קליפ שצלמנו במצלמה פשוטה בכביש ארבעים מדרום לבאר שבע, כך זה כבר חודש
Shared publiclyView activity