Profile cover photo
Profile photo
LE TAT VIEN
sống vui & yêu thương !
sống vui & yêu thương !
About
Posts

Post is pinned.Post has attachment
ĐẤT NƯỚC TÔI

Chuyện kể về nguồn, đất nước tôi
Nơi tôi vẫn sống vẫn yêu đời
Yêu tha thiết nửa gần nhau nữa
Đậm thắm hương tình thắm mắt môi

Nhớ những oai hùng hồi ức ấy
Nhiều năm chiến sử đắng cay rồi
Vừa qua máu lửa thây vùi đống
Đã lại cam go luống ngậm ngùi

Kẻ ở người đi tình cắt nửa
Chưa hoàn vết tích thuở xa xôi
Vài ba thập kỷ cùng nâng giấc
Cả nước chung tay vực gốc chồi (giống nòi)

Áo ấm cơm no còn định hướng
Rừng xanh đã lụi nói chi đồi
Đồng chan nước mắt dân nào bỏ
Biển nhiễm bao loài, cá chết trôi

Bối cảnh ngô khoai ,bòn vựa lúa
Gồng mình lựa gánh cố vươn ngoi
Lòng trung trí sáng đồng thanh nhủ
Để cháu con ngày tránh cút côi

Mới đó mà nay còn khốn khổ
Khi mà CHIÊU THỐNG vẫn sinh sôi
Hàng trăm gã nghị ngồi ăn sẵn
Bán rẻ lương tâm lụy ghế mồi

Đất đổi màu hoang thay dấu nghiệp
Bên thềm hiện đại ước lên ngôi
Nhà cao lẻ góc trời đen khói
Ngập ánh trăng gầy bụi thép bôi

Giáo dục giờ đây vòi vĩnh lạ
Thêm đề án nhập khỏi rèn tôi
Giao thông khởi sự đòi thay giá
Cứ đẻ ra đầy mánh lách hôi

Hãi đức nghề y tồi chả kém
Tiền không để đó chết bu giòi
Gò trăm ngả thuế về nuôi chó
Động tí ra đường cắn gót lôi

Chỉ béo ngành yêu bồ đội hĩm
Tan bờ mất đảo vắng im hơi
Chờ neo hết tháng lương lồi dạ
Ngực chắn ngư chìm giữa sóng khơi

Hội trước lân bang thầm huỷ diệt
Sau đùn ý tưởng chúng chia phôi
Nhường đường xẻ lối vò trăm kế
Lễ đổ cho muôn vạn kiếp hồi

Mộng thoáng mồ cha nằm lạnh xứ
Khi nền đất tổ lãng quên thôi (lãng buông rơi)
Đầy vơi chiến sĩ nằm không mộ
Một nén hương trầm niệm nghĩa vôi

Nghĩ đến...ôi ! Thương vầng mắt mẹ
Ơn dày dưỡng dục giấc đưa nôi
Đàn con mấy đứa còi ươm đạo
Giữ nước non xanh mãi đắp bồi...!
T/Vien


(ảnh: Tri Toan Nguyen)
ĐẤT NƯỚC TÔI
ĐẤT NƯỚC TÔI
thotatvien.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
CŨNG THẾ MÀ THÔI

Âu là cái liễn...mẽ thường thôi
Bộ dục từ lâu ... những vậy rồi
Vẽ bục không tiền đâm ngõ tối
Vô ngành chả bạc mó đường ôi
Thân nhàn lũ trẻ hằng quên lối
Báng cực bầy thơ vẫn phải mồi
Kết quả mùa thi toàn đứng trội
Chung trò rốt cuộc mõ làng hôi.
T/Vien

CŨNG THẾ MÀ THÔI
CŨNG THẾ MÀ THÔI
thotatvien.blogspot.com

Post has attachment
CŨNG THẾ MÀ THÔI

Âu là cái liễn...mẽ thường thôi
Bộ dục từ lâu ... những vậy rồi
Vẽ bục không tiền đâm ngõ tối
Vô ngành chả bạc mó đường ôi
Thân nhàn lũ trẻ hằng quên lối
Báng cực bầy thơ vẫn phải mồi
Kết quả mùa thi toàn đứng trội
Chung trò rốt cuộc mõ làng hôi.
T/Vien

CŨNG THẾ MÀ THÔI
CŨNG THẾ MÀ THÔI
thotatvien.blogspot.com

Post has attachment
CŨNG THẾ MÀ THÔI

Âu là cái liễn...mẽ thường thôi
Bộ dục từ lâu ... những vậy rồi
Vẽ bục không tiền đâm ngõ tối
Vô ngành chả bạc mó đường ôi
Thân nhàn lũ trẻ hằng quên lối
Báng cực bầy thơ vẫn phải mồi
Kết quả mùa thi toàn đứng trội
Chung trò rốt cuộc mõ làng hôi.
T/Vien

CŨNG THẾ MÀ THÔI
CŨNG THẾ MÀ THÔI
thotatvien.blogspot.com

Post has attachment
CŨNG THẾ MÀ THÔI

Âu là cái liễn...mẽ thường thôi
Bộ dục từ lâu ... những vậy rồi
Vẽ bục không tiền đâm ngõ tối
Vô ngành chả bạc mó đường ôi
Thân nhàn lũ trẻ hằng quên lối
Báng cực bầy thơ vẫn phải mồi
Kết quả mùa thi toàn đứng trội
Chung trò rốt cuộc mõ làng hôi.
T/Vien

CŨNG THẾ MÀ THÔI
CŨNG THẾ MÀ THÔI
thotatvien.blogspot.com

Post has attachment
CŨNG THẾ MÀ THÔI

Âu là cái liễn...mẽ thường thôi
Bộ dục từ lâu ... những vậy rồi
Vẽ bục không tiền đâm ngõ tối
Vô ngành chả bạc mó đường ôi
Thân nhàn lũ trẻ hằng quên lối
Báng cực bầy thơ vẫn phải mồi
Kết quả mùa thi toàn đứng trội
Chung trò rốt cuộc mõ làng hôi.
T/Vien


CŨNG THẾ MÀ THÔI
CŨNG THẾ MÀ THÔI
thotatvien.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
CŨNG THẾ MÀ THÔI

Âu là cái liễn...mẽ thường thôi
Bộ dục từ lâu ... những vậy rồi
Vẽ bục không tiền đâm ngõ tối
Vô ngành chả bạc mó đường ôi
Thân nhàn lũ trẻ hằng quên lối
Báng cực bầy thơ vẫn phải mồi
Kết quả mùa thi toàn đứng trội
Chung trò rốt cuộc mõ làng hôi.
T/Vien


CŨNG THẾ MÀ THÔI
CŨNG THẾ MÀ THÔI
thotatvien.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
NHA KHÍ KHẠNG

Xem nha khí khạng quả là tài
Dự báo như thần lắm nạn tai
Tít giật vài hôm làm chó hãi
Lời khua mấy tiếng để gà đày
Nghèo dân đã khốn nhà lo mái
Mục khố còn trơ kẻ ngự đài
Bão lũ liên hồi nghe đến oải
Bò rên cố giọng đúng văn bài.
T/Vien

Chuyện là ngày 16,17,18 (2018) gió hơi to do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới. Bão thì vào đảo Hải Nam và các tỉnh Trung Quốc làm ngập lụt. Ông nhà nước Vịt Ngan thì gửi công điện thăm hỏi nước Trung Hoa. Nhưng mấy ông Nha Khí Khạng thì ra họng kêu la Bão to khẩn cấp vào bờ các tỉnh Miền Trung VN doạ dân một trận nữa sợ mà chết. Không chết vì giặc tầu cũng chết vì giặc hút ngân khố quốc gia ra để ăn và chống bão. Đúng là lũ ăn hại, thần kinh. Đêm 19 hơi mưa gió, sáng thì mát trải đều các tỉnh bắc, trung(VN), khả năng mưa đến hết tuần.
(ảnh trung quốc bị bão)

Post has attachment
NHA KHÍ KHẠNG

Xem nha khí khạng quả là tài
Dự báo như thần lắm nạn tai
Tít giật vài hôm làm chó hãi
Lời khua mấy tiếng để gà đày
Nghèo dân đã khốn nhà lo mái
Mục khố còn trơ kẻ ngự đài
Bão lũ liên hồi nghe đến oải
Bò rên cố giọng đúng văn bài.
T/Vien

Chuyện là ngày 16,17,18 (2018) gió hơi to do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới. Bão thì vào đảo Hải Nam và các tỉnh Trung Quốc làm ngập lụt. Ông nhà nước Vịt Ngan thì gửi công điện thăm hỏi nước Trung Hoa. Nhưng mấy ông Nha Khí Khạng thì ra họng kêu la Bão to khẩn cấp vào bờ các tỉnh Miền Trung VN doạ dân một trận nữa sợ mà chết. Không chết vì giặc tầu cũng chết vì giặc hút ngân khố quốc gia ra để ăn và chống bão. Đúng là lũ ăn hại, thần kinh. Đêm 19 hơi mưa gió, sáng thì mát trải đều các tỉnh bắc, trung(VN), khả năng mưa đến hết tuần.
(ảnh trung quốc bị bão)

Post has attachment
NHA KHÍ KHẠNG

Xem nha khí khạng quả là tài
Dự báo như thần lắm nạn tai
Tít giật vài hôm làm chó hãi
Lời khua mấy tiếng để gà đày
Nghèo dân đã khốn nhà lo mái
Mục khố còn trơ kẻ ngự đài
Bão lũ liên hồi nghe đến oải
Bò rên cố giọng đúng văn bài.
T/Vien

Chuyện là ngày 16,17,18 (2018) gió hơi to do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới. Bão thì vào đảo Hải Nam và các tỉnh Trung Quốc làm ngập lụt. Ông nhà nước Vịt Ngan thì gửi công điện thăm hỏi nước Trung Hoa. Nhưng mấy ông Nha Khí Khạng thì ra họng kêu la Bão to khẩn cấp vào bờ các tỉnh Miền Trung VN doạ dân một trận nữa sợ mà chết. Không chết vì giặc tầu cũng chết vì giặc hút ngân khố quốc gia ra để ăn và chống bão. Đúng là lũ ăn hại, thần kinh. Đêm 19 hơi mưa gió, sáng thì mát trải đều các tỉnh bắc, trung(VN), khả năng mưa đến hết tuần.
(ảnh trung quốc bị bão)
NHA KHÍ KHẠNG
NHA KHÍ KHẠNG
thotatvien.blogspot.com
Wait while more posts are being loaded