Marketads Marketads commented on a post on Blogger.
Chào!
Một adsense thay thế rất tốt là marketads.net.
Bạn có thể thử sử dụng liên kết giới thiệu của tôi.
http://marketads.net/app/register/16
Cảm ơn!
Shared publicly