Profile cover photo
Profile photo
Prisanee M
About
Posts

Post has attachment
5 ข้อที่เราควรถามตัวเอง ก่อนที่จะเขียนอีเมล์ฉบับต่อไป

1. อีเมล์เป็นวิธีที่เหมาะสมในการส่งข้อความนี้หรือไม่
2. ทำไมเราต้องเขียนอีเมล์ฉบับนี้ หรือ อะไรคือจุดประสงค์ในการเขียนครั้งนี้
3. ใครคือผู้อ่าน และ เค้าจะรู้สึกอย่างไร
4. อะไรคือใจความหลักหรือส่วนสำคัญของอีเมล์
5. ข้อมูลอะไรบ้างที่เราควรจะส่งไปด้วย หรืออะไรที่ผู้อ่านจำเป็นต้องรู้

อ่านต่อ
http://www.prisanee.com/bizbox/index.php?action=view_item&id=24&module=weblogmodule&src=%40random41940a4020842
Add a comment...

Post has attachment
by Prisanee.com
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded