Profile cover photo
Profile photo
zallainfo
15 followers
15 followers
About
zallainfo's posts

Post has attachment

Post has attachment
Asteazkenean, martxoak 4an, Udalbatza Osoak batzarraldira joateko deia egingo du 19:00etan // Este miércoles 4 de marzo se celebrará a las 19:00h un nuevo pleno extraordinario en el Ayuntamiento.

Orden del día:
1.- Onestea, bidezkoa bada, aurreko bilkuretako akten zirriborroak // Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores en borrador
2.- Jasotako gutunak // Correspondencia recibida
3.- Onestea, bidezkoa bada, Zallako 129 zenbakiko mendiko baso-aprobetxamenduen esleipena: 1. sorta (Mazuco parajea), 3. sorta (Torremonte 2) eta 5. sorta (Las Lagunas) // Aprobación, si procede, de la adjudicación de los aprovechamientos forestales en el monte Zalla nº 129 Lote 1 (Paraje Mazuco), Lote 3 (Torremonte 2) y Lote 5 (Las Lagunas)
4.- Onestea, bidezkoa bada, Zalla Udalerriko Urbanizazio Berriei buruzko Ordenantza // Aprobación, si procede, de la Ordenanza de Nuevas Urbanizaciones del Municipio de Zalla
5.- Kanonpeko lursailak esleitea // Adjudicación de terrenos a canon
6.- Onestea kanonpeko lursailen titulartasuna aldatzea eta kanonpeko lagapen baten zati bati baja ematea // Aprobación cambio de titularidad de terrenos a canon y baja parcial de una cesión a canon
7.- Udal jabari publikoaren erabilera pribatiboagatiko edo aprobetxamendu bereziagatiko tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskaleko I epigrafeko 1 puntua aldatzea // Modificación punto número 1 epígrafe I Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal
8.- Adierazpena: Martxoak 8, Emakumeen Nazioarteko Eguna // Declaración 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer
9.- Norberak lekarkeena // Ruegos y preguntas

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded