strategy is the equivalent of going very fast down a highway in the wrong direction. Therefore, you must make smart choices in terms of testing strategies. Furthermore, you must choose testing strategies with an eye towards the factors mentioned earlier, the schedule, budget, and feature constraints of the project and the realities of the organization and its politics.
[Foundations of software testing, 2012]
2
Add a comment...

احمد یوسفی

Shared publicly  - 
 
گذشته، فیلم جدید اصغر فرهادی، به نظرم بی نقص است. اشکال فیلم های قبلیش را هم که بخشی از داستان را بعد می فهمیدیم ندارد. اصلا نشان داده منظورش این نبوده که یک بخشی از داستان را برای خودش نگه دارد؛ بلکه همان طور که در این فیلم به خوبی نشان داده، منظورش این است که در زندگی واقعی، هر کدام از ما معمولا بخشی از واقعیت را نمی دانیم و برای همین، برداشت ها و قضاوت هایمان اشتباه است، حتا اگر آدم معقولی باشیم، بر احساساتمان مسلط باشیم و بتوانیم همیشه خیرخواه باشیم؛ باز هم اشتباه می کنیم. 
گذشته فیلم خوبی است، خیلی خوب. 
 ·  Translate
1
Add a comment...

احمد یوسفی

Shared publicly  - 
 
صبح که دوان دوان و آشفته رفتم کیوسک نیروی انتظامی در خیابان مازندران که اطلاع دهم دزد کیف قاپ همین الان از یکی از خیابان های مقابلشان با موتور فرار کرده و اگر تعقیبش کنند ممکن است گیر بیفتد، البته التفاتی نکردند؛ وقت صبحانه شان بود.
حدود ساعت 10 هم که سر زدم ببینم پی گیری کرده اند یا نه، مجددا از بخت بد ساعت سرخ کردن سوسیس بود که بنابراین باز هم من بد وقتی آمده بودم.

نیروی انتظامی بهارستان هم که حدود ساعت 8 رفته بودم، جناب سرگرد فرمودند برو تا حدود 11 و 12 خودت منطقه را بگرد. اگر چیزی پیدا نکردی بیا تشکیل پرونده بدهیم. و اگر اصرار نکرده بودم همان شده بود. و چه بسا ساعت 11 و 12 هم امر دیگری می فرمودند.
3 بار به پلیس مراجعه کردم، شاید در این فاصله ی کوتاه از حادثه، بشود کیف دفتر و کاغذهایم که طبیعتا فایده ای برای دزد نداشته و جایی در مسیر می اندازد پیدا کنیم. نخیر. هیچ حرکتی. هیچ.

شعبه ی بانک رفاه کارگران خیابان ملت، خانم معاون شعبه فقط یک شماره تلفن دادند که شماره خدمات نوین بانک رفاه بود تا من که کیف پول و موبایلم را دزد زده، خودم تماس بگیرم و کمکی را که معاون شعبه، حضوری برایم انجام نمی دهد تلفنی بپرسم! و حتما خواهند گفت!

از کیوسک نیروی انتظامی در خیابان مازندران، به کلانتری میدان بهارستان. و از آن جا به آگاهی ارگ، چهار راه شلوغ گلوبندک، فرستاده شده ام که نهایتا یک برگه به من بدهند که بروم 3 راه آذری در غرب تهران که دادسرا دستور رسیدگی بدهد. خب البته در این فاصله باید سیم کارت و کارت های بانکی را مسدود می کردم و وقتی ارگ رسیدم که ساعت از 1 گذشته بود. بنابراین جناب سرهنگ فرمودند شنبه صبح بروم دادسرا که دستور رسیدگی را بگیرم. کلا مواظب باشید، بخصوص چهارشنبه در معرض سرقت قرار نگیرید. البته این خیلی سخت است که در شهری به بزرگی تهران بخواهند به فکر این باشند که چرا باید مال باخته این همه معطل شود تا دستور رسیدگی بگیرد! یعنی نمی شد یک قاضی دادسرا کنار آگاهی باشد؟ خب شاید این مراحلش کند است و وقتی دستور صادر شود مراحل بعدی رسیدگی مناسب تری در کار باشد. بخصوص که آن مراحل کلا به مامورین مربوط می شود و مال باخته هیچ اطلاع و تاثیری در پی گیری نخواهد داشت. به عبارت دیگر: "شما یک شماره تلفن بدهید و تشریف ببرید. هر وقت خبری شد، تماس می گیریم"
 ·  Translate
3
Mohammad Naji's profile photoاحمد یوسفی's profile photoنصرالله يوسفي's profile photo
6 comments
 
خدا رو شکر.
حالا چیزی براش مونده که خسارت بده؟
 ·  Translate
Add a comment...

‫احمد یوسفی‬‎ changed his profile photo.

Shared publicly  - 
2
ha rhino's profile photoاحمد یوسفی's profile photo
2 comments
 
خیلی مخلصیم هادی جان!
راستی دیروز یادت افتادم؛ هم شهری دیروز صفحه ی 12 رو ببین.
 ·  Translate
Add a comment...

احمد یوسفی

Shared publicly  - 
 
... امیرزاده خلیل سلطان به دارالسطنه ی سمرقند درآمد ... فقرا و ضعفا و سایر مستحقان را مستغرق صلات و صدقات گردانید. و چند روز اسپان و گاوان متعدد و گوسفندان فراوان ذبح کرده و طبخ نموده، سماط ها گستردند و خوان ها نهادند و الوان اطعمه ی گوناگون و ...

(ظفرنامه، شرف الدین علی یزدی، 858 هـ.ق.، ذکر جلوس امیرزاده خلیل سلطان بر سریر فرماندهی سمرقند فردوس مانند)
 ·  Translate
1
Add a comment...

احمد یوسفی

Shared publicly  - 
 

... دیگر: در ابتدای کار و حال، یاسا داده بودند که هیچ کس، گوسپند و دیگر حیوانات ماکول اللحم را حلق نبرند؛ و به رسم ایشان، سینه و شانه بشکافند...

(جامع التواریخ، خواجه رشید الدین فضل الله، 645-718 هـ.ق.، در سیر و اخلاق پسندیده ی اوکتای قاآن)
 ·  Translate
1
Add a comment...
Education
  • Sharif University of Technology
  • دانشگاه صنعتی شریف
Links
Contributor to
Basic Information
Gender
Male
Looking for
Networking