גיוס מן ההמון גם בישראל? זה יקרה לדעתכם?
Shared publiclyView activity