Girlfriend in marathi 

【ツ】माझ्या ‪#‎gғ‬ च्या ‪#‎_सभ्यपणाचा‬ ‪#‎_अंदाज‬ तु
काय ‪#‎_लावणार‬ ‪#‎_मित्रा‬ ,【ツ】
【ツ】ती ‪#‎_माझ्याशी‬ ‪#‎_cнαт‬ पण
‪#‎_पदर_ओढून‬ करते...【ツ】
Shared publicly