Profile cover photo
Profile photo
VictorHo LuaSamSet
Universal Energy Center
Universal Energy Center
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment

Victor Ho, 19/11/2017: Thể chế nào phù hợp cho Việt Nam trước hoàn cảnh bế tắc về chính trí, xã hội và kinh tế như hiện nay !? https://www.facebook.com/hukhong.dao.1/videos/163378191070721/?comment_id=163465191062021
Nếu không mở được vậy là bị quỉ đỏ VC nhờ Tàu Cộng phá rồi, chứ không phải FB. (Disable) thì ace mở link youtube dưới đây.
Victor Ho share this video on youtube: The New Regime for Vietnam (Thể Chế nào cho Việt Nam thời hậu cộng sản?)
https://www.youtube.com/edit?video_referrer=watch&video_id=BhOcZwXHMiI

Quyền Tổng Thư Ký,Hội Đồng Công Sứ Quốc Gia
Cứu Nguy Dân Tộc Việt Nam Lâm Thời.
Cựu Phi Công VNCH.(PĐ227/SĐ4KQ.

CEO Universal Energy Center Corp.
http://trungtamdienquang.com/

Post has attachment

Post has attachment
Victor Ho, 19/11/2017: Thể chế nào phù hợp cho Việt Nam trước hoàn cảnh bế tắc về chính trí, xã hội và kinh tế như hiện nay !?
https://www.facebook.com/hukhong.dao.1/videos/163378191070721/?comment_id=163465191062021
Victor Ho share this video on youtube: The New Regime for Vietnam (Thể Chế nào cho Việt Nam thời hậu cộng sản?)
https://www.youtube.com/edit?video_referrer=watch&video_id=BhOcZwXHMiI

Quyền Tổng Thư Ký,Hội Đồng Công Sứ Quốc Gia
Cứu Nguy Dân Tộc Việt Nam Lâm Thời.
Cựu Phi Công VNCH.(PĐ227/SĐ4KQ.

CEO Universal Energy Center Corp.
http://trungtamdienquang.com/

Post has attachment
Victor Ho, 19/11/2017: Thể chế nào phù hợp cho Việt Nam trước hoàn cảnh bế tắc về chính trí, xã hội và kinh tế như hiện nay !?
https://www.facebook.com/hukhong.dao.1/videos/163378191070721/?comment_id=163465191062021
Victor Ho share this video on youtube: The New Regime for Vietnam (Thể Chế nào cho Việt Nam thời hậu cộng sản?)
https://www.youtube.com/edit?video_referrer=watch&video_id=BhOcZwXHMiI

Quyền Tổng Thư Ký,Hội Đồng Công Sứ Quốc Gia
Cứu Nguy Dân Tộc Việt Nam Lâm Thời.
Cựu Phi Công VNCH.(PĐ227/SĐ4KQ.

CEO Universal Energy Center Corp.
http://trungtamdienquang.com/

Post has shared content
Victor Ho, 18/11/2017: Một thể chế nào phù hợp cho Việt Nam trước hoàn cảnh bế tắc về chính trí, xã hội và kinh tế như hiện nay !?
https://www.facebook.com/hukhong.dao.1/videos/163378191070721/?comment_id=163465191062021
Victor Ho share this video on youtube: The New Regime for Vietnam (Thể Chế nào cho Việt Nam thời hậu cộng sản?)
https://www.youtube.com/edit?video_referrer=watch&video_id=BhOcZwXHMiI

16/11/2017 Victor Ho, nói về hiện tượng tiêu cực các mạng "Liên Kết" để cho an ninh VC vào tuyên truyền ? Vậy Admin đó là ai? https://www.facebook.com/jeffrey.thai2017?hc_ref=ARRBYYPWN3inUjDKAKb36PfEIi8qk2AOi2YPReuo1deKyxid9EutOqjKrfDlH1N0lG0 16/11/2017 Virus qủi đỏ VC đã thâm nhập khu Irvire California, ace hãy dùng thuốc diệt Virus VC (Rửa Tiền) Hình Luât "Magnitsky Act Trump" đễ tiêu diệt chúng tận gốc rễ “Virus qủi Nhập Tràng VC”.
Đây là Video nơi tụi con ông cháu cha của cộng sản Việt nam mua để chuồn qua Mỹ ở.. (Nguồn Chấn Hưng Nước Việt) Thanks a lot the Hero, who made this great video.
https://www.youtube.com/watch?v=p_sr-WWyAOM

Post has attachment
Victor Ho, 18/11/2017: Một thể chế nào phù hợp cho Việt Nam trước hoàn cảnh bế tắc về chính trí, xã hội và kinh tế như hiện nay !?
https://www.facebook.com/hukhong.dao.1/videos/163378191070721/?comment_id=163465191062021
Victor Ho share this video on youtube: The New Regime for Vietnam (Thể Chế nào cho Việt Nam thời hậu cộng sản?)
https://www.youtube.com/edit?video_referrer=watch&video_id=BhOcZwXHMiI

Post has attachment
Victor Ho, 18/11/2017: Một thể chế nào phù hợp cho Việt Nam trước hoàn cảnh bế tắc về chính trí, xã hội và kinh tế như hiện nay ?
https://www.facebook.com/hukhong.dao.1/videos/163378191070721/?comment_id=163465191062021

Post has attachment
Victor Ho, 19/11/2017 Thể Chề nào cho Vietnam?

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded