Profilová titulní fotka
Profilová fotka
Advokátní kancelář Mgr. Sofie Pondikasové
3 sledující
3 sledující
Něco o mně
Příspěvky

Příspěvek obsahuje přílohu
Naše advokátní kancelář se v rámci své činnosti insolvenčního správce v současné době často setkává s nekvalitními insolvenčními návrhy, nedostatečně či mylně informovanými dlužníky a následně také oddluženími, které vinou nedostatečně kvalifikovaného zázemí oddlužovacích společností končí pro dlužníka mnohem méně příznivě, než čekal.

Pokud Vás téma zaujalo, přečtěte si náš článek.
Přidejte komentář...

Příspěvek obsahuje přílohu
Náš nový článek se týká dědických titulů, konkrétně dědické smlouvy. Nakolik se tento způsob smluvního ujednání stane populárním nelze v současné chvíli říci, přečíst si o něm a jeho výhodách však můžete prostřednictvím tohoto odkazu: http://www.akpondikasova.eu/clanky/novy-dedicky-titul-dedicka-smlouva/
Přidejte komentář...

Příspěvek obsahuje přílohu
Pozemek a stavba podle občanského zákoníku

Jednou z největších změn již druhým rokem působícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“) je bezesporu „nové“ chápání vztahu mezi pozemkem a stavbou na něm spočívající. I když by se mohlo zdát, že jde v našem právním řádu o novinku, jedná se ve skutečnosti o návrat k tradičnímu chápání vztahu mezi těmito věcmi, a to tradiční nejen v rámci našeho území.

Pro více informací přejděte na odkaz: http://www.akpondikasova.eu/clanky/pozemek-a-stavba-podle-obcanskeho-zakoniku/
Přidejte komentář...
Vyčkejte, načítají se další příspěvky