Profile

Ảnh bìa
Vỏ Gỗ
78 người theo dõi|3.727 lượt xem
Giới thiệuBài đăngẢnhVideo

Stream

Có anh ấy trong vòng kết nối
78 người
Ảnh hồ sơ của Duy Phan Ngọc
Ảnh hồ sơ của Vi Việt
Ảnh hồ sơ của Huy Quang Cao
Ảnh hồ sơ của Thái Nguyễn
Ảnh hồ sơ của Quan Van Do
Ảnh hồ sơ của Nguyễn Khánh Hòa
Ảnh hồ sơ của Thu Trang Tran
Ảnh hồ sơ của Tan Pham
Ảnh hồ sơ của Luyen Hoang

Vỏ chưa chia sẻ điều gì với bạn.

Mọi người có nhiều khả năng chia sẻ với bạn hơn nếu bạn thêm họ vào vòng kết nối của bạn.

Mọi người
Có anh ấy trong vòng kết nối
78 người
Ảnh hồ sơ của Duy Phan Ngọc
Ảnh hồ sơ của Vi Việt
Ảnh hồ sơ của Huy Quang Cao
Ảnh hồ sơ của Thái Nguyễn
Ảnh hồ sơ của Quan Van Do
Ảnh hồ sơ của Nguyễn Khánh Hòa
Ảnh hồ sơ của Thu Trang Tran
Ảnh hồ sơ của Tan Pham
Ảnh hồ sơ của Luyen Hoang
Thông tin cơ bản
Giới tính
Nam