Profile cover photo
Profile photo
UK Pagan
Internet community for Pagans of all paths, and of none. Founded in 2001.
Internet community for Pagans of all paths, and of none. Founded in 2001.
About
UK Pagan's interests
UK Pagan's posts

Welcome to our newest members. It's always good to see new faces around.

Post has shared content
Paganizm Nedir?

Paganizm kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan spiritüel bir yaşam tarzıdır. Temelde kökleri Avrupa’nın eski dinlerindedir. [Burada kasıt yakındoğuyu da içine alan kültür dairesinedir, ancak elbette ki aslen tüm bir coğrafyayı kapsar.] Ancak takipçilerinin bir kısmı diğer ülkelerin yerel inançlarına da büyük önem ve değer verirler. Herşeydeki kutsallığa dair bir inanç dünyanın heryerinde bulunabilir. Paganlar bunu mirasları ve kökenleri olarak görüp, bunların modern yaşama uyumlu olacak şekilde adapte edilmiş formlarıyla, öncüllerinin inanç ve değerlerini korurlar. Doğanın kutsallığını kutlar ve herşeyde varolan ilahiliğe -evrenin içinden akan ve hem görülebilen hem de görülemeyen bilinemez tine– saygı duyarız.
Paganlar ilahi [lahuti diye de geçer,burada lahuti ve latuhi denebilir de.çn]olanı, eril veya dişil olan kutsal bütünün parçaları olarak her yönüyle onurlandırırlar. Her erkek ve kadın bir pagan için güzel ve eşsiz bir varlıktır. Çocuklara da sevgi ve saygı duyulur ve kuvvetli bir toplum bilinci mevcuttur. Tabiatın vahşi hayvan ve kuşlara yuvalık eden açık alanları ve ormanlarına derin ve içten bir sevgi besleriz. Paganizm, bireysel ruhani deneyimin önemini vurgular ve paganlar sıklıkla bu deneyimi sevdikleri doğal dünya ile kurdukları ilişki aracılığı ile yaşarlar. İlahi olanla birleşmeyi kendimizi doğanın gelgitlerine uyumlayarak ve içsel benliğimizi keşfederek gerçekleştirmeyi amaçlar ve bu ikisinin birbirinde yansıtıldığını görürüz. İlahi olanla bir aracının yardımı ile dolaylı olarak değil de kendi deneyimimiz içinde yüzyüze karşılaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bazı yollarda rehber ve öğretmenler bulunsa da, bu kişiler kendi bilgelik ve deneyimlerini sorumlulukları altındaki kişilerin ilahi olanla ilgili kendi anlayış ve yorumlarını keşfetmeleri için sunan birer hızlandırıcı rolü üstlenirler. Ritüellerimiz doğal döngüler ile uyum içinde olmamıza yardımcı olurlar, bu nedenle sıklıkla mevsimlerin dönüm zamanlarında, ay ve güneş’in safhalarında ve yaşamımızın dönüm noktalarında gerçekleştirilirler.
Paganizmin geniş spektrumu içinde çok çeşitli gelenekler bulunmaktadır. Bu bizim manevi deneyimlerimizin kapsamını yansıtır. Çünkü herkesin eşsiz olduğuna ve dolayısıyla herkesin manevi deneyiminin aynı biçimde eşsiz olması gerektiğine inanırız. Bazı paganlar isimleri Avrupa folklorü ve mitolojisinden de tanıdık olabilen çok sayıda tanrı ve tanrıçaların izinden giderken, diğerleri cinsiyeti belirgin olmayabilen [metaforik düzlemde.çn.] tek bir yaşam gücüne odaklanırlar ve yine başkaları kendilerini kozmik bir çifte adarlar – Tanrıça ve Tanrı veya Hanım ve Efendi. [Lord and Lady.çn] Çeşitliliğimizi kutlarız çünkü herkesin kendi maneviyatını kendi özünün içsel sesi uyarınca bulması gerektiğine inanırız. Bu nedenle bu içtenlikte olan tüm inançlara saygı duyar, misyonerliğe karşı çıkar ve insanları kendi inançlarımıza döndürmeye çalışmayız. Diğer inançlar ve genel olarak toplumdan tek beklentimiz toleranstır.
Çevreyle ilgili kaygıların arttığı ve ekolojik farkındalığın yaygınlaştığı günümüzde paganlar sıklıkla yeşil farkındalık hareketinin [“Green awareness” ekolojik duyarlılığı tanımlayan bir kavramdır.] ön saflarındadırlar. Her gelenekten paganlar; insan, hayvan, bitki veya taş yaşayan herşeyin varlığına saygı duyar. İster düşünce, ister eylem yoluyla olsun, neden sonuç ilişkilerinin dünyanın canlıları üzerindeki etkilerinin her zaman farkındayız. Özgür düşünce, yaratıcı imgelem ve insanların pratik yaratıcı zekasını destekleriz, çünkü yaşamımızın doğal dünyanın ritmleriyle uyum içinde sürmesinde, bunların temel bir rol üstlendiklerine inanıyoruz.
Paganizm dogmatik değildir ancak belirli pagan inançları vardır ki değişmez, ilahi uyumun, tanrıça suretinde olduğuna inanmak gibi. sadece odin ve mithra’ya bağlı eski nordik inançlarında tanrı (male god) kavramı vücut bulmuştur ancak oradaki pagan inanışlarda dahi tanrıça inancı mevcuttur. bazı paganlar tanrı ve tanrıçaların tıpkı bir insan topluluğu gibi bireylerden oluştuğunu savunurlar, isis ve osiris’in takipçileri ve doğu paganları ise çoğunlukla tüm tanrı ve tanrıçaların tek bir tanrı ve tanrıça’nın suretleri olduğuna inanırlar ki anadolu’da da bu inanış yaygındı. kesin olan şudur ki içinde tanrıça kavramını barındırmayan bir inanışı pagan diye niteleyemeyiz. zaten örgütlü tek tanrılı dinlerin en eski zamanlardan beri burada sayamayacağımız kadar çok örneğiyle kadını kötülemesi bu açıdan da çok ilginçtir. ayrıca pagan inanışları tüm dünyayı kaplayan tek bir yol değil insanların yaşadıkları yerler ve tarihlerinin ve atalarının getirdikleriyle değişkenlik gösteren ruh birliğidir. paganizmde mesih inancı yoktur, herşeyin düz bir çizgi gibi, hayatın diğer yaşam için bir sınav olduğunu savunan tek tanrılı inanca karşılık paganizm, fiziksel ölümden sonra yaşamaya ve yeniden doğmaya devam eden ruh ile tam bir daire şeklinde, herşeyin birbirini tamamladığı sonsuz bir döngüye sahip düşünce biçimini tanır. (yeniden doğuma inanmayan paganlar da mevcuttur.)
Her pagan için ortak olan şudur ki, toprak ana, gaia, yaşamın ve varolmamızın sebebidir ve ona aitiz. paganizm doğayı temel alır ve doğaldır. yeryüzünün ve kişinin gelişimi, değişimi ve dengesi hayati derecede önemlidir.
Toprak, hava, ateş ve sudur, paganlar için anlamı çok önemlidir.. bu dünyanın ve öte dünyanın eşiklerini oluştururlar, uyumun ve döngünün koruyucusudur onlar. pentagram da buradan gelir.
pentagram 5 köşeli yıldızdır. 4 elementi ve hepsini birleştiren ana gücü temsil eder.
Photo

Post has attachment
Hi All,

This community has been rather quiet since being setup, We would like it to be more of a discussion based thing, in much the same way as our main site http://ukpagan.com/ and the associated group on that other site, (you know, the blue one with an F).
Any ideas how we can do that please share.

Post has attachment
UK Pagan Google+ Community Rules: 
 
General
 
This Google+ community is operated by the people who run the UK Pagan forum at http://ukpagan.com
 
It's run on the same basis:- we're here for all people who identify as pagans, whatever their path (if any!) and experience.- we want people to have fun and enjoy friendly debate and conversation. - respect others and you're welcome. Break the rules and you're not.
 
The Rules- no abuse of others- "three strikes" and you're out. You get 2 warnings. There is no third.
 
The Admins: We run the community and make the rules. We decide when someone has broken them. We work hard to make this community a friendly and welcoming for everyone. but we don't want to spend all our time here working - we want to enjoy ourselves like everyone else. So please behave. - Don't attack us, we don't need it, we don't want it and we won't stand for it. - Don't argue with an Admin decision in public. If you want a fight with a mod, use private messaging.- if you ignore this and argue with the community admin in public, we reserve the right to expel you from the community.- if you get moderated and really feel hard done by, feel free to raise this with the moderation team on the main site at http://ukpagan.com.
 
Behaviour:- show respect to others. Be polite.- No flaming.- No trolling, baiting, bullying, bickering or otherwise disruptive or anti-social behavior- No personal attacks on people
 
STICK TO THE TOPIC
Remember that this is a Pagan discussion forum. If (and only if) you contribute to discussions then we have no problem with you OCCASIONALLY advertising goods or services. If, however, you have joined purely to sell and for no other reason, then you will find your adverts being removed and you may not be that far behind.
 
We'd also appreciate it if you didn't post personal updates here. If you're here you have must a Google+ profile, so please use that to post your personal stuff. 
 
We will remove posts that we consider breach these rules: if in doubt,  contact an Admin before you post.                                
If you break the rules your posts might be removed without notice and you might get a warning and - if you continue - be expelled from the community.
 
UK Pagan, an internet community for Pagans of all paths, and of none.
http://thevalley.ukpagan.com
Internet community for Pagans of all paths, and of none. Founded in 2001

And welcome to the community +Shaun Arthur.
Shaun, and the other new joiners, why not tell us a bit about yourselves?

Welcome to the community +Graham Mackenzie and +Inácio Borges.

Post has attachment
A good first post to share, our main forums website.  Begun back in 2001 and still going strong, this Google+ Community will be a continuation of what we started over 11 years ago onto another new platform.

Post has attachment
Just created the Google+ Community page for UK Pagan, let's see what we can do with this.

Post has shared content
This is a Memorial Service in remembrance of David Grega, loved member of the Pagan Centered Podcast and member of cPanel.  We will be gathering to remember Dave and reflect while sharing stories, memories, and photos of Dave.

Please feel welcome to share this.  More information will be posted as we recieve the official invite information from his company, cPanel.

Post has shared content
You know astrology? That thing where we observe natural phenomena and place undue importance on it?
Yeah. Here's a pretty good theory on why religion exists, and why they're all so bloody similar, and develop plot twists every few thousand years.
Lines up pretty well with most religions I've researched, spot on as far as astrology and astronomy go, and beyond that it's just plain interesting.
Well worth the watch if you want to know why people still believe this rubbish.
It's a 3 part video though, so you'll want to have a bit of spare time on your hands.
#atheism   #nogod   #science  
Wait while more posts are being loaded