Profile

Ảnh bìa
Vỏ Gỗ
79 người theo dõi|23.249 lượt xem
Giới thiệuBài đăngẢnhVideo

Stream

Có anh ấy trong vòng kết nối
79 người
Ảnh hồ sơ của nguyen thanh
Ảnh hồ sơ của Vinh Mai Pitesco JSC.,
Ảnh hồ sơ của Xuancuong Xc
Ảnh hồ sơ của Thái Nguyễn
Ảnh hồ sơ của Trinh Trang
Ảnh hồ sơ của Dũng Mobiado
Ảnh hồ sơ của Duy Phan Ngọc
Ảnh hồ sơ của Quan Van Do
Ảnh hồ sơ của Tan Pham

Vỏ chưa chia sẻ điều gì với bạn.

Mọi người có nhiều khả năng chia sẻ với bạn hơn nếu bạn thêm họ vào vòng kết nối của bạn.

Mọi người
Có anh ấy trong vòng kết nối
79 người
Ảnh hồ sơ của nguyen thanh
Ảnh hồ sơ của Vinh Mai Pitesco JSC.,
Ảnh hồ sơ của Xuancuong Xc
Ảnh hồ sơ của Thái Nguyễn
Ảnh hồ sơ của Trinh Trang
Ảnh hồ sơ của Dũng Mobiado
Ảnh hồ sơ của Duy Phan Ngọc
Ảnh hồ sơ của Quan Van Do
Ảnh hồ sơ của Tan Pham
Thông tin cơ bản
Giới tính
Nam