Profile cover photo
Profile photo
Trustlaw Co
5 followers -
LLM. Lawyer. IP Attorney
LLM. Lawyer. IP Attorney

5 followers
About
Posts

Post has attachment

Trustlaw with Ha Tinh Intellectual Property Development Project “Building, Management and Development of Geographical Indication for “Nhung huou Huong Son (Huong Son Deer Young Antler)”

To implement Resolution No. 141/2015 / NQ-HDND dated 17 July 2015 of the Provincial People’s Council and Decision No. 3262 / QD-UBND dated 18 August 2015 on the approval of the Intellectual Property Development Assistance Project of Ha Tinh province in the period of 2015-2020. Decision No. 627/QĐ-UBND dated 06 March 2017 approving the list of tasks to implement the project on supporting the development of intellectual property in 2017. On 24 March 2017, Ha Tinh Department of Science and Technology held a meeting with Huong Son District People’s Committee discussing the building of geographical indication of “Nhung Huou Huong Son (Huong Son Deer Young Antler)”. Attending the meeting were Mr. Do Khoa Van – Member of The Standing Committee, Director of Department of Science and Technology and leaders of specialized departments under the Department; Mr. Tran Binh Than – Vice Chairman of Huong Son District People’s Committee and leaders of the Chambers of Economy – Infrastructure, Agriculture and Rural Development under the District People’s Committee; Trustlaw International Company Limited.

Huong Son Deer Young Antler have been granted the collective trademark registration certificate in 2009 by the National Office of Intellectual Property (Ministry of Science and Technology). Since then, the deer herd has been managed and developed in both the scale and number. However, recently, the price of the product has dropped and not stable … One of the reasons is that the brand of this product has not been developed and extensively promoted in the market; the product has not been known for its specific origin that is characterized by special factors of climatic conditions, soil, vegetation, food, breeding stock, breeding process … Besides, fake Huong Son Deer Young Antler products in the market effect discrediting and causing distrust for consumers. Therefore, the current urgent need for the product is to identify its special origin, geographical indication, climate and long-term livestock practices in order to determine its position in the domestic and foreign markets, enhance the competitive advantage, promote the development of rare and valuable products. To implement these contents, it is necessary to establish Geographical Indication for Huong Son Deer Young Antler. At the meeting, the leaders of the Department and the District agreed on the viewpoints, the contents to be implemented and the responsibilities assigned to the specialized chambers of the Department and the District to coordinate and implement in the shortest time.

Ha Tinh Department of Science and Technology
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Trustlaw với Dự án Phát triển Tài sản Sở hữu trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh “Tạo lập, Quản lý và Phát triển Chỉ dẫn địa lý Nhung hươu Hương Sơn”

Thực hiện Nghị quyết số 141/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020. Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ năm 2017. Ngày 24/3/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức buổi làm việc với UBND huyện Hương Sơn bàn về việc xây dựng chỉ dẫn địa lý “Nhung hươu Hương Sơn”. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Khoa Văn – TUV, Giám đốc Sở KH&CN và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở; đ/c Trần Bình Thân – Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng Kinh tế – Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND huyện; Công ty TNHH Quốc tế Trustlaw.

Sản phẩm nhung hương Hương Sơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể năm 2009, từ đó đến nay đàn hươu trên địa bàn toàn huyện được quản lý, phát triển cả về quy mô và số lượng. Tuy nhiên, thời gian gần đây có phần chững lại, giá bán không ổn định… Một trong những nguyên nhân là do sản phẩm này chưa phát triển được thương hiệu và quảng bá một cách sâu rộng trên thị trường, chưa khẳng định được nguồn gốc đặc trưng của sản phẩm với những yếu tố đặc biệt về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, hệ thực vật, thức ăn, con giống, quy trình nuôi… Bên cạnh đó các sản phẩm kém chất lượng trên thị trường giả lấy thương hiệu nhung hươu Hương Sơn làm mất uy tín và gây mất niềm tin đối với người tiêu dùng.
Yêu cầu cấp thiết hiện nay đặt ra cho sản phẩm là phải xác định được tên tuổi, nguồn gốc xuất xứ của nó gắn với ưu thế về địa lý, khí hậu và tập quán chăn nuôi lâu đời của người dân chăn nuôi và từ đó xác định được chổ đứng trên thị trường trong và ngoài nước, tăng cường lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy phát triển sản phẩm quý hiếm có giá trị. Để thực hiện được những nội dung này cần phải xây dựng Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nhung hương Hương Sơn.
Tại cuộc họp Lãnh đạo Sở và huyện đã thống nhất cao quan điểm, các nội dung cần thực hiện đồng thời giao trách nhiệm cho các phòng chuyên môn của Sở và huyện khâu nối, triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Sở KH&CN Hà Tĩnh
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded