Profile

Cover photo
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ Chularat Hospital
127 followers|25,272 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

 
 พิธีลงนามในสัญญาซื้อขายเครื่อง CHULARAT HIFU กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ และบริษัทภูริเทค ไบโอเมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556
 ·  Translate
1
Add a comment...
1
Sit Kamsai's profile photo
 
สอบทามอาการคนเป็ยนโรกกะรพอ
 ·  Translate
Add a comment...
 
CHULARAT HIFU (จุฬารัตน์ ไฮฟู) ความหวังใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
CHULARAT HIFU (จุฬารัตน์ ไฮฟู) เป็นเครื่องที่ใช้พลังงานจากคลื่น Ultrasound จากภายนอกผ่านผิวหนังเข้าไปในร่างกาย ทำให้เกิดพลังงานความร้อนมากกว่า 65 - 80 องศาเซลเซียส ณ ตำแหน่งที่ก้อนมะเร็งอยู่อย่างแม่นยำ โดยผิวหนังจะได้รับความร้อนน้อยมาก ทำให้เซลล์มะเร็งตาย โดยที่ไม่ทำอันตรายต่ออวัยวะข้างเคียง ลดอาการเจ็บปวดทรมาน

           CHULARAT HIFU (จุฬารัตน์ ไฮฟู) เป็นเครื่องที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เป็นระบบ Dry System กล่าวคือ บริเวณที่รักษาไม่ต้องสัมผัสน้ำ ผู้ป่วยสามารถนอนหงายได้อย่างสบาย ต่างจากเครื่องรุ่นก่อนที่ผู้ป่วยต้องนอนคว่ำ อาจมีอาการแน่น อึดอัด โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีน้ำในท้อง นับเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์อีกก้าวหนึ่ง

หลักการทำงาน
           เครื่องจะรวมพลังคลื่นเสียง (Ultrasound) ที่มีพลังงานสูงทั้งหมด 6 จุด นำมารวมกันเป็นจุดเดียว โดยใช้เลนส์ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับเลนส์รวมแสง ให้แสงมีขนาดเท่ากับเมล็ดข้าว ทำให้เกิดจุดรวมพลังงานสูงสุดในบริเวณนั้นและในที่สุด จะแปลงเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มีความร้อน 65-80 องศาเซลเซียส ผลที่ได้รับคือ ก้อนมีขนาดลดลงและมะเร็งตายไป เครื่องจะควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีการหาตำแหน่ง Focus ด้วยความละเอียดสูง แม่นยำ ปลอดภัย เพื่อการเผาเซลล์มะเร็งทั้งก้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
 ·  Translate
1
Add a comment...
Story
Introduction
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์เริ่มต้นจากเป็นโรงพยาบาลเล็กๆ สาขาแรกอยู่ ถ.บางนาตราด กม.12 ชื่อโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 มีขนาด 25 เตียง พนักงานประมาณ 30 คน แพทย์ประจำ 4 ท่าน 
       จากวันนั้นถึงวันนี้...กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มี 10 สาขา จำนวนเตียงรับผู้ป่วยใน 450 เตียง พนักงาน 1,500 คน แพทย์มากกว่า 100 ท่าน เริ่มแรกดูแลผู้ป่วยนอกจาก 300 คน/วัน 
       จนปัจจุบันดูแลผู้ป่วยนอก 5,000 คน/วัน มีศูนย์การแพทย์ที่มีผลงานเป็นเลิศและได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากราชวิทยาลัยแพทย์สาขาต่างๆของประเทศ อาทิเช่น ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์ศัลยกรรมทางมือ ศูนย์ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยวิกฤติ ศูนย์ผ่าหัวใจแบบเปิด ศูนย์รักษาโรคมะเร็ง กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์โดยเฉพาะสาขา 3,9,11 เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียงขึ้นไป ดูแลผู้ป่วยระดับ Primary Secondary และ Tertiary Care เน้นคุณภาพ ความปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้มารับบริการเป็นอันดับแรก 

Change for Success
       เราตระหนักดีว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา 25 ปีที่ผ่าน ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าปราศจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน และที่สำคัญคือการสนับสนุนจากผู้รับบริการทุกท่านด้วยดีตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบางพลีและชาวจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลนี้กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์จึงได้ให้ความสำคัญกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มนโยบาย"Green Hospital" เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ปรัชญา
       กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
       กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์มุ่งมั่นให้การดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ สร้างเสริมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พันธนกิจ
       - ให้การดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐานผู้รับบริการประทับใจ
       - สร้างจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักปกป้อง และรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็น Green Hospital
       - ส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
       - พนักงานมีความสุข

ค่านิยม(CORE VALUE):PRACTICE
       P = Patient safety : ผู้นำและพนักงานทุกระดับในองค์กรเน้นความปลอดภัยในการ ดูแลรักษาผู้ป่วยปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอันดับแรก
       R = Respect : เคารพและเข้าใจความต้องการ ความคิดเห็น เสียงสะท้อน สิทธิผู้ป่วยต่างๆ รวมถึงพนักงานทุกๆคนและตอบสนองเป็นอย่างดี
       A = Accountability : มีธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์เป็นหัวใจจากทุกๆ ภาคส่วน
       C = Community & Environmental responsibility : แสดงความรับผิดชอบสุขภาพ ชุมชนรวมทั้งคนในองค์กรและดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกน่าอยู่สำหรับลูกหลาน
       T = Team work: ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
       I = Innovation & Improvement : พัฒนาและความคิดใหม่ๆให้ทันสมัยไม่ตกยุค รวมทั้งโอกาสพัฒนาตลอดเวลา
       C = Communication : การสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพ
       E = Empowerment : สนับสนุนการเรียนรู้ ด้วยวิธีที่หลากหลาย เพื่อสามารถตัดสินใจ ที่ถูกต้อง แม่นยำ ลดความพลาดพลั้งต่างๆ

นโยบายคุณภาพ
       1. กระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงบริการสะดวก รวดเร็ว ฉับไว ทันเวลา อย่างเท่าเทียมกัน การประเมินผู้ป่วย การวิเคราะห์ การวินิจฉัย แผนการรักษา การประเมินซ้า การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ การจาหน่ายรวมถึงการดูแลอย่างต่อเนื่อง ทุกขั้นตอนจะต้องคำนึงถึงผู้รับบริการปลอดภัย โดยใช้มาตรฐาน Patient Safety Goal (Simple)ของ WHO เป็น guide line ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพกระบวนการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำกิจกรรมทบทวนต่างๆ ตั้งแต่ทบทวนเวชระเบียน , Bedside Review, Tracer Round, Quality & Safety Round, Tagger’s Tools Review interesting case ทบทวน IPD รวมทั้งจัดทำ Gap Analysis, CPG, Clinical Tracer 
       2. เลือกใช้ทรัพยากร และอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าอย่างเหมาะสมและไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
       3. บุคคลากรเต็มใจให้บริการอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นผู้รับบริการเป็นจุดศูนย์กลาง 
       4. ปลูกฝังให้บุคคลากรทุกคนใส่ใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมว่าเป็นเรืองใกล้ตัวและเป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรม ในการ reduce reuse recycle เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ทำความรู้จัก Reduce, Reuse,Recyle
       Reduse - การลด ละ เลิกใช้สิ่งของที่ไม่จำเป็น หรือใช้ในจำนวนที่น้อยลง เช่น การเดินขึ้นบันได เพื่อลดการใช้พลังงาน
       Reuse - การนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือ การนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ผ่านการแปรสภาพ เช่น การใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 หน้า
       Recycle - การนำกลับมาใช้ใหม่โดยผ่านการแปรสภาพเสียก่อน เช่น การนำแก้วน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว ไปแปรสภาพแล้วนำกลับมาใช้ใหม่

       เรามีความเชื่อมั่นว่าแนวทางการดำเนินงานในการทำธุรกิจโรงพยาบาลภายใต้ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการรักษาอย่างมีมาตรฐานและการเพิ่มพูนศักยภาพในการรักษาเฉพาะด้านต่างๆ ให้ครอบคลุม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน อาทิ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ฯลฯ พร้อมกับการมุ่งเน้นความปลอดภัยและความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังนั้น จะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อทั้งสังคมและองค์กรอย่างยั่งยืน
Contact Information
Contact info
Phone
0-2769-2900
Mobile
085-1330133
Email
Fax
02-769-2967
Address
88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540