Profile cover photo
Profile photo
Mieczysław Skiba
49 followers -
Żonaty - Żona Irena, 3-ka dzieci lat 20,20,18. Ja mam 46 lat - jest listopad 2014 roku
Żonaty - Żona Irena, 3-ka dzieci lat 20,20,18. Ja mam 46 lat - jest listopad 2014 roku

49 followers
About
Posts

Post has attachment
Ksiądz Profesor Michał Heller Kosmolog – list

Księże Profesorze !

Wczytuję się w opisy różnych teorii kosmologicznych z Księdza literatury naukowej i ciężko mi to ogarnąć – bo jest to zbyt naukowe, i wiele w tym pojęć. Ale się staram .
Jako mistyk poznałem: 1/ Pełnię Miłości = Źródło = Boga tzw. nowe niebo lub inaczej 7D – siódma gęstość / wymiar. 2/ Pełnię Światłości [Światłość Wiekuista] / Miłości tzw. stare niebo lub inaczej 6D – szósta gęstość / wymiar. Są to stany Ducha Świętego – wszechobecnego – stany totalnej Jedności Boga Stwórcy i Zbawionych – wieczne TERAZ. Te stany są w nas.
Poznałem i negatywne odpowiedniki Ducha Świętego czyli Ducha nieświętego; 3/ Otchłań [7D] gdzie dusze umierają oraz 4/ Piekło – Ciemność [6D] gdzie tkwią dusze / duchy tzw. potępione w stanie zupełnego rozdzielenia = oddzielenia, w stanie szatańskiej hierarchii, w stanie nienawiści, udręki i lęku. To też są stanu ducha. Coś potwornego.
Zbadałem też wiele materiałów na temat tzw. Astralu czyli inaczej Czyśćca [tzw. 5D – piąta gęstość / wymiar, miejsce przebywania dusz indywidualnych, falowy charakter] gdzie są zarówno piekła jak i nieba – ale nie ma tam stanu takiej totalnej Jedności jak w niebach – nie ma tam stanu Zbawienia = Wyzwolenia.
Materię podzieliłem wg tej wiedzy na gęstości / wymiary 4D czyli stan światła gdzie materia ma bardziej falową naturę niż cząstkową oraz na materię bardziej cząstkową nazwałem ją materią ciężką czyli wymiar / gęstość 3D. Zaliczyłem do tej materii 3D ludzi, zwierzęta i rośliny. Do 4D należą liczne rasy kosmitów, niekoniecznie dobrych. 2D to też materia ciężka – minerały i proste organizmy. A 1D – to Wielki Wybuch, zrodzenie się materii.
Jestem pewien, że rodzenie się materii dokonuje się za sprawą 6D Światłości Wiekuistej – wszechobecnej. A destrukcja materii następuje za przyczyną 6D ciemności i ich sług. Wszystko to możemy nazwać łącznie ewolucją i inwolucją. Do pewnego momentu przeważa ewolucja – ale w pewnej chwili zaczyna się inwolucja czyli łączenie materii z Duchem Świętym czego końcowym efektem może być nieśmiertelność materii.
Co Ksiądz Profesor na takie widzenie rzeczywistości ?
Przesyłam kilka materiałów do przeglądnięcia. W tym projekt mojej 2 książki. Projekty są w liczbie 5 – ale redakcja wolno nad nimi pracuje.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Pozdrawiam, Szczęść Boże.

Mieczysław Jacek Skiba, geolog, górnik, mistyk,
Burzyn k. Tuchowa, tel. 601080579, em. mjacek2013@interia.pl

PS

Pole Świadomości - nauka już dochodzi do Prawdy, że jesteśmy Jednym

Super wywiad pt. Nauka potwierdza Oświecenie

John Hagelin PL - Science confirms Enlightenment!!!
John Hagelin, światowej sławy fizyk, opowiada o naukowo odkrytym Zunifikowanym Polu Superstrun, źródle i esencji całej zawartości
John Hagelin
How is knowledge lost ?
https://www.youtube.com/watch?v=XsKMQnsAfuA
https://www.youtube.com/watch?v=l4bk8eRoToQ

Witajcie ! Na poziomie duchowym gęstości / wymiarów 6D i 7D i wyższych wszyscy stanowimy Jedno - Jesteśmy Jedną Pełnią Światłości i Pełnią Miłości oraz Pełnią Wiedzy [cieleśnie obecnie żyjemy w gęstości / wymiarze 3D]. Zapraszam do zapoznania z moimi materiałami, o których liczni już wiedzą - m.in. z 2 projektami książek 'Walka ....' i 'Bóg Jest Miłością ...'. Tu w tym wymiarze gęstości 3D są portale do innych wymiarów - one są w nas - potwierdzam bo okiem duszy tzw 3-cim ujrzałem gęstości 6D i 7D - jasną i ciemną stronę mocy, z którymi Jesteśmy Zjednoczeni. Jesteśmy wielowymiarowi - i ja już sobie uświadomiłem jak nas Ludzi potężne duchowe Istoty siły ciemność okupujące nasz Świat zmanipulowały nas na tej planecie. Pozdrawiam. Jacek, PS. http://chomikuj.pl/mjacek2013/Dokumenty [tu są aktualne materiały, trzeba się zalogować aby pobrać za darmo], ww.przeslanie.com – moja strona, http://jacek2016.blog.pl – mój blog, https://plus.google.com/u/0/108181152670139080095 - Google+
Hello ! On the spiritual level density / dimensions 6D and 7D and above all we are One - We are One of the fullness of the Light [Eternal Light, Shine, Energy] and the fullness of Love and the fullness of Knowledge [bodily currently live in density / dimension 3D]. Feel free to read my material, which many already know - eg 2 Project books 'Struggle ....' [‘Walka …’] and 'God is Love ...' [‘Bóg Jest Miłością …’]. Here in this dimension density 3D are portals to other dimensions - they are in us – I confirm this truth by the eye of the soul so-called 3rd eye I saw density 6D and 7D - light and dark side of the force with which we are united. We are multidimensional - and I have realized how our people a powerful spiritual beings occupying our world dark forces manipulate us on this planet. Regards. Jacek PS. http://chomikuj.pl/mjacek2013/Dokumenty [here are the current material, you need to log in to download for free], ww.przeslanie.com - my side, http://jacek2016.blog.pl - my blog, https: //plus.google.com/u/0/108181152670139080095 - Google+

Witam Profesorze !
Jako mistyk całkowicie potwierdzam pańskie dociekania i badania naukowe. Jesteśmy Jednym. Poznałem mistycznie wymiary ducha 6 gęstości i 7 gęstości i już wiem, że stanowimy Jedną Światłość i Jedną Pełnię Miłości i Jedną Pełnię Wiedzy. Przesyłam kilka materiałów.
Serdecznie pozdrawiam.
Jacek – Mieczysław Jacek Skiba

Hello Professor!

As a mystic I fully acknowledge yours inquiry and research. We are One. I met mysticaly the dimensions of spirit of the density 6 and 7 and I know that we are One Light and One Fullness of Love and One Fullness of Knowledge. I send some materials.

Best wishes.

Jacek - Mieczyslaw Jacek Skiba

http://chomikuj.pl/mjacek2013/Dokumenty [tu są aktualne materiały, trzeba się zalogować aby pobrać za darmo], ww.przeslanie.com – moja strona, http://jacek2016.blog.pl – mój blog, https://plus.google.com/u/0/108181152670139080095 - Google+
Add a comment...

Bóg a religie

z fb Ryszard Kakowski
Administrator • 26 marca o 08:52 • Mrągowo
ROZWIJAJ DUCHOWOŚĆ. ZAPOMNIJ O RELIGII
oto fragment książki
,,ROZMOWY Z BOGIEM – KSIĘGA DRUGA”
NEALA DONALDA WALSCH`A
(...)W porządku, zgoda... niech i tak będzie. Ale w międzyczasie, chociażby ze względu na tych, którzy może nie sięgną po tę książkę, jakich środków można użyć tu i teraz, aby odzyskać mądrość, jasność, dostęp do Boga? Czy trzeba nawrócić się na jakąś określoną religię? Czy ona jest tym brakującym ogniwem?
Rozwijaj duchowość. Zapomnij o religii.
To wielu ludzi oburzy.
Cała ta książka może wywołać oburzenie... chyba że nie.
Dlaczego jednak radzisz zapomnieć o religii?
Gdyż wam nie służy. Zrozum, że aby zinstytucjonalizowana religia odniosła powodzenie, musi przekonać ludzi, że jej potrzebują. Aby ludzie zawierzyli czemuś innemu, wpierw muszą stracić wiarę w siebie. Toteż pierwszym zadaniem religii jest doprowadzić ludzi do utraty wiary w siebie. Następnym jest przekonanie ludzi, że posiada ona odpowiedzi, których nie masz ty. Wreszcie, najważniejsze, musi skłonić cię do przyjęcia swoich odpowiedzi bez pytania.
Kiedy pytasz, zaczynasz myśleć! Kiedy myślisz, powracasz do Źródła, które jest w tobie. Do tego religia, nie może dopuścić, ponieważ odpowiedź, jaka uzyskasz, z reguły będzie odbiegać od tego, co sama wymyśliła. Tak, więc religia musi zasiać w tobie zwątpienie we własną Jaźń, musi podważyć twoje przekonanie o zdolności poprawnego myślenia.
Często zwraca się to przeciw samej religii. Jeśli bowiem wątpisz we własne sądy, czy możesz nie wątpić w idee na temat Boga, które ma do zaoferowania religia?
Niebawem zaczynasz wątpić nawet w Moje istnienie, co, jak na ironię, wcześniej ci się nie zdarzało. Gdy żyłeś w oparciu o wiedzę intuicyjną, być może nie rozgryzłeś Mnie do końca, ale wiedziałeś na pewno, że Ja jestem!
To religia zrodziła agnostyków.
Gdy przyjrzeć się temu, co narobiła religia, nie można się oprzeć wrażeniu, że nie ma w niej Boga! Gdyż to ona tchnęła w ludzkie serca bojaźń Bożą, gdzie przedtem panowało uwielbienie dla Tego, Co Jest w całej Jego krasie.
To religia nakazała człowiekowi korzyć się przed Bogiem, gdy przedtem wznosił się do Niego z radosną ufnością.
To religia narzuciła człowiekowi brzemię obawy o Boży gniew, gdy przedtem zwracał się on do Boga, aby mu ulżył!
To religia uznała za wstydliwe ciało człowieka i jego naturalne funkcje, gdy przedtem człowiek czcił owe elementy jako najwspanialsze dary życia!
To religia wpoiła wam, że konieczny jest pośrednik, aby dotrzeć do Boga, gdy przedtem uważałeś, iż zbliżasz się do Niego przeżywając swe życie w dobroci i prawdzie.
I religia nakazała człowiekowi wielbić Boga, gdy przedtem ludzie wielbili Boga, gdyż niepodobna było inaczej.
Gdziekolwiek się obróciła, stwarzała podziały – co jest Boga przeciwieństwem.
Oddzieliła człowieka od Boga, człowieka od drugiego człowieka, mężczyznę od kobiety. Niektóre nawet posunęły się do tego, iż wynoszą mężczyznę ponad kobietę, jak stawiają Boga ponad ludzkością – co stało się przyczyną najdzikszych swawoli, jakich dopuszczono się wobec połowy ludzkiej rasy.
Powiadam ci to: Bóg nie jest wyższy od człowieka, ani mężczyzna od kobiety. Nie jest to żaden ,,naturalny porządek rzeczy", lecz odbicie życzenia tych, którzy mieli władzę (a mianowicie, mężczyzn), gdy ustanawiali swój męski kult, skrupulatnie usuwając całe partie materiału z końcowej wersji swych ,,świętych pism", a resztę naginając zgodnie z męskim widzeniem świata.
To religia po dziś dzień upiera się, że kobiety są czymś gorszym, obywatelami drugiej kategorii, i nie ,,nadają się" do uczenia i głoszenia Słowa Bożego czy spełniania posługi kapłańskiej.
Niczym dzieci, kłócicie się bez końca, która płeć została wyznaczona przeze Mnie na Mych kapłanów!
Powiadam ci: Wszyscy jesteście kapłanami. Każdy z was bez wyjątku.
Nie ma jednostek czy grup ludzi lepiej ,,nadających się" do czynienia Mojego dzieła od innych.
Lecz wielu z was przypomina ziemskie narody. Żądne władzy. Nie chcecie dzielić się władza tylko ją sprawować. Stworzyliście też podobny obraz Boga. Boga żadnego władzy. Boga, który nie chce dzielić się władza, lecz ja sprawować. Lecz Ja mówię ci, że największym darem Boga jest udział w Jego władzy.(...)
a teraz kilka cytatów z książki
,,ROZMOWY Z BOGIEM – KSIĘGA PIERWSZA”
NEALA DONALDA WALSCH'A
(...)Ale rozum docieka: jeśli Bóg oczekuje ode mnie określonego sposobu bycia, to dlaczego po prostu mnie takim nie stworzył? Dlaczego muszę się tak męczyć, aby stać się takim, jakim chce mnie widzieć Bóg? Dociekliwy umysł domaga się odpowiedzi - i słusznie, bo problem postawiony został trafnie.
Dogmatycy religijni próbują wam wmówić, że to Ja niby stworzyłem was jako od siebie gorszych, po to, abyście mogli się stać tacy jak Ja, pokonując wszelkie przeciwności - i ośmielę się dodać, zwalczając naturalne skłonności, w które Ja was podobno wyposażyłem.
Należy do nich skłonność do grzechu. Uczy się was, że w grzechu się narodziliście i w grzechu dokonacie żywota, i że grzeszenie leży w waszej naturze.
Jedna z waszych religii głosi nawet, że nic nie możecie na to poradzić. Wasze działania są daremne i bez znaczenia. Przejawem pychy jest sądzić, że można swoimi uczynkami ,,zapracować sobie" na niebo. Do nieba prowadzi tylko jedna droga i jest nią łaska, jakiej udziela ci Bóg za pośrednictwem Syna, którego uznałeś za swego zbawiciela.
Kiedy to nastąpi, zostajesz ,,zbawiony". Dopóki to nie nastąpi, próżne są wszelkie twe działania - życie, jakie prowadzisz, wybory, jakich dokonujesz, wysiłki na rzecz samodoskonalenia lub uczynienia się godnym w oczach Boga, wszystko to nie ma absolutnie żadnego wpływu. Nie jest w twojej mocy uczynić się godnym, gdyż jesteś z gruntu niegodziwy. Takim zostałeś stworzony.
Dlaczego? Bóg jeden wie. Może popełnił błąd. Nie całkiem mu wyszło. Może chciałby zabrać się do tego jeszcze raz. Ale cóż począć...
Urządzasz sobie ze mnie kpiny.
Nie, to wy kpicie sobie ze Mnie. Mówicie, że Ja, Bóg, stworzyłem z gruntu ułomne istoty, a następnie zażądałem, abyście stali się doskonali, w przeciwnym razie grożąc wam potępieniem.
Powiadacie, że po upływie kilku tysięcy lat złagodziłem swoje wymagania, ogłaszając, że odtąd niekoniecznie musicie być dobrzy, za to kiedy robicie coś złego, musicie mieć wyrzuty sumienia i przyjąć za swego zbawiciela tę jedyną istotę, która zawsze była bez skazy, zaspokajając w ten sposób moje pragnienie doskonałości. Mówicie, że Mój Syn - którego nazywacie Jedynym Doskonałym Bytem - odkupił waszą ułomność - ułomność pochodzącą ode Mnie.
Innymi słowy, Syn Boży wyratował was z tego, w co wpakował was Jego Ojciec.
Oto jak Ja to urządziłem, w powszechnym mniemaniu.
I kto tu z kogo się naigrawa?
To już drugi raz w tej książce przypuszczasz frontalny atak na chrześcijański fundamentalizm. Dziwi mnie to.
Ty to nazwałeś ,,atakiem". Ja po prostu rozważam zagadnienie. A chciałbym ci uzmysłowić, że nie chodzi tu o ,,chrześcijański fundamentalizm", jak ty to ująłeś. Przedmiotem zagadnienia jest natura Boga, i Jego stosunku do człowieka.(...)
(...)Powiedz mi wiec, proszę, na czym opierasz te decyzje? Na własnym doświadczeniu? Nie. Przeważnie zadowalasz się przyjęciem cudzej decyzji. Jakiegoś swojego poprzednika, który zapewne jest mądrzejszy. Z codziennych osądów w kwestii ,,dobra" i ,,zła" zaledwie odrobina jest twoim samodzielnym dziełem, płynącym z twojego rozumienia.
Dotyczy to zwłaszcza spraw istotnych. W gruncie rzeczy, im ważniejsza kwestia, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że posłuchasz głosu własnego doświadczenia, tym większa gotowość do uznania cudzych opinii za swoje.
Tłumaczy to, dlaczego zrzekłeś się całkowicie kontroli nad pewnymi dziedzinami swego życia, i dlaczego odsuwasz od siebie pewne pytania, nieodłączne ludzkiemu doświadczeniu.
Są to bardzo często sprawy o kluczowym znaczeniu dla twojej duszy: natura Boga, istota prawdziwej moralności, ostateczna rzeczywistość, kwestie życia i śmierci związane z wojną, medycyną, aborcją i eutanazją, ogół osobistych wartości, sądów i konstruktów. Oto, jakie brzemię większość z was przerzuciła na barki innych. Nie chcecie sami decydować w tych sprawach.
,,Niech kto inny postanowi! Ja się podporządkuje!", wołacie. ,,Niech ktoś mi powie, co jest dobre, a co złe!"
Stąd bierze się tak ogromna popularność religii. Wydaje się mało istotne, co jest przedmiotem wiary, o ile jest ona stanowcza, konsekwentna, jasna w swoich wymaganiach od wyznawcy, oraz sztywna. Biorąc to pod uwagę, nic dziwnego, że ludzie skłonni są uwierzyć niemal w byle co. Bogu przypisuje się najdziwaczniejsze zachowania. Tak chce Bóg, mówi się. To Jego słowa.
I znajdą się chętni, którzy to zaakceptują. Z radością. Ponieważ to zdejmuje z nich ciężar myślenia.(...)
(...)Państwo domaga się od ciebie wiary w to, że zabijanie dla osiągnięcia celów politycznych można usprawiedliwić. Nawet więcej, państwu potrzebne jest twoje zaufanie w tej kwestii po to, aby mogło cieszyć się władzą.
Religia nakazuje ci wierzyć w to, że zabijanie w celu szerzenia i obrony jej szczególnej prawdy można usprawiedliwić. Nawet więcej, religia wymaga od ciebie zaufania w tej sprawie, aby mogła cieszyć się władzą.(...)
(...)Większości ludzi nie obchodzą te istotne zagadnienia. Chętnie zdają się na innych. Toteż nie jesteście na ogół własnym dziełem, lecz tworami innych, więźniami nawyku.
Później doświadczacie głębokiego wewnętrznego konfliktu, kiedy wasze odczucia kłócą się z tym, co nakazano wam odczuwać. Coś wam mówi w głębi duszy, że to, co wam wpojono, nie odpowiada waszej prawdziwej tożsamości. Co wtedy robić? Do kogo się zwrócić?
Przede wszystkim, udajecie się do ludzi, którzy wpędzili was w to położenie. Udajecie się do księży, kapłanów, rabinów, nauczycieli, a oni każą wam przestać słuchać głosu Jaźni. Najgorsi będą na dodatek próbowali was odstraszyć od tego, co intuicyjnie wiecie.
Opowiedzą wam o diable, o Szatanie, o demonach i złych duchach, piekle i potępieniu, najbardziej przerażających rzeczach, jakie przyjdą im do głowy, aby zdyskredytować wasze poglądy i odczucia. Jako jedyne wybawienie ukażą ci swoje idee, swoją teologię, swoje definicje dobra i zła i swoją koncepcje twojej osoby.
Cały tego urok polega na tym, że aby zdobyć natychmiastową aprobatę, wystarczy się zgodzić. Zgódź się i natychmiast jesteś przyjęty. Niektórzy nawet tańczą, śpiewają i wołają Alleluja!
Trudno się temu oprzeć. Takiej aprobacie, radości, że ujrzałeś światło, że jesteś zbawiony!(...)
(...)Jeśli chodzi o obecne życie, czy nastąpi jakieś ,,rozliczenie" czy przegląd życia?
W zaświatach, jak ty to nazywasz, nie dokonuje się żaden sąd. Nie wolno ci będzie nawet samemu się osądzić, ponieważ na pewno wydałbyś na siebie surowy wyrok, biorąc pod uwagę, jaki masz do siebie stosunek za życia.
Nie, nie ma rozliczenia. Nie ma kary ani ułaskawienia. Tylko w ludzkiej naturze jest sądzić, dlatego przyjmujecie, że i Ja jestem sędzią. Ale nie jestem - i nie potraficie się z tym pogodzić.(...)
(...)Religia stanowi próbę opisania tego, co opisać się nie daje. I nie jest to próba udana.(...)
zatem, o co tak naprawdę chodzi w religii?
o władzę księży nad umysłami wiernych.
a teraz kilka fragmentów książki
,,ROZMOWY Z BOGIEM – KSIĘGA DRUGA”
NEALA DONALDA WALSCH`A
(...)Ale mnie uczono, że nie zawsze możemy mieć to, czego pragniemy – że Bóg nam tego nie da, jeśli nie służy to naszemu najwyższemu dobru.
Tak twierdzą ci, którzy chcą ci oszczędzić rozczarowania danym rezultatem.
Przede wszystkim, raz jeszcze postawmy jasno sprawę naszych wzajemnych stosunków. Ja nic ci nie ,,daję" – ty przywołujesz to sam. Cześć pierwsza wyczerpująco wyjaśnia, jak to się dzieje.(...)
(...)Wielu ludzi wierzy, że jeśli będą prosić w imię Jezusa, spełnisz ich życzenia.
Tak, istotnie wielu w to wierzy. Uważają, że sami nie mają żadnej mocy, ale widzieli (albo przyjmują świadectwo tych, którzy widzieli) moc Jezusa, dlatego proszą w jego imię. Mimo że on sam powiedział: ,,Dlaczego tak się dziwicie? Te rzeczy i inne i wy czynić będziecie." Ale w to ludzie nie mogli uwierzyć. Nawet dziś budzi to opór.
Wszyscy myślicie, że nie jesteście godni. Dlatego wzywacie Jezusa. Albo Marie Pannę. Albo ,,świętego patrona" od tego czy owego. Przywołujecie Boga Słońca. Albo ducha Wschodu. Każde imię jest dobre – każde – byle nie wasze własne.
Lecz Ja wam powiadam – Pytajcie, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a będzie wam otworzone.(...)
(...)A wypadek? Głupi wypadek?
Bez różnicy. To nieszczęście, tragedia, ale taka jest Wola Boża. Nie sposób przeniknąć Boskiego umysłu i poznać powodu, dla którego wypadki się zdarzają. Nawet nie powinniśmy próbować, ponieważ Wola Boża jest niewzruszona i niepojęta. Dążenie do przejrzenia Boskiej Tajemnicy oznacza pragnienie wiedzy wykraczającej ponad ludzki stan. To grzech.
Skąd wiesz?
Gdyby Bóg chciał, aby wszystko było dla nas zrozumiałe, to byśmy rozumieli. To, że nie jest to w naszej mocy, świadczy o tym, że wolą Boga jest, abyśmy nie rozumieli.
Ach tak. Fakt, że tego nie rozumiecie, wskazuje na Wolę Bożą. Fakt, że to ma miejsce, nie wskazuje na Wolę Bożą. No cóż...(...)
(...)Widzę, że jesteś świetnie zaznajomiony z teologicznymi konstrukcjami, które przedstawiają Mnie jako Boga mściwego – zdejmując zarazem ze Mnie odpowiedzialność za to.
Kto jednak ustanowił te Naturalne Prawa? Jeśli zaś zgodzimy się, co do tego, że Ja je wprowadziłem, po co bym je wprowadzał – a następnie wyposażył was w moc ich przekroczenia?
Gdybym nie chciał, abyście byli pod ich władzą - gdyby było Moją Wolą, aby Moje wspaniałe twory nigdy nie cierpiały – dlaczego tworzyłbym taką możliwość?
I wreszcie, po cóż miałbym was kusić, dzień i noc, abyście złamali prawa, które ustanowiłem?
Nie Ty nas kusisz. To Szatan.
I proszę, znów Mnie rozgrzeszasz z odpowiedzialności.
Czy naprawdę nie widzisz, że jedynym uzasadnieniem waszych teologii jest odebranie Mi wszelkiej władzy? Czy nie widzisz, że wasze konstrukcje nabierają sensu tylko wtedy, gdy Moje tracą sens?
Czy naprawdę odpowiada ci idea Boga, który nie panuje nad poczynaniami istoty, którą stworzył?
Nie powiedziałem, że nie masz nad Szatanem władzy. Rządzisz wszystkim. Jesteś przecież Bogiem! Po prostu nie chcesz. Pozwalasz Szatanowi nas kusić, sięgać po nasze dusze.
Ale, w jakim celu? Po co bym to robił, skoro pragnę, abyście powrócili do Mnie?
Ponieważ chcesz, abyśmy wrócili do ciebie z własnego wyboru, a nie, dlatego, że innego wyjścia nie ma. Ustanowiłeś Niebo i Piekło, aby można było wybrać. Abyśmy działali z wyboru, a nie po prostu szli jedyną istniejącą drogą.
Teraz rozumiem, skąd się wziął u ciebie ten pogląd. Tak urządziłem wasz świat, wiec zakładasz, że tak samo musi być w Moim.(...)
(...)W tamtym świecie poznasz w końcu Dobrą Nowinę: że wasz Szatan nie istnieje, że jesteś tym, za kogo zawsze się uważałeś – dobrocią i miłością. To zbłąkany świat zewnętrzny podał ci myśl, że możesz być inny, przyczyniając się do twych zbłąkanych postępków. Zewnętrzny świat osądu i potępienia. Osądzili cię inni i na tej podstawie sam dokonałeś swego osądu.
Teraz oczekujesz, że osądzi cię Bóg, a Ja tego nie uczynię.
A ponieważ nie potrafisz pojąć Boga, który nie powiela ludzkich zachowań, gubisz się.
Twoja teologia to próba odnalezienia się na nowo.
Odmawiasz naszym teologiom racji – ale czy jakakolwiek teologia sprawdziłaby się bez systemu nagród i kar?
Wszystko zależy od tego, co stanowi dla ciebie cel życia – i zarazem podstawę teologii.
Jeśli uważasz, że życie to próba, sprawdzian, który ma dowieść, czy jesteś ,,godny", wówczas wasze teologie nabierają sensu.
Jeśli zaś wierzysz, że życie to sposobność, proces, dzięki któremu odkrywasz – przypominasz sobie – że jesteś godny (i zawsze byłeś), wtedy wasze teologie wydają się obłąkane.
Jeśli wyznajesz Boga, którego rozpiera ego, który domaga się uwagi, względów, uwielbienia – i posunie się do zabójstwa, aby to uzyskać – wasze teologie zaczynają ,,trzymać się kupy".
Jeśli zaś Bóg jest dla ciebie pozbawiony ego i potrzeb, i stanowi źródło wszystkiego, skarbnicę mądrości i miłości, wówczas wasze teologie ,,rozłażą się w szwach".
Jeśli wierzysz, że Bóg jest mściwy, zazdrosny w swej miłości, groźny w swoim gniewie, wasze teologie są doskonałe.
Jeśli zaś wierzysz, że Bóg przynosi ukojenie, że jest radosna w swej miłości i namiętna w ekstazie, wtedy twoje teologie są do niczego.
Powiadam ci: żyje się nie po to, aby zadowolić Boga. Żyje się po to, aby poznać, i na nowo stworzyć, Kim Się Jest.
Kiedy to czynisz, zadowalasz Boga i sławisz Jej imię.(...)
(...)Jednak zanim przejdziemy dalej, chciałbym zatrzymać się na chwilę na kilku niezwykle zawiłych doktrynach teologicznych, będących dziełem ludzi. Na przykład, w dzieciństwie uczono mnie, że wszyscy jesteśmy grzeszni i nic nie możemy na to poradzić, tacy się rodzimy. Przychodzimy na świat w grzechu.
Nader ciekawa to koncepcja. Jak można w coś takiego uwierzyć?
Opowiadano nam o Adamie i Ewie. Wbijano nam do głowy w czwartej, piątej i szóstej klasie na lekcji katechizmu, że my sami być może nie popełniliśmy grzechu, a na pewno nie zgrzeszyły małe dzieci – ale Adam i Ewa popełnili grzech – a my, którzy się od nich wywodzimy, dziedziczymy ich winę oraz grzeszną naturę.
Jak wiesz, Adam i Ewa spożyli zakazany owoc - poznali Dobro i Zło – i w ten sposób skazali wszystkich swoich potomków na rozłąkę z Bogiem już od chwili narodzin. Wszyscy przychodzimy na świat z duszami obciążonymi ,,Grzechem Pierworodnym". Każdemu z nas przypada w udziale wina przodków. Dano nam, więc Wolny Wybór, chyba po to, aby sprawdzić, czy postąpimy tak samo jak Adam i Ewa i okażemy nieposłuszeństwo Bogu czy też zdołamy przezwyciężyć wrodzoną, dziedziczną skłonność do ,,zła" i będziemy kroczyć drogą prawości, na przekór pokusom tego świata.
A jeśli zejdziecie na ,,złą" drogę?
Wtedy Ty posyłasz nas do piekła.
Ach tak.
Owszem. Chyba, że się opamiętamy.
Rozumiem.
Jeśli ktoś powie, że żałuje za grzechy – dokona Aktu Skruchy Doskonałej – ocalisz go od piekła - ale nie od cierpienia. Mimo wszystko będzie musiał pobyć jakiś czas w Czyśćcu, aby zmyć swoje grzechy.
Jak długo trwa pobyt w ,,Czyśćcu"?
To zależy. Trzeba wypalić z siebie grzechy. Nie jest to przyjemne, zapewniam Cię. Im więcej masz grzechów na sumieniu, tym dłużej trwa ich wypalenie. Tylko tyle mi powiedziano.
Oczywiście.
Ale przynajmniej nie idziemy do piekła, gdzie spędza się całą wieczność. Jednak, jeśli ktoś umrze z grzechem śmiertelnym na sumieniu, trafia prosto do piekła.
Z grzechem śmiertelnym na sumieniu?
Tak. W przeciwieństwie do grzechu powszedniego. Jeśli ciąży na nas jedynie grzech powszedni, wędrujemy do Czyśćca. Grzech śmiertelny skazuje nas na piekło.
Czy mógłbyś podać mi jakiś przykład tych różnych kategorii grzechu, o których cię uczono?
Pewnie. Grzechy śmiertelne to poważne wykroczenia. Coś takiego jak Teologiczne Zbrodnie. Odpowiedniki rozboju, gwałtu, morderstwa. Grzechy powszednie są przestępstwami drobnymi. Teologicznymi Występkami. Grzechem powszednim byłoby na przykład nie uczestniczenie w niedzielnej mszy. Albo, dawniej, zjedzenie mięsa w piątek.
Chwileczkę. Ten wasz Bóg posyłał was do Czyśćca, jeśli zjedliście mięso w piątek?
Kiedyś tak. Teraz już nie, mniej więcej od wczesnych lat sześćdziesiątych. Ale jeśli spożywałeś mięso w piątek przedtem, biada ci.
Naprawdę?
Słowo honoru.
No to, co takiego wydarzyło się na początku lat sześćdziesiątych, że odwołano ten ,,grzech"?
Papież ogłosił, że to już nie jest grzechem.
Rozumiem, i ten wasz Bóg – zmusza was do oddawania Mu czci, chodzenia na msze, co niedziele? Pod groźba kary?
Tak, opuszczenie mszy stanowi grzech. Jeśli go nie wyznasz – jeśli umrzesz z tym grzechem na sumieniu – pójdziesz do Czyśćca.
A co z dziećmi? Co z małym niewinnym dzieciątkiem, które nie zna tych wszystkich ,,przepisów", na których opiera się miłość Boga?
Cóż, jeśli dziecko umrze, zanim otrzyma chrzest, trafia do miejsca zwanego limbus.
Trafia gdzie?
Do miejsca zwanego limbus. Nie cierpi się tam męki, ale też nie jest to niebo. Jest to... stan zawieszenia. Nie możesz być z Bogiem, lecz przynajmniej nie musisz ,,iść do diabła".
Ale dlaczego to śliczne, niewinne dziecię nie może przebywać z Bogiem? Przecież nie zrobiło nic złego...
To prawda, lecz nie zostało ochrzczone. Choćby było bez najmniejszej skazy, żadne dziecko – a dokładnie mówiąc, żadna osoba – nie może dostać się do nieba, jeśli nie otrzymało chrztu. Bez chrztu Bóg nie może przyjąć do siebie nikogo. Dlatego tak ważne jest, aby ochrzcić swoje dzieci zaraz po urodzeniu.
Skąd ty to wszystko wiesz?
Od Boga. Za pośrednictwem Jego kościoła.
Którego?
Świętego Kościoła Rzymskokatolickiego, ma się rozumieć. To jest kościół Boga. Tak naprawdę, jeśli jesteś wyznania rzymskokatolickiego, a zdarzy ci się uczestniczyć we mszy w innym kościele, to również popełniasz grzech.
Myślałem, że grzechem jest nie chodzenie do kościoła!
Zgadza się. Ale jest też grzechem pójście do niewłaściwego kościoła.
To znaczy, do jakiego?
Każdego innego poza rzymskokatolickim. Nie wolno chrzcić się w innym kościele, żenić się – a nawet uczestniczyć we mszy. Wiem to na pewno, ponieważ w młodości chciałem wybrać się z rodzicami na ślub przyjaciela. Poproszono mnie, aby pełnił rolę mistrza ceremonii na weselu. Ale siostry zakonne powiedziały, że nie powinienem przyjmować tego zaproszenia, ponieważ kościół nie był właściwy.
Posłuchałeś ich?
Sióstr? Nie. Pomyślałem sobie, że Bóg, to znaczy, Ty równie chętnie pojawisz się w tym drugim kościele, co w moim, więc poszedłem. Przywdziałem smoking i czułem się świetnie.
Cieszę się. Zobaczmy teraz, co my tutaj mamy - niebo, piekło, czyściec, limbus, grzech śmiertelny i powszedni – czy coś jeszcze do tego dochodzi?
Jeszcze jest bierzmowanie, komunia i spowiedź - obrządek egzorcyzmów i sakrament ostatniego namaszczenia. Jest jeszcze...
Dość już...
...cały zastęp świętych – patronów i szereg świąt kościelnych.
Każdy dzień jest święty. Każda minuta. Teraz, ta właśnie chwila, to Błogosławiona Chwila.
Cóż, owszem, ale niektóre dni są naprawdę święte – wtedy też trzeba obowiązkowo pójść do kościoła.
Znowu jakieś obowiązki? A co się stanie, jeśli nie pójdziesz?
Popełnisz grzech.
I trafiasz do piekła.
Do Czyśćca, jeśli umrzesz obciążony tym grzechem. Dlatego warto chodzić do spowiedzi. Jak najczęściej. Niektórzy chodzą, co tydzień albo nawet codziennie. Dzięki temu zachowują czyste sumienie – na wypadek gdyby niespodziewanie spotkała ich śmierć...
Niech Mnie – to dopiero życie w ciągłym poczuciu zagrożenia.
Tak, musisz wiedzieć, że na tym polega zadanie religii – zaszczepić nam bojaźń Bożą. Wtedy postępujemy właściwie i opieramy się pokusom.
Um - hmm. Ale, załóżmy, że popełnisz ,,grzech" między jedną spowiedzią a drugą i przytrafi ci się jakiś wypadek i umrzesz?
Spokojnie. Bez paniki. Zmów tylko Akt Skruchy Doskonałej. ,,Boże, szczerze żałuję za to, że Cię obraziłem..."
Dobrze, dobrze – wystarczy.
Zaczekaj. To zaledwie jedna z wielkich religii świata. Nie chcesz przyjrzeć się innym?
Nie, już rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi.
Mam nadzieję, że ludzie nie posądzą mnie o to, że zwyczajnie wyśmiewam ich wiarę.
Nikogo nie ośmieszasz, po prostu nie owijasz w bawełnę. Jak to mawiał wasz prezydent Harry Truman, gdy ludzie wołali do niego, ,,Daj im popalić, Harry" – ,,Ja nie daje im popalić. Ja tylko cytuje słowo w słowo i to pali niczym ogień."(...)
(...)Trochę odbiegliśmy od tematu. Zaczęliśmy od Czasu, a skończyliśmy na zinstytucjonalizowanej religii.
Cóż, tak to jest, gdy się rozmawia z Bogiem. Trudno przestrzegać ustalonych ram.
Chciałbym podsumować główne wątki rozdziału trzeciego, jeśli pozwolisz.(...)
(...)Ludzkie teologie to obłąkana próba wytłumaczenia obłąkanego Boga, który nie istnieje.
Ludzkie teologie nabierają sensu tylko wtedy, gdy przyjmiemy istnienie Boga bezsensownego.(...)
(...)Wszelkie zdarzenia, doświadczenia mają za zadanie stworzenie sposobności. Sposobnością, niczym mniej, niczym więcej.
Błędem jest upatrywanie w nich ,,sprawki Szatana", ,,kary Boskiej", ,,zrządzenia niebios". To zwyczajne Zdarzenia i Doświadczenia – coś, co się dzieje.
Znaczenie nadaje im to, co o nich myślimy, jak wobec nich postępujemy, jacy w stosunku do nich jesteśmy.
Zdarzenia i doświadczenia to sposobności, które do siebie przyciągasz – tworzysz sam albo zbiorowo, za pomocą świadomości. Świadomość wywołuje doświadczenie.(...)
(...)Nic nie przytrafia ci się przez przypadek.
Zbieg okoliczności nie istnieje.
Nie ma zdarzeń losowych.
Życie nie jest dziełem przypadku.(...)
(...)Wiem, że idea ,,robienia tego, co daje zadowolenie" jest wyśmiewana przez ludzi, którzy twierdzą, że ta droga prowadzi prosto do piekła. Lecz Ja powiadam, że to droga do nieba!
Oczywiście, wiele zależy od tego, co daje zadowolenie, jakiego rodzaju doświadczenie sprawia ci przyjemność. Ale Ja zapewniam cię, że żaden postęp duchowy nie dokonał się jeszcze przez wyrzeczenie. Jeśli masz się rozwinąć, to na pewno nie dzięki temu, że skutecznie odmawiałeś sobie przyjemności, lecz dzięki temu, że sobie na nie pozwoliłeś – i przez to odkryłeś coś jeszcze większego. Albowiem jak możesz poznać, że coś jest ,,większe", jeśli nigdy nie zasmakowałeś ,,mniejszego"?
Religia kazałaby ci to przyjąć na wiarę. Dlatego wszystkie religie ostatecznie zawodzą.
Dla odmiany Duchowość zawsze skutkuje.
Religia żąda, abyś uczył się z doświadczenia innych. Duchowość nalega, abyś szukał własnego.
Religia nie może znieść Duchowości. Nie może się z nią pogodzić. Gdyż Duchowość może doprowadzić do wniosku odmiennego od tego, który głosi dana religia, a tego żadna znana religia tolerować nie może.
Religia zachęca cię do zgłębiania cudzych myśli i uznania ich za swoje. Duchowość zaleca odrzucenie cudzych poglądów i kształtowanie własnych.
,,Zadowolenie" to sposób, w jaki mówisz sobie, że twa ostatnia myśl była prawdą, ostatnie słowo mądrością, ostatni uczynek miłością.
Aby ocenić, jakiego postępu dokonałeś, aby zmierzyć, jak dalece się rozwinąłeś, przyjrzyj się po prostu temu, co daje ci zadowolenie.
Nie przyspieszysz tempa swojej ewolucji odmawiając sobie tego, co przynosi ci zadowolenie, odpychając to od siebie.
Wyrzeczenie to zniszczenie.(...)
(...)Jesteście istotami trójdzielnymi, lecz większość doświadcza siebie jako ciała. Po trzydziestce zapomina się nawet o umyśle. Przestaje się czytać. Pisać. Uczyć. Umysł, zaniedbany, nie poszerza swoich horyzontów. Brak dopływu nowych idei. Wystarczy minimalny zakres. Nie karmi się umysłu, nie rozbudza. Jest otępiały, przyćmiony. Robicie, co się da, aby go wyłączyć. Telewizja, filmy, czytadła. Cokolwiek czynisz, nie myśl, nie myśl, nie myśl!
Toteż większość ludzi przeżywa życie na poziomie ciała. Żywi ciało, odziewa ciało, zapewnia ciału ,,składniki". Od lat nie zdarzyło im się przeczytać naprawdę dobrej książki — takiej, z której mogliby wynieść coś istotnego. Ale za to znają na pamięć program telewizyjny na nadchodzący tydzień. Jest to powód do głębokiego smutku.
Prawda jest taka, że większość ludzi wcale nie chce myśleć. Wybierają przywódców, popierają rządy, przyjmują wiarę, która nie wymaga samodzielnego myślenia.
,,Pozwólcie mi pójść na łatwiznę. Powiedzcie mi, co robić."
Tego oczekuje ogół ludzi. Gdzie mam usiąść? Kiedy wstać? Jak salutować? Kiedy płacić? Czego sobie ode mnie życzysz?
Jakie są zasady? Gdzie kończą się moje granice? Powiedz mi, powiedz, powiedz. Zrobię to, niech tylko ktoś mi powie.
Potem doznają rozczarowań. Przestrzegali reguł, postępowali tak, jak im kazano. Co zatem poszło nie tak? Kiedy się popsuło? Dlaczego prysło?
Prysło z chwilą, gdy odłożyłeś na półkę umysł - najwspanialsze twórcze narzędzie.
Pora przeprosić się z umysłem. Bądź mu towarzyszem – ostatnio czuł się taki porzucony. Nakarm go – ostatnio był taki wygłodzony.(...)
(...)Czy nasz świat zwariował?
Wasz świat zwariował. Z tym się zgadzam. Ale powodem nie jest to, co wasze dzieci wyniosły ze szkół. Powodem jest to, czego nie pozwoliliście dzieciom się nauczyć.
W waszych szkołach nie ma miejsca na uczenie, że miłość jest wszystkim, co istnieje. W waszych szkołach nie mówi się o miłości bezwarunkowej.
Cholera, tego nie pozwalamy głosić nawet naszym religiom.
Otóż to.(...)
(...)Ale żarty na bok. To naprawdę wspaniały pomysł. Całe życie społeczne oparte na Zasadzie Jawności. Jesteś pewny, że to by się sprawdziło?
Zapewniam cię, że połowa całego zła na świecie zaraz by zniknęła. Połowa zgryzot, połowa zatargów, połowa całego gniewu i frustracji w świecie...
Gniewu i frustracji byłoby z początku sporo, co do tego się nie łudźmy. Kiedy wreszcie wyszłyby na jaw wszystkie przekręty, oszustwa, kłamstwa i manipulacje, których ofiarą pada przeciętny człowiek, nie obyłoby się bez wściekłości i wrzasku. Ale ,,jawność" rozładowałaby to w ciągu 60 dni.
Zapraszam cię po raz kolejny – zastanów się nad tym.
Czy sądzisz, że zdobyłbyś się na takie życie? Żadnych sekretów? Całkowita jawność?
Jeśli nie, to, dlaczego?
Co takiego chowasz przed innymi?
Jakie nieprawdziwe rzeczy mówisz innym?
Jakie prawdziwe rzeczy przemilczasz?
Czy okłamywanie doprowadziło twój świat do takiego stanu, w jakim chciałbyś go widzieć? Czy rzeczywiście odnieśliśmy korzyść z manipulowania (gospodarką, konkretną sytuacją czy drugą osobą) za pomocą utajnień i przemilczeń? Czy ,,prywatność" istotnie jest niezbędna do funkcjonowania rządu, przedsiębiorstwa czy twojego osobistego życia?
Co by się stało, gdyby wszystko było dla każdego widoczne?
Tu właśnie kryje się ironia. Nie rozumiesz, że tego właśnie się lękasz w obliczu Boga? Że przedstawienie się skończy, dobiegnie kresu zabawa w chowanego, gra pozorów? Że przerwane zostanie długie, długie pasmo oszustw?
Jednak mam dla ciebie dobrą wiadomość – nie ma powodu do obaw, nie ma się, czego lękać. Nikt cię nie osądzi, nikt nie pośle na wieczne męki do piekła.
(A wy, katolicy, nie traficie nawet do czyśćca.)
(Co się tyczy was, mormoni, nie ugrzęźniecie po wsze czasy w przedsionku nieba ani nie zostaniecie skazani na zatracenie w nieznanych wymiarach.)
(Zaś wy...)
Chyba już rozumiecie. Każdy z was wytworzył sobie, w ramach konkretnej teologii, jakieś pojęcie, wyobrażenie Najsroższej Kary Boskiej. Przykro mi was rozczarować, ponieważ widzę, jaką macie z tego całego dramatu uciechę, ale... czegoś takiego po prostu nie ma.
Może, kiedy uwolnicie się od strachu na myśl, że całe wasze życie zostanie ujawnione w chwili śmierci, pozbędziecie się lęku, który powstrzymuje was przed całkowitą jawnością już za życia.(...)
(...)Kiedy postanowicie być tym, Kim w Istocie Jesteście – Bogiem objawionym w ciele – przestaniecie postępować bezbożnie. Nikt nie będzie już musiał naklejać na samochód znaczków o takiej treści:
BOŻE UCHOWAJ MNIE PRZED SWYMI WYZNAWCAMI.(...)
(...)Dlaczego ludzie Tobie nie ufają?
Ponieważ nie ufają sobie.
Dlaczego sobie nie ufają?
Bo tak zostali nauczeni.
Przez kogo?
Ludzi podających się za Moich przedstawicieli.
Nie rozumiem. Po co?
Ponieważ to jedyny sposób, aby was sobie podporządkować. Trzeba podtrzymywać w was zwątpienie w siebie, bo inaczej upomnielibyście się. o całą należną wam władzę. A to nie byłoby po myśli tych, którzy obecnie sprawują władzę. Oni dzierżą władzę, która należy się wam – i dobrze o tym wiedzą.(...)
opracował radek
źródło:
NEALE DONALD WALSCH - - ROZMOWY Z BOGIEM – KSIĘGA PIERWSZA
klikając na link poniżej znajdziesz treść tej książki
ftp://trans-hurt.home.pl/…/Rozmowy%20z%20Bogiem%201-Neale%2…
NEALE DONALD WALSCH - - ROZMOWY Z BOGIEM – KSIĘGA DRUGA
klikając na link poniżej znajdziesz treść tej książki
ftp://trans-hurt.home.pl/…/Rozmowy%20z%20Bogiem%202-Neale%2…

Lubię to!
Komentarze
Udostępnij
25Ty, Małgorzata Mercik, Jerzyna Maciejewska i 22 innych użytkowników
6 udostępnień
9 komentarzy
Komentarze

Ursula Prabucki bedac w POLSCE -kupilam sobie -tylko nie moglam dostac 3.czesc . :)
Zarządzaj
Lubię to!
• Odpowiedz • 1 t

Ryszard KakowskiRyszard zarządza członkostwem, moderatorami, ustawieniami i postami w grupie DUCHOWOŚĆ DLA POCZĄTKUJĄCYCH. NEALE DONALD WALSCH - - ROZMOWY Z BOGIEM – KSIĘGA TRZECIA

klikając na link poniżej znajdziesz treść tej książki

ftp://trans-hurt.home.pl/.../Rozmowy%20z%20Bogiem%203...Zarządzaj
2

Lubię to!
• Odpowiedz • 1 t

Ursula Prabucki RYSZARD -dziekuje bardzo :)

1

Zarządzaj
Lubię to!
• Odpowiedz • 1 t

Ula La Polska i ja polecam...... i jeszcze nie dojrzalam,aby 3 części nie zaczęłłam czytać... <3
Zarządzaj
Lubię to!
• Odpowiedz • 2 d

Ewa Baranik Czytałam wszystkie trzy części. To jest świetne. Ta właśnie książka otworzyła mi oczy i totalnie zmieniła mój sposób myślenia. Dopiero teraz czuje się wolna i czuje że jestem bliżej Boga. Serdecznie polecam tym wszystkim którzy jeszcze nie sięgnęli po tą pozycję.
Zarządzaj
Lubię to!
• Odpowiedz • 2 d

Mieczysław Jacek Skiba Tłumaczę wczoraj Przyjacielowi, że Bóg to Miłość Pełna i Bezinteresowna - i my jesteśmy ucieleśnieniem tej MIŁOŚCI - Jesteśmy Bogami. On protestuje. Więc tłumaczę cierpliwie, że nawet kura jest Bogiem - ale ona się prawdopodobnie szybko o ty nie dowie - a człowiek powinien to wiedzieć ?! TAK - jesteśmy i wszystko jest ucieleśnieniem Pełni Miłości.
Zarządzaj
Lubię to!
• Odpowiedz • 3 min

Mieczysław Jacek Skiba Miałem sen. Przystąpili do rozprawy ze mną kapłani szydząc głównie i starając się udowodnić mi herezję lub chorobę psychiczną – oburzeni, że jak zwykły człowiek – zwykły grzesznik [ich zdaniem] – może się obwoływać mesjaszem, i to mesjaszem końca czasów ? Wiedząc, że nie mają w sobie siły aby wzbudzić w sobie pragnienie Boga tak silne jak się udało we mnie wzbudzić – i poznałem PRAWDĘ – zaproponowałem im aby zaczęli kontemplować i rozważać krótkie zwroty; ‘Jestem który Jestem’ = ‘Ja Jestem’ = ‘Jestem’ = ‘Jestem / Jesteśmy’ i odnieśli to nie tylko do Boga wszechobecnego = ‘wszędy pełno Ciebie i w Otchłaniach i na Ziemi i w Niebie …’ – ale aby odnieśli również to do nas wszystkich ludzi – rzekomych grzeszników !? – bo jeśli Bóg jest wszechobecny – a Jest - to w swej Pełni nie może nie być Go w nas od zawsze i na zawsze ! Bo jak napisałem w 2002 roku po objawieniach, w jednym z pierwszych rozważań pt Wykład o istocie Boga i stworzenia - początki nauki nowej ziemi; Nie istnieje nic poza Bogiem. Może tym sposobem ich natchnę aby pojęli ? Bo jeśli nie pojmą i nie zaczną zmieniać swego nauczania z Chwilą objawienia Chwały Bożej czyli z chwilą Przebóstwienia Ludzi – ‘grzeszne’ owieczki poznają jakiej nieskończonej Chwały Miłości są ucieleśnieniem, i odwrócą się od swych pasterzy czyli od kapłanów – bo ujrzą jakimi kłamstwami ich karmiono i jak nimi manipulowano. Słuchajcie !
Zarządzaj
Lubię to!
• Odpowiedz • 3 min

Mieczysław Jacek Skiba Wmawia się Ludziom, że bez sakramentów nie osiągną Zbawienia i zostaną potępieni przez Chrystusa za grzechy i za brak wiary w niego, a Jego samego zamyka się w kawałku opłatka. Taka jest marna duchowość – marnieńka. A ja Ci mówię. Gdy masz w sercu pragnienie zjednoczenia z Chrystusem z Bogiem już jesteś Zbawiony. A ja Ci mówię – Bóg zrobi wszystko aby w Tobie to pragnienie wzbudzić, choćby w chwili śmierci. A teraz budzi w Tobie to pragnienie przeze mnie. A już szczytem głupoty jest zamknięcie Jezusa w opłatku – ponieważ Jego Chwała Jest Nieskończona – Jest On obecny we wszystkim i we wszystkich – również we wszystkich wymiarach lub inaczej tzw. gęstościach jakie istnieją. Zobacz więc Jezusa Chrystusa we wszystkim – a zwłaszcza w żywych Istotach, w Twoich Bliźnich. Jeśli Świat tego nie ujrzy co głoszę zginie w konwulsjach bo dziś służy ciemności bo taka jest marna duchowość – marnieńka.
Zarządzaj
Lubię to!
• Odpowiedz • 2 min

Mieczysław Jacek Skiba Systemy społeczne nas zniewoliły. Religie nas zniewoliły. Cały ten świat jest zniewolony. I wiele pracy nas czeka aby podnieść świadomość duchową Ludzkości. Ale tę pracę wykonać trzeba - jeśli chcemy ocaleć ?
Zarządzaj
Lubię to!
• Odpowiedz • 1 min

Add a comment...

Tłumaczę wczoraj Przyjacielowi, że Bóg to Miłość Pełna i Bezinteresowna - i my jesteśmy ucieleśnieniem tej MIŁOŚCI - Jesteśmy Bogami. On protestuje. Więc tłumaczę cierpliwie, że nawet kura jest Bogiem - ale ona się prawdopodobnie szybko o tym nie dowie - a człowiek powinien to wiedzieć ?! TAK - jesteśmy i wszystko jest ucieleśnieniem Pełni Miłości.

Miałem sen. Przystąpili do rozprawy ze mną kapłani szydząc głównie i starając się udowodnić mi herezję lub chorobę psychiczną – oburzeni, że jak zwykły człowiek – zwykły grzesznik [ich zdaniem] – może się obwoływać mesjaszem, i to mesjaszem końca czasów ? Wiedząc, że nie mają w sobie siły aby wzbudzić w sobie pragnienie Boga tak silne jak się udało we mnie wzbudzić – i poznałem PRAWDĘ – zaproponowałem im aby zaczęli kontemplować i rozważać krótkie zwroty; ‘Jestem który Jestem’ = ‘Ja Jestem’ = ‘Jestem’ = ‘Jestem / Jesteśmy’ i odnieśli to nie tylko do Boga wszechobecnego = ‘wszędy pełno Ciebie i w Otchłaniach i na Ziemi i w Niebie …’ – ale aby odnieśli również to do nas wszystkich ludzi – rzekomych grzeszników !? – bo jeśli Bóg jest wszechobecny – a Jest - to w swej Pełni nie może nie być Go w nas od zawsze i na zawsze ! Bo jak napisałem w 2002 roku po objawieniach, w jednym z pierwszych rozważań pt Wykład o istocie Boga i stworzenia - początki nauki nowej ziemi; Nie istnieje nic poza Bogiem. Może tym sposobem ich natchnę aby pojęli ? Bo jeśli nie pojmą i nie zaczną zmieniać swego nauczania z Chwilą objawienia Chwały Bożej czyli z chwilą Przebóstwienia Ludzi – ‘grzeszne’ owieczki poznają jakiej nieskończonej Chwały Miłości są ucieleśnieniem, i odwrócą się od swych pasterzy czyli od kapłanów – bo ujrzą jakimi kłamstwami ich karmiono i jak nimi manipulowano. Słuchajcie !

Wmawia się Ludziom, że bez sakramentów nie osiągną Zbawienia i zostaną potępieni przez Chrystusa za grzechy i za brak wiary w niego, a Jego samego zamyka się w kawałku opłatka. Taka jest marna duchowość – marnieńka. A ja Ci mówię. Gdy masz w sercu pragnienie zjednoczenia z Chrystusem z Bogiem już jesteś Zbawiony. A ja Ci mówię – Bóg zrobi wszystko aby w Tobie to pragnienie wzbudzić, choćby w chwili śmierci. A teraz budzi w Tobie to pragnienie przeze mnie. A już szczytem głupoty jest zamknięcie Jezusa w opłatku – ponieważ Jego Chwała Jest Nieskończona – Jest On obecny we wszystkim i we wszystkich – również we wszystkich wymiarach lub inaczej tzw. gęstościach jakie istnieją. Zobacz więc Jezusa Chrystusa we wszystkim – a zwłaszcza w żywych Istotach, w Twoich Bliźnich. Jeśli Świat tego nie ujrzy co głoszę zginie w konwulsjach bo dziś służy ciemności bo taka jest marna duchowość – marnieńka.

Systemy społeczne nas zniewoliły. Religie nas zniewoliły. Cały ten świat jest zniewolony. I wiele pracy nas czeka aby podnieść świadomość duchową Ludzkości. Ale tę pracę wykonać trzeba - jeśli chcemy ocaleć ?
Add a comment...

Wmawia się Ludziom, że bez sakramentów nie osiągną Zbawienia i zostaną potępieni przez Chrystusa za grzechy i za brak wiary w niego, a Jego samego zamyka się w kawałku opłatka. Taka jest marna duchowość – marnieńka. A ja Ci mówię. Gdy masz w sercu pragnienie zjednoczenia z Chrystusem z Bogiem już jesteś Zbawiony. A ja Ci mówię – Bóg zrobi wszystko aby w Tobie to pragnienie wzbudzić, choćby w chwili śmierci. A teraz budzi w Tobie to pragnienie przeze mnie. A już szczytem głupoty jest zamknięcie Jezusa w opłatku – ponieważ Jego Chwała Jest Nieskończona – Jest On obecny we wszystkim i we wszystkich – również we wszystkich wymiarach lub inaczej tzw. gęstościach jakie istnieją. Zobacz więc Jezusa Chrystusa we wszystkim – a zwłaszcza w żywych Istotach, w Twoich Bliźnich. Jeśli Świat tego nie ujrzy co głoszę zginie w konwulsjach bo dziś służy ciemności bo taka jest marna duchowość – marnieńka.
Add a comment...

Rozprawa kapłanów ze mną - sen

Dyskusja 272

Mieczysław Jacek Skiba
Miałem sen. Przystąpili do rozprawy ze mną kapłani szydząc głównie i starając się udowodnić mi herezję lub chorobę psychiczną – oburzeni, że jak zwykły człowiek – zwykły grzesznik [ich zdaniem] – może się obwoływać mesjaszem, i to mesjaszem końca czasów ? Wiedząc, że nie mają w sobie siły aby wzbudzić w sobie pragnienie Boga tak silne jak się udało we mnie wzbudzić – i poznałem PRAWDĘ – zaproponowałem im aby zaczęli kontemplować i rozważać krótkie zwroty; ‘Jestem który Jestem’ = ‘Ja Jestem’ = ‘Jestem’ = ‘Jestem / Jesteśmy’ i odnieśli to nie tylko do Boga wszechobecnego = ‘wszędy pełno Ciebie i w Otchłaniach i na Ziemi i w Niebie …’ – ale aby odnieśli również to do nas wszystkich ludzi – rzekomych grzeszników !? – bo jeśli Bóg jest wszechobecny – a Jest - to w swej Pełni nie może nie być Go w nas od zawsze i na zawsze ! Bo jak napisałem w 2002 roku po objawieniach, w jednym z pierwszych rozważań pt Wykład o istocie Boga i stworzenia - początki nauki nowej ziemi;
Nie istnieje nic poza Bogiem. Może tym sposobem ich natchnę aby pojęli ? Bo jeśli nie pojmą i nie zaczną zmieniać swego nauczania z Chwilą objawienia Chwały Bożej czyli z chwilą Przebóstwienia Ludzi – ‘grzeszne’ owieczki poznają jakiej nieskończonej Chwały Miłości są ucieleśnieniem, i odwrócą się od swych pasterzy czyli od kapłanów – bo ujrzą jakimi kłamstwami ich karmiono i jak nimi manipulowano. Słuchajcie !
Komentarze
Marzena Piotrowska to dobrze ze masz sny :) https://www.youtube.com/watch?v=-ihwMASlYJoZarządzaj

Opowieści Topografa cz.1
youtube.com - Bardzo interesujące wywiady o snach – Jarosław Bzoma
Przemysław Fermek A co ma powiedzieć grzesznik gdy zabierają mu bliską osobę? Jak to "przeżyć"?
Mieczysław Jacek Skiba trudna sprawa indywidualna i zależna od siły więzi
Przemysław Fermek Mieczysław Jacek Skiba Jak rozumiem nie ma na to siły?
Mieczysław Jacek Skiba tak
Przemysław Fermek Dzięki. Chciałem pomóc pewnej bliskiej mi osobie.
Mieczysław Jacek Skiba jeśli cierpi łącz się z jej bólem, a tym którzy odchodzą pomagamy zachęcając ich aby zjednoczyli się z Bogiem w Niebie - z Pełnią Miłości


Anna Florianczyk Tylko że Chrystus przestrzegał przed tymi którzy się obwolutą Mesjaszem końca czasów, że to będą Fałszywi prorocy. Prawdziwy Mesjasz nie powie, że nim jest. Krytykowanie i potępianie innych nie jest boskie Każdy jest Boskim stworzeniem. Jeśli krytykujemy innych, to krytykujemy dzieło boskiego stworzenia i podważamy Jego inteligencję. Wszystko ma prawo zaistnieć. I to dobre i to złe. Idziemy drogą ewolucji, kto to rozumie, nie krytykuje innych bo wie że w przeszłości mógł postępować podobnie.
Mieczysław Jacek Skiba Mesjasz to opieczętowany Duchem Świętym człowiek i taki człowiek o tym wie - wiem i ja - bardzo wielu mistyków będzie takich na końcu czasów - jestem prekursorem tej rzeszy opieczętowanych = znających Jedność ze Źródłem ! Czyżby Księga Wiedzy do której studiowania zachęcasz o tym nie uczyła !?
Anna Florianczyk Księga Wiedzy uczy tolerancji, akceptacji, cierpliwości , iłości Wybaczania Potępia krytykę i zuchwalstwo, pychę. Obwołując się Mesjaszem, stawiasz siebie ponad innych. Chcesz by Ci wierzono. Bóg nikogo nie stawia wyżej lub niżej. Kto jest posłannikiem Boga będzie innych stawiał ponad siebie, będzie uniżonym Sługą nie będzie używał tytułów. Bo tytuły i rangi należą do sił ciemności.
Mieczysław Jacek Skiba I dobrze, że uczy. Ale czy uczy o jedności ze Źródłem i Stworzeniem !? A jak zbadasz rzekomą moją pychę - zna mnie Bóg - ty mnie nie znasz
Anna Florianczyk Uczy jedności Jacku. Lecz twoja krytyka jest jej zaprzeczeniem. Czy tego nie dostrzegasz !?
Anna Florianczyk Dziwne, że ja masz lecz jej nie czytasz. Ona jest Boską Księgą. Gdybyś pochodził z tego obszaru dawno byś ją czytał u nie odkladał na później
Mieczysław Jacek Skiba dobrze, że Ty dostrzegasz - mówię, że oceniasz mnie wg swego serca. A krytyka jest potrzebna bo żyjemy na zniewolonej planecie
Anna Florianczyk To nie jest Planeta zniewolona. To jest Planeta Rozwoju.
Mieczysław Jacek Skiba stopień zniewolenia tej planety przeraziłby Ciebie gdybyś to dostrzegała - a rozwój tym większy im większe ciemności nam przeszkadzają
Anna Florianczyk Każdy ma prawo tu przyjść i się rozwijać. Trzeba tylko nauczyć się żyć wśród tej różnorodności świadomości
Mieczysław Jacek Skiba tej planecie grozi samozagłada - a Ty mówisz że jest cacy ? A różnorodność to prawda - ja ją akceptuję - kapłani nie akceptują, a przynajmniej nieliczni
Anna Florianczyk Ciągle piszesz o ciemności. Każdy pisze o tym co posiada jego świadomość.
Mieczysław Jacek Skiba dlatego znam najwyższe nieba aby znać i ciemność - bo Światłość w Ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnia ! rozumiesz ?
Anna Florianczyk Człowiek pełen miłości będzie pisał o miłości. Kto jest pełen ciemności będzie pisał o mrokach życia i będzie straszył innych. Strach blokuje rozwój. Czy chodzi ci o to by inni się bali ? BY nie wyszli poza swoją świadomość ??? By strach ich zniewolił ???
Marta Miśków-Bąkowska • Znajomość z użytkownikiem Zbigniew Kękuś
A jaki był dla Ciebie Święty Jan ? Czy był napełniony ciemnością czy Bożą jasnością ?
Anna Florianczyk Miał objawienia, które musiał spisać i przedstawić światu. To było jego zadaniem. Jeśli Chrystus mu się objawił, to rzecz wiadoma, że musiał mieć czyste serce
Adrian Czuk @ "Nie istnieje nic poza Bogiem."

O tym pisał już Spinoza, i doskonale to uzasadnił. Ale kto go czyta ??

A Ty rzucając ostry snop światła na ślepe oczy czego się spodziewasz?
Świecić - tak. Oczekiwać - nie. Każdy ma swój czas i kiedy człowiek dojrzewa do poznania Prawdy, wtedy może znaleźć/rozpoznać Mistrza.

Mieczysław Jacek Skiba by wiedzieli, że ciemność istnieje - bo gdy dojdą do poziomu Źródła czyli Boga - Pełni Miłości - będą zmuszeni stawić tej ciemności czoła tu na Ziemi. To nie jest straszenie - to jest szkolenie = nauka.
Anna Florianczyk Mistrz nie będzie się obwoływał mistrzem a ludzie i tak będą do niego lgnąć. Przyciągnie ich jego mądrość skromność i Pokora. W czasach ostatnich tylko Mevlana otrzymała pozwolenie, by odsłonić swoją tożsamość. To było potrzebne. Wszyscy inni prorocy żyją na naszej Planecie i się nie ujawniają. Nigdy nie powiedzą kim są. Chodzi o to, że gdyby powiedzieli, stworzyli by wokół siebie następny obszar tabu i zbudowaliby następną Religię. I zaczęliby znów walczyć między sobą. To dlatego nie jesteś jednym x nich bo się nim obwołujesz. Wierzę w słowo Boga, skoro zawarte e Księdze Wiedzy. Trzymam się ściśle tego, co przekazuje i nigdy jeszcze nie rozczarowałam się na tej drodze.
Mieczysław Jacek Skiba W czasach ostatnich przebudzonych zostanie mnóstwo Proroków - symboliczne 144 tysiące wg Apokalipsy - i ja już tych proroków widzę
Rafal Ostanski Gratuluję
Marta Miśków-Bąkowska • Znajomość z użytkownikiem Zbigniew Kękuś
Będzie ich garstka ale nie byli to Ci którzy się nimi odwołują a Ci którzy w skrytości swych serc zostaną wierni Bogu w śród ciemności jaką zapanowała nad Światem i zdarzeń Apokaliptycznych jakie mają się nastąpić w wkrótce...ale kiedy nie wie tego nikt.
Anna Florianczyk Ale nigdy nie powiedzą kim są.
Adrian Czuk Może powiedzą, może nie powiedzą. Słowa są umowne. Duch działa nieprzewidywalnie.
Anna Florianczyk Piszę o tym dlaczego nie powiedzą. Jeśli Chrystus powie, że nim jest, zgromadzi wokół siebie tych co w niego wierzyli. Wtedy oni powiedzą... To nasz Chrystus, tylko Jego nauki się liczą. Odrzucą wtedy tych, co wierzyli w słowo Mahometa czy Mojżesza. Wtedy nastąpi następny podział. A chodzi teraz głównie o to by się pojednać, by zrozumieć że Bóg jest jeden dla wszystkich i jest bezreligijny. To człowiek stworzył Religie i wybierał drogę w którą wierzył.
Adrian Czuk Rozumiem to. Ale nigdy nie mów "nigdy" :)
Anna Florianczyk Kiedyś ich poznamy, ale nie teraz, nie w czasie, kiedy wszystko się dokonuje. 😊 Gdy się dokona, każdy będzie wiedział kto kim był 😊
Anna Florianczyk Tak, dziękuję, słowo nigdy można pominąć. Miałam na uwadze obecny czas, czasy ostateczne. Jeszcze dwa kosmiczne wieki....gdy wzejdą słońca, by przywitać Złoty Wiek. Obecnie jesteśmy na ten czas przygotowywani. Godni tego obszaru są pojedynczo wybierani. Przyjęci są wszyscy do Planu Zbawienia, lecz przechodzić będą pojedynczo. Każdy będzie zdawał swój własny egzamin dojrzałości. Bez wstawiennictwa. Lecz będzie miał pomoc swego przewodnika duchowego, w którego wierzył, przy przekraczaniu progu wymiaru orędownictwa. Dlatego wiara jest ważna!
Anna Florianczyk Dlatego Chrystus mówił... kto we mnie wierzy, będzie miał życie wieczne. Będzie tam na nas czekał.... 😊
Anna Florianczyk Dlatego została podyktowana Księga Wiedzy, by pomóc Ludzkości w tym trudnym przejściu. Jest kołem ratunkowym, pomaga ominąć drogę niepotrzebnego cierpienia. Ta Prawda jest nam obecnie potrzebna dla naszego rozwoju, by poprzez logikę rozwiązać i wymazać niejasności w umyśle.
Adrian Czuk W jednym zasadniczo zgadzam się z Jackiem - kto poznał Źródło nie potrzebuje już o tym czytać. Księgi są dla poszukujących.
Anna Florianczyk Ale wiedza jest nieskończona...
Anna Florianczyk Księgi są po to, by rozwijać naszą świadomość. Poprzez Świadomość możemy dokonywać przejścia do wyższych wymiarów życia. Mamy być jak płynący strumień a nie jak stojąca woda w stawie. Nie dostaniemy pozwolenia na życie w wymiarze do którego nie dokonaliśmy postępu świadomości. Świadomość pogłębiamy poprzez Wiedzę zdobytą na Ziemi.
Adrian Czuk Czytanie to tylko jeden z bardzo wielu wymiarów rozwijania świadomości. Nie poznasz smaku wina przez samo czytanie etykietki.
Anna Florianczyk Niektórzy z ich otoczenia rozpoznają ich, lecz też nikomu o tym nie powiedzą.
Mieczysław Jacek Skiba każdy z nich będzie świadczył o sobie - jak Twoja Mevlana i jak Jezus i Prorocy świadczyli
Marta Miśków-Bąkowska • Znajomość z użytkownikiem Zbigniew Kękuś
A czy Święty Jan straszył czy ostrzegał ?
Anna Florianczyk Ani jedno ani drugie myślę. Wykonał to, o co go poproszono.
Anna Florianczyk Każdy człowiek poprzez własne błędy rozpoznaje światło i ciemność. Poprzez doświadczenia może tylko zrozumieć, że zło niszczy a dobro umacnia. Nie trzeba straszyć ciemnością.
Anna Florianczyk To że świadczyli wcześniej nie znaczy, że będą świadczyć w czasach ostatecznych. Nie będzie już nauczania. Każdy teraz trzyma własną dłoń. Teraz są tylko egzaminy i wybór. Rozdzielenie świadomości
Mieczysław Jacek Skiba Ciemność istnieje i tu na Ziemi liczni stawią jej czoła. Na razie kończę dyskusję - idę pomóc żyjącym w pracach polowych - wiosna już. A Mevlana niech się opamięta bo nie jest i nie będzie jedynym prorokiem, pozdrawiam
Anna Florianczyk Czyżby zazdrość ?
Mieczysław Jacek Skiba ej szkoda gadać, wielu negatywnych odczuć, które ludzie mają we mnie nie ma typu zawiść, zazdrość, nienawiść
Mieczysław Jacek Skiba a mój aktualny poziom duchowy niech ocenia Źródło = Bóg - bo ludzie zawsze ci dorobią rogi - ach ! I mogą z tobą postąpić tak jak z Jezusem postąpili
Anna Florianczyk Ona jest skromna. Nigdy nie chciała ujawnić swojej tożsamości. Została o to poproszona.
Mieczysław Jacek Skiba wiele przychodzi w natchnieniu, do mnie też, bo po części prorokujemy, po części poznajemy, też ujawniłem się w wyniku natchnień
Anna Florianczyk Nie Jacku. Ona nie chciała się ujawnić. Została o to poproszona, dla dobra ludzi, było to konieczne
Anna Florianczyk Poza tym Księga Wiedzy nie była spisywana pod natchnieniem. Były dyktowane Litery. Świadomość Mevlany nie jest zawarta w Księdze Wiedzy. Ona tylko spisywała dyktowane jej litery.
Marta Miśków-Bąkowska • Znajomość z użytkownikiem Zbigniew Kękuś
Brzmi jak pismo automatyczne. Tak zachowywali się często ludzie pod wpływem demonów.
Anna Florianczyk Jeśli ktoś przyszedł na Ziemię z jakimś zadaniem to żyje tak jak każdy człowiek i doświadcza podobnie. Gdy przychodzi jego czas, jest budzony do zadania. On dowiaduje się o tym w momencie, gdy nadchodzi Jego czas działania.
Anna Florianczyk Mevlana żyje obecnie na naszej planecie. Zadanie wykonała i wkrótce będzie chciała się z nami pożegnać., można jechać na jej konferencję do Istanbuł, pobyć w tych cudownych energiach i zobaczyć jej spokój i mądrość z jaką przekazuje wiedzę. Tam, gdzie ona żyje jest obszar szczególny, czuje się silne wibracje miłości, radości i szczęścia. Warto choć raz pojechać, póki jeszcze żyje i doświadczyć tego błogiego stanu i zobaczyć tych cudownych ludzi, którzy pomagają na jej drodze. Wtedy zbędne będą komentarze. Każdy zrozumie czym jest Księga Wiedzy i kim jest Mevlana
Anna Maria Cichosz Mnie nic nie przekona. Żyjemy w świecie śmierci, a pomordowanych na Ziemi są miliardy, co jest jednoznaczne z tym, że Szatan ma nad ludzkością i tą planetą władzę. Nikt mi kitu nie wciśnie. Małpa lubi kit to jej wciskajcie.
Magdalena Nikita Wiśniewska O czym ta dyskusja? O tym, czy ktoś kimś jest, czy nie jest? Czy daje sobie prawo być w Ja Jestem i daję Wam przykład? Wojownicy Światła, Boga, Źródła nie chadzają słodko pierdząc. Przetarabanieni przez ciemność wychodzą na Światło. Witajcie się ze sobą, pozdrawiajcie, podajcie sobie ręce zamiast w tyłki zaglądać. Witajcie.
Mieczysław Jacek Skiba dobre
Anna Florianczyk Człowiek człowieka morduje. Jeśli szukać winy ,to leży po stronie człowieka. Siły ciemności istnieją, są niebezpieczne lecz także nieskuteczne. Nieskuteczne... ponieważ nie mogą nas unicestwić. Niebezpieczne...bo mogą nas zniewolić
Anna Maria Cichosz Ciekawe kobieto. Powiedz to ludziom pomordowanym w obozach koncentracyjnych. Byłaś w takim obozie? Nie? To nie gadaj bzdur.
Anna Maria Cichosz Siłą ludzi mordują, Czy są winni, czy nie winni to zamordują.
Anna Florianczyk Anna Maria Cichosz nikt nie wie, gdzie kiedy był i co robił w poprzednich wcieleniach , bo mamy to zakryte. Każdy na pewno doświadczał przemocy innych lub mógł mordować innych. Skoro idziemy drogą Ewolucji, to mogliśmy robić wszystko. Ewolucja zaczyna się od punktu zero. Więc skoro jesteśmy ludźmi, to byliśmy też zwierzętami i mieliśmy dzikie instynkty. Mogliśmy robić złe rzeczy w pierwszej fazie, gdy staliśmy się człowiekiem. Więc nie potępiajmy tych, co są za nami na drodze Ewolucji i podążają naszym śladem.
Anna Maria Cichosz Najpierw trzeba się zastanowić skąd te wcielenia. Bóg stworzył istoty ludzkie nieśmiertelne, niepodlegające śmierci.
Anna Florianczyk Utożsamiasz ducha z ciałem, które jest śmiertelne????
Jesteśmy życiem a życie nie umiera.
Anna Florianczyk Może przybierać różną postać ale ciągle żyje.
Ewa Kenig reinkarnacje to diabelski pomysł archontów, jesteśmy ich odwiecznymi niewolnikami rodząc się, cierpiąc i umierając. Nie wysławiajcie tu życia materialnego i miłosierdzia bożego, bo to czyste wymysły! Ziemia jest zawłaszczona od kilkunastu tysięcy lat i sami bez pomocy z zewnątrz nie wydostaniemy się z tego matrixu..
Anna Florianczyk Z takimi myślami czarnymi na pewno nie Ewo
Anna Florianczyk Nie.....to człowiek człowiekowi zgotował ten los. Żadna siła nie ma takiej mocy, by nami zawładnąć.... jedynie, gdy jej na to pozwolimy. A dzieje się to za sprawą negatywności w nas.
Marta Miśków-Bąkowska • Znajomość z użytkownikiem Zbigniew Kękuś
Anno wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego że wpada w pułapkę zła które potem już steruje ludźmi i ich sposobem myślenia. Ludzie są zniewalani w różny sposób po przez różne nałogi. Spróbuje raz a już potem nie może tego zatrzymać a zwłaszcza gdy nie zdaje sobie co kryje się za jego nałogiem. Bo gdyby obie z tego zdawał sprawę łatwiej by mu było się uwolnić bo by wyraził na to zgodę.
Anna Florianczyk Tak, sami dajemy dostęp do siebie tym niebezpiecznym siłom poprzez nasze negatywności i słabości, brak silnej woli i zdrowego rozsądku.
Marta Miśków-Bąkowska • Znajomość z użytkownikiem Zbigniew Kękuś
Duszę można napełnić Duchem Świętym Bogiem albo złym duchem .Jak otworzysz się na złego ducha to twoja dusza (naczynie) straci życie wieczne. A jeśli napelni się Bogiem wtedy po śmierci wróci do Stwórcy. Ktoś kto napełnił się złym duchem nie wróci do Stwórcy bo od niego nie pochodzi a nie ma miejsca dla złego ducha u boku Boga. Tak więc można utracić tą cząstkę Boga która jest w nas - duszę. Plemię żmijowe odłączyło się od Boga wybierając złego ducha i napełniło swą duszę złym a tym samym zabijając ją samą. Tylko Bóg Ojciec i jego Syn Chrystus jest gwarancją życia wiecznego. Aby się z nim zjednoczyć trzeba wyrazić na to swoją wolę .A nie wszyscy na to wyrażają po mimo ze wiedza o jego istnieniu. Więc to co piszesz są to herezje mało tego pysznisz się myśląc że Ty jeden doznałeś objawienia i jesteś bardziej pobożny i rozumny niż wszyscy kapłani oddani Bogu przez 2000 lat którzy tłumaczyli słowa Biblii. Patrzcie ludzie Święty ! Człowieku zejdź na ziemię, bo w rezultacie spadniesz z wysokiego konia. I proszę nie mniej mi za złe co piszę bo to tylko w moim chrześcijańskim jest obowiązku napomnieć błądzącego w trosce o twoje zbawienie. Pozdrawiam:-)
Marta Miśków-Bąkowska • Znajomość z użytkownikiem Zbigniew Kękuś
Jan Chrzciciel nie obwołał się ani prorokiem ani tym bardziej Mesjaszem a był posłany po przez samego Boga by głosić o Mesjaszu i chwały mu nie odbierał. Sam o sobie powiedział że nie jest godzien od wiązać rzemyka jego sandała. A co dopiero z nim się równać !!!
Marta Miśków-Bąkowska • Znajomość z użytkownikiem Zbigniew KękuśMarta Miśków-Bąkowska • Znajomość z użytkownikiem Zbigniew KękuśMarta Miśków-Bąkowska • Znajomość z użytkownikiem Zbigniew KękuśMieczysław Jacek Skiba Każdy sądzi według siebie. Zapewniam, że gdy ludzie zaczną na tej planecie doświadczać Chwały Bożej będą się obwoływać Prorokami, Mesjaszami, Awatarami, .... - i będą prorokować. Bo tak po prostu jest. Bo jeśli się tak nie stanie to zagłada zaglądnie ludziom w oczy. PS. A poziomu mej pychy nie mierz - daremna robota - pomierz swój poziom pychy, tak samo jak rozliczaj swoje grzechy, a nie cudze. A jako Prorok i Mesjasz mam obowiązek pouczyć kapłanów, bo nie kierują Ludzi ku Stwórcy Miłującemu i Miłosiernemu tylko w sferę sądzących wszystkich ciemności.
Magdalena Nikita Wiśniewska To oczywiste, że Prawdę każdy znajdzie w sobie. Zanim znajdzie Drogę do siebie i następstwie do.. Boga, Źródła. Na Ziemi oprócz dualizmu jest różnorodność. Do jednych trafi prorok Mieciu, do innych budda, Jezus, sąsiadka, ksiądz, medytacja, brzoza itd. Ta ścieżka nie jest ważna, ważne jest dotarcie do celu. Ostatnio zawstydził mnie w swoim filmiku jeden pan, który się podaje za jasnowidza. Co ja robię poza wirtualnym światem, by powiedzieć, co mam w Sercu ? Bo jak Wy - prowadzę głupie dyskusje na FB, a ŻYCIE, LUDZIE są obok. Rodzice, rodzeństwo, Wasze dzieci - wiedzą o Was ?
Anna Florianczyk Jaki stanie się wtedy świat gdy wielu zacznie prowokować i krytykować
Nastanie wielki chaos podziały itp.. Chrystus mówił o tym, by ich nie słuchać że będzie wielu którzy będą się nimi obwoływać. Niech każdy poucza i naprawia siebie. Wtedy nie będzie już kogo naprawiać. Religie też pełniły swoją rolę do pewnego czasu. Takie było ich zadanie. Teraz gdy świadomość Religijna dobiegła końca i ludzie zaczynają się budzić wielu zaczyna krytykować Religie i kapłanów. Lecz w swoim czasie pełnili oni swoją funkcję i wypełniały swój Program Religijny Każdy kto chce być zbawiony powinien mieć spełnienie Religijne. Bo przy wyjściu z Wymiaru Omega będzie przechodził przez Wymiar orędownictwa swego przewodnika duchowego /Religijnego / który wstawi się za nim i przeprowadzi go poza granice Omega. A stanie się to poprzez wiarę w niego. Dlatego wiara jest podstawą. Nie wiem gdzie ty Jacku utknąłeś i kto ci dał prawo krytykowania innych. Bóg tego nie czyni ani nikt z proroków nie potępiał innych. Wielu ludzi dopełnia obecnie spełnienia religijnego i kościoły są jeszcze potrzebne. Nie każdy jeszcze jest na poziomie świadomości Uniwersalnej. Każdy później idzie dalej sam. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami i dziećmi jednego Boga a krytykując jednego x nich krytykujesz Boga.
Mieczysław Jacek Skiba Doktryna Kościoła zakłada, że 'Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze' - a to jest bzdura - nieprawda. Prawda jest taka, że Bóg w całym Stworzeniu widzi Pełną Swoją Chwałę, i w dobrych i w tych, którzy głupoty robią - i wszystkich KOCHA PEŁNĄ MIŁOŚCIĄ zupełnie bezinteresowną. Ujrzałem Tę MIŁOŚĆ - ujrzałem oczami Boga całe Stworzenie - Bóg mi na to pozwolił. Teraz już wiem. Wiem więc również, że to siły Ciemności sądzą i potępiają, ludzie i inne istoty też tak czasami czynią - bo zwodzi ich ciemność. A tymczasem najrozsądniej czynią Ci, którzy wszystkim życzą Zbawienia i życzą wszystkiego dobrego w tym ziemskim życiu - bo tacy Ludzie stają się prawdziwie obrazem Boga na Ziemi ! PS. Nie jestem chodzącą doskonałością, a Bóg i Jezus gdy poprosiłem pozwolił / pozwolili mi to poznać. Dziękuję z całego serca, i będę to głosił.
Mieczysław Jacek Skiba Ponadto na pewnym stopniu poznania mistycznego mistyk nie widzi różnicy pomiędzy Tą Pełną Miłością, a własnym duchem = duszą, i ja tak już widzę, totalną Jedność ze Stwórcą.
Mieczysław Jacek Skiba Ponieważ widzę tę jedność żadne nauki mówiące cokolwiek innego nie wzruszą mnie. Księga Wiedzy też nie jest końcem wiedzy, zaledwie jej fragmencikiem.
Anna Florianczyk Przekonywanie nie leży w gestii proroka. Chrystus nikogo do siebie nie przekonywał. Po tym poznaje się prawdziwego proroka że dzieli się wiedzą i nikogo do niczego nie przekonuje. S gdy widzi, że jego nauka nie przyniesie w tym obszarze efektu po prostu idzie dalej. Nie traci czasu na tych o których wie że tego nie pojmą.
Marta Miśków-Bąkowska • Znajomość z użytkownikiem Zbigniew Kękuś
To głoś ale nie mów że jesteś Mesjaszem bo to jak byś pluł w twarz Mesjaszowi Chrystusowi który wycierpiał również za twoje niedoskonałości i również Twoja złą wolę.
Mieczysław Jacek Skiba Anna Florianczyk poczytaj Biblię bo piszesz o czymś czego nie czytałaś najwyraźniej, Zresztą większość tego co prezentuje Biblia spisali 5 dekad po Jezusie - i pisali jak chcieli - każdy według swego charakteru i światopoglądu
Mieczysław Jacek Skiba Marta Miśków-Bąkowska zabili chłopaka i tyle, to cierpienie było zbędne, zwyciężyła polityka - mord i strach

Anna Florianczyk Więc co jest według ciebie dobre niekoniecznie będzie dobre dla innych.
Mieczysław Jacek Skiba Bez wątpienia - ale ja chodzę i żyje teraz na Ziemi - więc będę subiektywny w tym co robię i czynię, i dam się wieść natchnieniom bo one są najmniej subiektywne
Anna Florianczyk Marne będą owoce tych którzy obwiniają i krytykują a siebie stawiają ponad innych.
Mieczysław Jacek Skiba ojejku znów oceniasz i osądzasz, marny owoc z tego faktycznie - bo nie zdołam Ciebie najwyraźniej skierować ku Pragnieniu Poznania Boga, szkoda
Anna Florianczyk Taka istota przyciągnie wielu ludzi a następnie poprzez pomyłki jakie zaistnieją, słuchacze odwrócą się od niego w poszukiwaniu prawdy, która ma logikę i sens która nie zawodzi która nie sieje strachu i nienawiści która daje wewnętrzny spokój i poczucie bezpieczeństwa.
Która mówi o miłości i jedności.
Mieczysław Jacek Skiba Amen. A niby o czym mówię ?
Anna Florianczyk Piszę, że gdzieś się zgubiłeś...
Mieczysław Jacek Skiba To Twój osąd, zapewniam. Prawdziwy nauczyciel nie gromadzi uczniów, daje informację i ich przepędza. Ty na razie nie chwyciłaś informacji, że aby poznać Prawdę trzeba szczerze Pragnąć Boga poznać - bo wtedy poznajesz siebie i wszystkich. Wybacz mój osąd - ale Księga Wiedzy odcięła Ciebie od mistycyzmu pełnego Pragnienia Boga Prawdziwego, dała kilka instrukcji i schematów i tyle.
Mieczysław Jacek Skiba Chodzi dziś garstka nauczycieli po Ziemi zdolnych kierować innych ku poznaniu Boga - bo sami już Boga znają - ale będzie nas więcej i więcej i więcej - i jak lawina porwiemy wszystkich ku prawdziwemu poznaniu prawdy.
Anna Florianczyk To twoja opinia ona mnie nie dotyczy. Wiem co czytam a moje relacje z Bogiem.. co ty możesz o nich wiedzieć !!
Mieczysław Jacek Skiba O Twoich relacjach z Bogiem nie wiem nic - ale wiem, że jeszcze nie ujrzałaś Jego/Jej/Swojej Chwały.
Anna Florianczyk Mieczysław Jacek Skiba tego też nie możesz wiedzieć....kto kim jest i co ujrzał.
Mieczysław Jacek Skiba ten kto ujrzy Chwałę Bożą pojmie od razu moje słowa.
Anna Florianczyk Weź pod uwagę kiedy było to mówione. Przed 2000 lat. Wtedy świadomość ludzi nie byłaby w stanie zrozumieć tego co rozumiemy dziś. Dla jej dobra by ze strachu przed Bogiem uchwyciła się jeszcze bardziej JEGO. Dlaczego pomimo straszenie piekłem ludzie bardziej uchwycili się Boga? Tu chodzi głównie by osiągnąć odpowiedni efekt w odpowiednim czasie. Wszystko otwierane jest stopniowo gdy przychodzi odpowiedni czas. Prawda na którą jesteśmy obecnie gotowi, nie mogła być odsłonięta we wcześniejszych stuleciach, bo to by ludzkości zaszkodziło. To jest Program który Bóg realizuje Nic nie dzieje się bez pozwolenia.
Mieczysław Jacek Skiba Bez wątpienia świadomość rośnie. I naszym zadaniem jest ją poszerzać, aby obraz tego co Jasne i tego co ciemne był prawdziwy. Wiesz co mnie najbardziej zabolało gdy poznałem jasną stronę mocy i ciemną ? Zabolało mnie to, że tak długo Bóg był demonizowany. Ale jeszcze trochę i już nie będzie - taka jest moja nadzieja.
Adolf Chyliński Istota z której wszystko wzięło początek nie była Bogiem bo nie zdążyła stworzyć swojej tożsamości jestem który jestem. Czyste nie nazwane istnienie.
Marta Miśków-Bąkowska • Znajomość z użytkownikiem Zbigniew Kękuś
Proroków było wielu ale Mesjasz był i jest tylko jeden ten który sam się nim nie obwołał Mesjaszem a Pismo Święte na niego wskazywało i po przez proroków . Najwidoczniej nie znasz znaczenia słowa Mesjasz...Mogą się obwoływać kim chcą ale to kłamcy tak jak w samym kościele protestanckim utworzyło się 40tys różnych odłamów protestantyzmu i każdy głosi swoją prawdę. Najwidoczniej jesteś jednym z nich;-). Zarówno prawda jest jedna jak i jeden jest Mesjasz.
Mieczysław Jacek Skiba Mesjasz znaczy opieczętowany Duchem Świętym, pomazaniec Boży - i zapewniam, że w naszych czasach będzie bardzo wielu takich MESJASZY = Opieczętowanych. Mnie opieczętowano Chwałą Ducha Świętego nowym niebem [Pełnią Miłości tzw. 7D, rok 2000] i starym [Światłością / Miłością tzw.6D, rok 2001], z którego inkarnowałem się [inkarnowało się z tego poziomu już ok. 200 mln. dusz = duchów niebieskich. Będą się budzić, będą mieć objawienia, będą mówić i świadczyć o niebie = o Bogu i o sobie, wiele będą mówić. Dziś Twoja świadomość ukształtowana przez Chrześcijaństwo tej prawdy nie pojmuje. Ale gdy liczni zaczną być przebóstwiani i zaczną świadczyć - i Ciebie do myślenia zmobilizują, a może i do pragnienia Boga. Oby !
Marta Miśków-Bąkowska • Znajomość z użytkownikiem Zbigniew Kękuś
Bóg to nieskończone pokłady miłości i miłosierdzia i łaski dla wszystkich którzy chcą z tylko z tego skorzystać. Bóg kocha i troszczy się nie tylko o świętych ale też o grzeszników bo jest naszym Ojcem i chce byśmy tak do niego mówili dla tego też Jezus uczył nas zwracania się do Niego w modlitwach "Ojcze Nasz." nie tam Jahwe Jechowa czy inny
Adolf Chyliński Wszystko powstało że świadomości która nie miała początku w odpowiedzi na pytanie czy istnienie jest korzystne czy niekorzystne.
Anna Florianczyk Tak... ale karma obowiązuje każdego. Bóg ma swój system i Porządek i my jesteśmy temu poddani. Za błędy płacimy my.... Bóg nie karze... człowiek sam siebie karze, gdy narusza boski Porządek.
Adolf Chyliński Dlatego nie istnieją cuda. Żeby nie zakłócać boskiego porządku.
Anna Florianczyk Cuda... inaczej postęp techniki o której nie mamy pojęcia. To samo dotyczy objawień.
Mieczysław Jacek Skiba Karma to coś co narzuciły tej planecie Ciemne siły, żaden to boski porządek lecz efekt niewoli - niewoli, której efektem było wejście w strefę Ciemności. Pięknie to opowiada dr Neruda w 5 wywiadzie. http://wingmakers.pl/index.php?option=com_content...ZarządzajWywiad 5
wingmakers.pl
Anna Florianczyk Karma to coś, co czyni człowieka świadomym popełniania błędów. To sprawiedliwy porządek.
Anna Florianczyk Ciebie naprawdę Jacku opętały jakieś nieznane siły, które wniosły zamęt w twoje życie.
Anna Florianczyk Według Księgi Wiedzy... Obecnie wszystkie kanały są otwarte. Każdy powinien zdyscyplinować swój kanał na drodze rozsądku uświadomienia i Logiki. W przeciwnym razie niekontrolowane, silne energie poza ewolucją, które potrzebują potencjału ludzkiego, który ma Boską Siłę i który się rozwinął będą pożywką dla tych sił, które pragną przeżyć. Jedną z tych nienadzorowanych energii, która przedostała się na naszą Planetę jest Rak. Te mikroorganizmy rakowe, atakując ludzkie konstytucję niosące boską energię, utworzyły różne rodzaje raka w wyniku oddziaływań kosmicznych, które schodzą na Ziemię w kierunku zjednoczenia ludzkości. Te mikroorganizmy też się jednoczą pod wpływem tych oddziaływań. W wyniku tego rozwinął się na naszej Planecie bardzo silny rodzaj tego mikroorganizmu. Jest nim Aids. Jednak, te wspomniane energie są przyciągane jedynie przez istoty, które z Esencji wysyłają negatywne impulsy. Są nimi chciwość, skąpstwo nienawiść, zazdrość, stres, wątpliwości. Dlatego należy zdyscyplinować swoje kanały!
Anna Florianczyk Spotkałam już kogoś podobnego do ciebie Jacku.
Nie mógł zdyscyplinować swojego kanału wpadł w taki chaos informacji.
Mówił najpierw, że jest św. Piotrem a później jeszcze innymi postaciami.
Anna Florianczyk Aha... i następnie rościł sobie prawo do pouczania i krytykowania innych. I też mówił że Bóg Go wysłał by walczył z siłami ciemności.
Mieczysław Jacek Skiba Mieczysław Jacek Skiba Dziękuję za diagnozę. Ale wynika ona ze skąpej wiedzy i nieznajomości mistyki ducha. Tak opętał mnie mój duch Archanioł Michał, którego ucieleśnieniem jestem. Oraz dał mi pewne informacje RA kosmita o wysokim stopniu rozwoju [jego cywilizacja już cieleśnie i technologicznie zjednoczyła się z Pełnią Światłości / Miłości i żyją w Jedności, wspomniany wymiar 6D]. A jeśli ktoś się uważa za św. Piotra czy Jezusa itd to faktycznie jest chory - bo Jezus, Piotr i inni żyli kiedyś np. 2 tys. lat temu. Ja też uważam się za kolejną inkarnację po Henochu, Mojżeszu i Józefie - ale oni żyli kiedyś - a ja żyję dziś - i jeśli kiedyś zechcę wrócić przyślę swego Awatara - taka jest kolej rzeczy. Tak więc Anno ! Twoje uczone diagnozy są nietrafione. A do Księgi Wiedzy podchodź ostrożnie abyś nie ugrzęzła poniżej wymiarów Ducha - Ducha Świętego, którego Istotę już znam - a Ty daj Boże poznasz. Pozdrawiam.
Anna Florianczyk Wiedza, którą się dzielę jest logiczna i wielu to dostrzega. Tylko zaopatrzony w siebie tego nie zauważa. Wszyscy prorocy zeszli na Ziemię. Lecz się nie ujawniają. Wielu będzie mówiło, że jest nimi ale nikt nie rozpozna tego właściwego. Dlaczego? Ponieważ złożyli przysięgę.... że nie odsłonią swojej tożsamości. To jest Boska wiedza. Stąd wiem, że jesteś Fałszywy.
Mieczysław Jacek Skiba bzdury gadasz
Anna Florianczyk Mieczysław Jacek Skiba mówię to, co Bóg chce przekazać ludziom godnym. Oni rozpoznają ziarno prawdy. Zły odrzuci.
Remigiusz Hildebrandt Panie i Panowie uwaga bo przedstawiam wam swoją karmę: Mowie jej po imieniu a na imię ma Satana ;) hahahahhaa Nie no żartuję bo każdego karma nazywa się tak samo i choć zakryta w niektórych przypadkach podczas Sądu żyje chcecie rezonansu - a na imię jej SUMIENIE ! NAJWYZSZY SEDZIA TO JEJ NAZWISKO !
Anna Florianczyk Remigiusz Hildebrandt brawo. Sumienie.... jest naszym przewodnikiem, wystarczy jego pytać o drogę i z Nim rozmawiać. Dostaliśmy przewodnika po naszej trudnej drodze, lecz czy wsłuchujemy się w jego głos ?
Remigiusz Hildebrandt Anna Florianczyk Przepraszam na chwilkę. Pogadamy Sobie jeszcze ale chcę skończyć się bawić tym postem dedykując to wszystko swojej pisze :) mam do wykonania kilka komentarzy więcej a później będę z Toba hulał ok. ? Będziemy tańczyć śpiewać i się swawolić razem w Niebie ok. ? Obiecuje że cię zabiorę jak dasz mi chwilkę żeby sie spełnić w swoim nadmiarze Ducha. Deal ?
Remigiusz Hildebrandt Pisze tzn. Pysze! Literówka mi sie wkradła ;)
Anna Florianczyk Przyszedłeś mi z pomocą. Bóg cię przysłał. Czuję to. Bo wczoraj byłam smutna z powodu tego, co widzę.... że ludzie nadal plują Chrystusowi w twarz, nazywają go chłopczykiem. Oni wtedy stali pod krzyżem i z Niego szydzili i nadal to robią. Lecz nie wiedzą, że ich godzina ostateczna wybiła....2000 lat i żadnej zmiany. Płakać się chce i serce pęka...bo sami spychają się w otchłań ognia !!!!
Anna Florianczyk Remigiusz Hildebrandt leć...ja czytam teraz Księgę Wiedzy. Muszę się też wyłączyć. pa braciszku. Pewnie się znaliśmy w przeszłości Aniele
Mieczysław Jacek Skiba Anno ! Ten Chłopczyk był moim przybranym Synem w poprzednim wcieleniu, bo ja go nie spłodziłem, byłem Józefem. Ale gdy Jego mordowano ja już nie żyłem - też zostałem męczennikiem. Więc nie przekręcaj znaczeń. I Jak mówiłem - Jego Awatar dziś znów chodzi po Ziemi.
Anna Florianczyk Mieczysław Jacek Skiba drwisz z jego cierpienia i poświęcenia. Nie rozumiesz jego Misji! Jakieś siły nieczyste tobą szarpią i robisz tylko zamęt wśród ludzi chłopczyku !!!!
Anna Florianczyk Nie ośmieszaj się dalej bo tylko się pogrążasz w chaosie
Mieczysław Jacek Skiba zostaw tę ocenę Bogu - zamęt to Ty będziesz mieć gdy się oddzielisz od Chwały Bożej księgami
Mieczysław Jacek Skiba oceniasz według swego serca - no cóż - tak już jest
Anna Florianczyk Kto cię czyta zapewne już się pogubił kim byłeś i kim jesteś. Wygląda na to, że byłeś każdym.
Mieczysław Jacek Skiba he he - inkarnuję się co parę tysięcy lat
Mieczysław Jacek Skiba a w każdym widzę też i siebie jak widzą ci co doświadczyli pełnego zjednoczenia z Bogiem.
Anna Florianczyk Wszystkie kanały się wkradły w twój kanał. Tak samo było z tym co mówił że jest Piotrem. Później wymieniał różne postacie historyczne aż mu się pomieszało w głowie. Z tobą jest podobnie!
Anna Florianczyk Odejdź, siło nieczysta !!!!
Mieczysław Jacek Skiba he he - dobre - co za ptasi móżdżek - he he he - życzę powodzenia w polowaniu na Remigiusza ! On się jednak nie da upolować na twoją księgę ponieważ ujrzał już swoją formę po przemianie ! I twoje księgi nie są mu już do niczego potrzebne.

Konrad Glowacki zależy jak to pojmujemy to pojęcie bo jeśli bóg to srogi dziadek to taki bóg nie jest wszechpotężny czy nie istnieje. Podobno dla każdego istnieje taki bóg jakiego on sobie wyobraża. Ja tam nie widzę srogiego pana tylko uporządkowane pole energoinformacyjne dopuszczam też za realną możliwość, że istnieje coś więcej Źródło jak niektórzy to mówią.
Anna Florianczyk Wszystko Jest Bogiem. To nie Jest osoba. Bóg... symbolizuje Porządek i System. Jest Siłą, Świadomością, która w wyniku ruchu w bezruchu cisz,utworzyła różne Siły.. Dźwięku Światła i Ognia a następnie zaczęły tworzyć się galaktyki, królestwa, Wszechświaty, Uniwersa i Życie, które funkcjonuje według Hierarchicznego Boskiego Porządku, który utrzymuje całość. Itd....itd.. wszystko postępowało, rozwijało się i powstawało. Ten nieustanny proces tworzenia trwa do dziś i będzie trwał. Lecz kto narusza Boski System i Prawo i zakłóca życie we wszechświecie poprzez negatywności, zostaje upomniany i przywrócony do porządku. Tym właśnie jest karma. Co posiejesz..to zbierzesz. Co dajesz innym... to dostaniesz. Bardzo sprawiedliwy Porządek.
Anna Florianczyk Co wysyłasz... System poprzez automatyzm odsyła ci to z powrotem. Czy ktoś słyszał o bardziej sprawiedliwym Porządku???????
Anna Florianczyk Karma natomiast jest powtarzaniem sytuacji z których nie wyciągnęło się lekcji. Trwa do momentu aż podejmiemy właściwą decyzję. Wtedy się zamyka. Nie potrzeba walczyć z siłami ciemności. Bo ciemność sama się niszczy i sama buduje. A walka ze złem niszczy tego co walczy. Bo złu nie należy się opierać.
Mieczysław Jacek Skiba Wszystko co dobre kształtuje się poprzez Miłość bezinteresowną - a wiara w karmę jest zaprzeczeniem tej czystej miłości. Księga Wiedzy wprowadza tu manipulację. Kto i po co to robi można domniemywać, może mieć i dobre intencje ale chce utrzymywać statut kontroli nad nami. A to już nie jest OK.
Anna Florianczyk Ty Jacku wprowadzasz manipulacje jakiejś nieznanej siły
Anna Florianczyk Samo wyrażenie o Chrystusie jako "chłopczyku" jest zaprzeczeniem tego co piszesz
Mieczysław Jacek Skiba Wprowadzam 100 % WOLNOŚĆ i JEDNOŚĆ taką jaką mamy w niebie. Będzie to jasne gdy Chwała Boża się ludziom objawi. Dlatego ciągnę tę dyskusję aby ludzie łatwiej zrozumieli.
Mieczysław Jacek Skiba A Jezus był zwykłym człowiekiem - dziś Jego Awatar znów chodzi po Ziemi - ma 22 lata i jeszcze się nie przebóstwił w objawieniu, na razie częściowo tylko przebudził

Anna Florianczyk A wiara skrzywdzonych w boską sprawiedliwość ????! Co powiesz tym ludziom gdzie jeden krzywdzi drugiego. Czy Pan powinien objąć wszystkich swoją miłością! Czy objąć miłością tych co miłują ???? Kto nie miłuje oddała się od Boga i jest nieszczęśliwy. Kto miłuje, miłość boska ogarnia Go i czyni szczęśliwym.
Anna Florianczyk Nie chcę już z tobą pisać. Muru głową nie przebiję lecz wiem, że wiele osób wyciągnęło wnioski z naszej dyskusji i pójdzie dobrym śladem.
Tadeusz Mizera Tak Aniu, pewnie jakieś wnioski z tej dyskusji ludziki wyciągną :) Ja pójdę śladem razem z Mieczysław Jacek Skiba bo wiem co widzę, czuję i doświadczam osobiście, Nie ufam do końca wszelkim tzw. świętym księgom i pismom. Wszystkiego dobrego :)
Anna Florianczyk Tadeusz Mizera masz prawo iść gdzie chcesz i za kim chcesz. Ale jedno musisz mieć na uwadze.. Bez wiedzy daleko nie zajdziesz. Będziesz mówił o miłości ale nie posuniesz się ponad to. A wiedza jest nam potrzebna by podnosić świadomość. Poprzez świadomość tylko możemy przekroczyć wrota wymiaru, do którego chcemy się udać. Nie wszyscy idziemy w te same miejsca Każdy idzie w miejsce które odpowiada poziomowi jego świadomości i żyje w obszarze i istotami podobnymi do siebie.
Anna Florianczyk Wiedza to przewodnik na drodze rozwoju
Anna Florianczyk Czym innym jest opowiadanie o miłości, czym innym jest dzielenie się miłością a czym innym jest rozwój.
Anna Florianczyk Niewiedza sprawia, że człowiek błądzi i nie rozumie przyczyny i niezadowolenia z własnego życia. Nie rozumie różnorodności świadomości na Ziemi, cierpienia, głodu, wojny. Nie wie, że jest twórcą tego wszystkiego.
Tadeusz Mizera Anna Florianczyk Szybko oceniłaś moje braki wiedzy... Wziąłem sobie do serca co powiedziałaś i idę dawać miłość zamiast o niej gadać po próżnicy :). Pozdrawiam serdecznie.
Anna Florianczyk Tadeusz Mizera nie pisałam o tobie. Musi być w środku u ciebie coś, co cię uraziło. Piszę czym jest brak wiedzy. Nie piszę, że jej nie posiadasz. To nasze ziemskie ego się nadyma. A póki ono się nadyma nie ma mowy o zbawieniu. Ego musi się rozpuścić. Inaczej zawsze będziemy zatrzymani w drodze do Zbawienia
Anna Florianczyk Kto nie ma Ego nikt nie jest w stanie go urazić.
Anna Florianczyk Człowiek sam wystawia sobie ocenę....
Tadeusz Mizera Anna Florianczyk Ufff ulżyło mi. Rozumiem, że wiesz wszystko jak dostąpić stanu zbawienia. Jak pobłądzę, zgłoszę się do Ciebie. No to pa - świat materialny wzywa :)
Anna Florianczyk Tadeusz Mizera tak...materia bracie to odwrócenie uwagi od
Mieczysław Jacek Skiba na zakończenie dyskusji, jeden mój tekst.
Słowo za Słowo
Niektórzy Kapłani i szczerzy Ludzie oczekują objawienia Chwały Bożej = Chwały Ducha Świętego = Chwały Chrystusa. Czym jednak jest czekanie bez PRAGNIENIA – Szczerego Pragnienia. Albowiem prawdziwie powiedziano; ‘Ja Pragnącemu dam pić ze Źródła Wody Żywej’. Więc módl się – medytuj – Pragnij – a poznasz Prawdę – i pozna Prawdę każdy kogo do tego szczerego Pragnienia zachęcisz.
Gdy więc Pragnący poznają Prawdę, że Chwała Nieba = Boża Chwała = Chwała Ducha Świętego i Chrystusa w nich mieszka i we wszystkich i we wszystkim – że sami są Tą Chwałą – jak i ja poznałem – zwykły człowiek – cóż pozostanie z tzw świętych pism ? Prawie nic !
Gdzież więc wtedy podzieje się ten ‘bóg’ który wygania Ludzi z Raju, skazuje na męki i nieszczęścia do 10-tego pokolenia za najdrobniejsze odejście od jego ‘praw’, nakazuje zabijać niewiernych [czyli niewierzących w niego] lub co gorsza sądzi i skazuje na wieczne potępienie za niewiarę w niego lub za najdrobniejsze wykroczenie ? …. Itd. Gdzież się podzieje ten bóg lub raczej bogowie zrodzeni z dziewic, mający nadludzkie moce, umierający i zmartwychwstający – i gotowi deptać i potępiać nas tzw. grzeszników o ile nie zdołamy zdobyć ich miłosierdzia ? Gdzież się podzieją ci bogowie jeśli każdy zwykły człowiek pragnący Boga będzie już wiedział, że jest uczestnikiem nieskończonej Chwały - i jest Równy Bogu – i Jest Bogiem !? Gdzież się podzieją ?! Odejdą jak zły sen czy staną się współuczestnikami naszej wspólnej Chwały !? Życzę im ze szczerego serca tego aby stali się współuczestnikami naszej Wspólnej Chwały jak to dostrzegł pewien mistyk zachodu Jan od krzyża stając się tym sposobem podobnym do bardzo licznych mistyków wschodu ! Co ‘wszechwiedząca’ hierarchia z nim uczyniła wiemy – a i tak umierał szczęśliwy ! No cóż; dziś już nie mają szansy na krzyż, stos i inne ‘atrakcje’ skazywać mistyków w imię ich ‘wszechmogącego’ ‘boga’ ! I dobrze – Świat wreszcie normalnieje ! Bóg staje się Człowiekiem = Bóg staje się wszystkimi Ludźmi !
Zatem kapłani; księża, faryzeusze, bramini, lamowie, imamowie, rabini, zakonnicy … ! Kiedy przestaniecie zwodzić i straszyć owieczki ?! I kiedy pozwolicie sobie i im poznać i zrozumieć tę Najwyższą Prawdę, że stanowią z Bogiem Jedność i jako Równi Bogu mamy prawo żyć bezpiecznie, w pokoju i w dobrobycie – będąc kochanymi i kochając jak kocha Bóg ! Zatem posłuchajcie proroka znającego Boga i naszą Jedność z Bogiem ! Słuchajcie !
Mieczysław Jacek Skiba I dla mnie się tylko to liczy; doświadczenie. Teraz idę z miłością do Świata razem z Tadeuszem bo wiem co wiem i wiem co czuję. Pozdrawiam. Jacek.

Anna Florianczyk Kończymy dyskusję Jacku.
Mieczysław Jacek Skiba Nawzajem życzę wszystkiego dobrego.
PS-1
Mieczysław Jacek Skiba
9 kwietnia o 03:30 •
Wmawia się Ludziom, że bez sakramentów nie osiągną Zbawienia i zostaną potępieni przez Chrystusa za grzechy i za brak wiary w niego, a Jego samego zamyka się w kawałku opłatka. Taka jest marna duchowość – marnieńka. A ja Ci mówię. Gdy masz w sercu pragnienie zjednoczenia z Chrystusem z Bogiem już jesteś Zbawiony. A ja Ci mówię – Bóg zrobi wszystko aby w Tobie to pragnienie wzbudzić, choćby w chwili śmierci. A teraz budzi w Tobie to pragnienie przeze mnie. A już szczytem głupoty jest zamknięcie Jezusa w opłatku – ponieważ Jego Chwała Jest Nieskończona – Jest On obecny we wszystkim i we wszystkich – również we wszystkich wymiarach lub inaczej tzw. gęstościach jakie istnieją. Zobacz więc Jezusa Chrystusa we wszystkim – a zwłaszcza w żywych Istotach, w Twoich Bliźnich. Jeśli Świat tego nie ujrzy co głoszę zginie w konwulsjach bo dziś służy ciemności bo taka jest marna duchowość – marnieńka.
Komentarze
Robert Łodygowski to się nazywa kanibalizm
Grzegorz Świętobor Smoliga Rytualny kanibalizm. Pochodzący zresztą aż z neolitu.
Ted Jec Symbolizm... O Którym Sam Jezus ostrzegał ...
Anna Maria Cichosz Po co nam Chrystus, my mamy Boga wiecznego w sobie ?
Piotr Darski Chrystus nie ma nic wspólnego z kościołem. Chrystus był przeciwnikiem świątyń, bo uważał, że modlić do Stwórcy można przy każdym kamieniu..
Adrian Czuk Dla mnie opłatek jest symbolem - Komunii w Duchu, która jest jedyną prawdziwą komunią. Zjednoczeniem. Zbawieniem.
Anna Maria Cichosz Mnie nic nie przekona. Żyjemy w świecie śmierci, a pomordowanych na Ziemi są miliardy, co jest jednoznaczne z tym, że Szatan ma nad ludzkością i tą planetą władzę. Nikt mi kitu nie wciśnie. Małpa lubi kit to jej wciskajcie.
Adrian Czuk Różni ludzie mają różne przekonania. A światłość w ciemności świeci. Dopóki człowiek uwięziony w swoich myślach, przekonaniach - nic nie zobaczy z Prawdy.
Grzegorz Świętobor Smoliga Ciemność to nie przeciwieństwo Światła. To jego brak. Więc zapalajmy nasze Światło by inni też ujrzeli drogę. Nie drogę religijnych przywódców i wszelkich Kościołów ale drogę do swojego prawdziwego Ja. Muszą tylko otworzyć oczy.
Anna Maria Cichosz Są tacy, którzy posiadają 100% oświecenie. Robią z ludzi prawdziwych ciemniaków i debili.
Anna Maria Cichosz Kłamią w wiadomym celu. Tutaj trzeba szukać rozwiązania, jaki to cel ? Zginiemy, jeśli się nie dowiemy.
Grzegorz Świętobor Smoliga Ci prawdziwie oświeceni nigdy nie kłamią
Anna Maria Cichosz Grzegorz Świętobor Smoliga Tobie nie kłamią. Być może i ludziom nie kłamią, ale kręcą gitarę, że aż miło, albo niemiło, to zależy komu kłamią, a komu prawdę mówią. Wtajemniczonych nie okłamują.
Grzegorz Świętobor Smoliga Czytaj ze zrozumieniem proszę i wyrażaj się jasno proszę. Nigdy oznacza dokładnie to co oznacza. Oświecony niesie Światło dla wszystkich.
Anna Maria Cichosz Jeśli dobrze się orientuję jaśnie oświecone bractwa pilnie strzegą swojej wiedzy.
Grzegorz Świętobor Smoliga A ja mówię o prawdziwie oświeconych ludziach niosących Miłość i Pokój na Ziemię
Adrian Czuk @ "Robią z ludzi prawdziwych ciemniaków i debili." A ja nie pozwalam nikomu ze mnie nic robić.
Add a comment...

Kim jest Jahwe !?

Moja interpretacja.
Czytając Biblię dochodzi się szybo do wniosku, że Jahwe to jakiś psychopatyczny twór. I też tak długo myślałem. A gdy dotarło do mnie, że byłem Mojżeszem i że ten twór nas prowadził załamałem się zupełnie – było to w okresie gdy zniszczono moją aurę ochronną i siły ciemności udowadniały mi, że ta biblijna bajka jest prawdą. Ale prawdą nie jest – zapewniam. Mojżesz żył w XVI wieku przed Chrystusem w okresie gdy panował Amenhotep III, a później Amenhotep IV zwany Echnatonem. Było to w okresie wybuchu wulkanu Santorynu na morzu Egejskim. Więc plagi były efektem wybuchu wulkanu. A Mojżesz uciekł z niewolnikami na pustynię i wojska Echnatona go nie pokonały, pokonało je tsunami, które wchodziły w ląd powodowane wybuchami Santorynu. Opisałem to kiedyś długim tekstem bazując na książce „Dopust Boży” Graham Phillips, tłumaczenie Jan Pyka, wyd. Rebis. Kto więc pomagał Mojżeszowi ? Zmobilizowała go do działania światłość wiekuista – stan Ognia Niebieskiego [płonący i nie spalający się krzew] = stan Ducha Świętego, jest to stan starego nieba. W nowym niebie w Pełni Miłości nie ma już elementu ognia, światłości, energii stwórczej. Te nieba są w nas – bo wszystko jest ich ucieleśnieniem. I to jest właśnie stan JAHWE = Jestem = lub inaczej ‘Jestem który Jestem’. Każdy kto się z nieba inkarnował powinien łatwo ten stan odkryć w sobie. Mojżesz czysta i szlachetna dusza, a raczej duch niebieski Archanioł Michał, inkarnował się w tamtych czasach aby wyzwolić niewolników. Nadmienię, że w naszych czasach inkarnowało się już 200 milionów takich duchów niebieskich, w tym ok. 2 miliony w Polsce. Mojżeszowi pomagała grupa RA – bogów Egiptu, którzy już ewoluowali technologicznie do poziomu takiego, że nie tylko jako dusze ale nawet i technologicznie są w stanie wchodzić w stan starego nieba, w światłość wiekuistą = w ogień niebieski i żyć w tym stanie wiecznie. Pomagali szlachetnie. Nie byli okrutnikami. Mojżesz też szlachetnie działał i szlachetnych ludzi wychował nawet gdy był zmuszony do walki. Po wejściu do Kanaanu nie wycięli tamtych plemion w pień lecz się z nimi zintegrowali. To moja prawda, z serca wypływająca, z moich natchnień wypływająca, i z wiedzy oraz natchnień od RA. Biblię czyli Pięcioksiąg spisano w IX wieku gdy pojawił się język hebrajski. To co przez 7 wieków przekazywano sobie ustnie teraz zostało wykorzystane przez nacjonalistów w perfidny sposób pod natchnieniem faktycznych bogów tej planety, którzy rządzą tu już od 309 tysięcy lat – są to szefowie Gadów czyli Anu i Marduk. Cała planeta została przez nich zmanipulowana tak jak i wiele innych planet. Mamy obecnie 2 zwoje DNA – a kiedyś mieliśmy 12 jak np. głoszą Wingmakers [patrz dr Neruda i wywiady z nim, patrz liczne przekazy z Kosmosu w tym z Kasjopei]. Konstruktorami naszego zniewolenia nie jest więc Jahwe – bo jest to twór wymyślony lecz są nimi Anu i Marduk i ich programy narzucone ludziom. Programy jeszcze dziś bardzo silnie na ludzi oddziaływujące, destrukcyjnie, co widać wszędzie – bo ludzie pod wpływem tych programów walczą ze sobą jak demony. Anu i Marduk dzielą i rządzą tą planetą przy pomocy ok. 4 milionów Gadów i innych ras. Zasada ich działania jest prosta niewolnictwo – ucisk – zagłada czyli generowanie cierpienia. Bo oni żywią się luszem = narkotykiem pochodzącym z naszych cierpień. Zjadają też ludzi. Jedynymi ich przeciwnikami są inkarnacje z nieba oraz dobrzy kosmici np. grupa RA i Federacja Galaktyczna. Obecnie grozi nam 8 samozagłada więc dobrych sił w sferze ziemskiej przybywa. Od dawna wysyłałem wici – i wiem, że grupa RA i Federacja działają. Wierzę, że niedługo zejdą do naszej sfery ziemskiej aby i tu pomóc. Obecny niewolniczy system społeczny trzeba zmienić na sprawiedliwy. Dobrobyt dla wszystkich trzeba wygenerować aby biedy nie było. I trzeba sobie poradzić z całą gamą chorób i zatruciem organizmów i środowiska. Roboty mnóstwo. Przybywajcie !

z fb Małgorzata K. Czyli co ? Bogiem stwórcą jest RA czy JAHWE ? Mieczysław Jacek Skiba Pełnia MIŁOŚCI - to jest Stwórca w nas wszystkich obecny. A Jahwe to są Archaniołowie [Jestem], a RA to kosmita twórca prawa tzw. Jedynego. Artur Piotr G. https://youtu.be/ZSNgoN2Tifc Kim jest Jahwe? Co jest w nim takiego strasznego, że od spojrzenia na niego… youtube.com Mieczysław Jacek Skiba Znam te teorie o tym, że Jahwe to Gad - i w kontekście Biblii jest to prawda, bo tę książeczkę sfałszowano pod wpływem Gadów na czele z Anu i Mardukiem, którzy podszyli się pod hasło Jahwe czyli Jestem - czyli boski atrybut wszechobecności. A prawda jest taka, że twórcą prawa był RA czyli kosmita pół gad pół człowiek. Wystarczy poczytać 'Przewodnik po materiale RA' aby zrozumieć, że RA jest orędownikiem prawa Jedynego. Dla mnie jako mistyka jest oczywiste, że Stwórcą wszechrzeczy jest Pełnia Miłości - BÓG - zamieszkująca nowe niebo. A wszystko co jest na poziomie nieba starego czyli Pełni Światłości / Miłości emanuje życie, dobroć, jak również elementy prawa w świat materii - czyli w naszym Świecie. Duża część Archaniołów i Aniołów zamieszkuje lub zamieszkiwało stare niebo - i oni też tak jak RA, którzy mają zdolność wchodzenia nawet swoją technologią w sferę starego nieba gdy ocierają się o kwestie prawa i eksponują je na Ziemi. Obecnie też to nastąpiło - stworzyłem model nowego państwa wraz z RA. Mieczysław Jacek Skiba Mogę na priv przesłać model nowego państwa ? Mieczysław Jacek Skiba Przesłałem, projekt = program jest w projekcie mojej 5 książki - mam już 5 projektów Małgorzata K. Co do RA - słońce - no właśnie kosmita czy słońce? Generalnie pewne sygnały które jeśli są od Boga to czuję je ze słońca... tzw rozmowa z Bogiem Natomiast kosmita o nazwie RA może być tylko istotą ... stworzeniem które z Bogiem nie ma nic wspólnego. I właśni anioły i archanioły ( wykonawcy woli bożej) też nie wiem czy to części Boga czy jakieś istoty z innej planety czy innych wymiarów. Mieczysław Jacek Skiba Pełnię Miłości każda Istota nosi w sobie - nawet te Istoty zamknięte w Ciemności. RA to wie - wystarczy przeczytać jego nauki. Jako mistyk znam i stare i nowe nieba - potwierdzam więc wiedzę RA - jest prawdziwa Mieczysław Jacek Skiba Zarówno bezcieleśni archaniołowie pochodzą z Pełni Światłości / Miłości jak i cielesny RA i jego grupa - to tzw. 6-ty wymiar/gęstość. Archaniołowie wcielają się na Ziemi w materii tzw. 3-ciej gęstości zazwyczaj jako prorocy np. Mojżesz. Ale to co opisano w Biblii jest fałszerstwem - 8 wieków po Mojżeszu Gady podyktowały te bzdury jak powiedziałem na czele z Anu i Mardukiem bo to oni Gady rządzą tą planetą. Tak bogowie to nie fikcja, są duchy niebieskie, są i kosmici i źli i dobrzy PS. Mieczysław Jacek Skiba Bóg Jest MIŁOŚCIĄ = Pełnią - a my wszyscy jesteśmy ucieleśnieniem tej Pełni ! Proste Ziomal ? PS. Kochani ! Wkrótce ukaże się 5 moich książek - w niewielkim nakładzie. 1/ Bóg Jest Miłością ... 2/ Walka Światłości z Ciemnością na Końcu Czasów ... 3/ Ziemia planeta cierpienia, ucisku, zagłady - już dość ! 4/ Świadomość Boska = Chrystusowa – kto ją odzyska ? 5/ Ziemia i Ludzkość zniewalana prawem i technologią – o co chodzi siłom ciemności i sprzedajnym elitom ? zawierający Program Wyborczy = ZASADY LUDZI WOLNYCH. W posłach do książki 5 umieszczam 12-ty swój dziennik rozpoczęty pt. Księga XII Przebudzenie - Przebóstwienie - WOLNOŚĆ - Przybycie na Ziemię grupy RA i Federacji Galaktycznej Będzie się działo ! Książki są też aktualnie dostępne na chomiku, blogu, na stronie int. oraz u mnie - w wersji projektowej Zapraszam do zapoznania się z tymi i z innymi materiałami. Pozdrawiam Jacek - Mieczysław Jacek Skiba


z fb Ewa N. Temat mi znany. teraz mnie nurtuje następny... może wiesz? Co to są demony, skąd pochodzą, gdzie przebywają? I dlaczego panicznie się boją i uciekają przed Matką Jezusa ?
Mieczysław Jacek Skiba Uciekają przed miłością i światłością, a Maria czyli Miriam ten stan osiągnęła - stan nieba. A siedzą w stanie totalnej ciemności czyli w piekle. Światłość i Miłość jest wszechobecna - kto się zamyka w ciemności ten się wyrzeka swej boskiej natury. I złe duchy się wyrzekły. Nie jest to stan wieczny - można wyciągnąć duszę z ciemności - ale to boli. Robią to czasami mistycy wschodu głównie, czasami zachodu.
Ewa N. Rozumiem, ale ... skąd się wzięły ? Co to za twór ? Jest człowiek, obce cywilizacje, duchy. A demony ? Szatan ? To upadłe anioły ? A co to anioły ? Wg Biblii znam odpowiedź ale wg przekazów starożytnych nie wiem nic. Przecież to nie Anunnaki, Reptile ... nic z tych rzeczy. Więc od kiedy istnieją, jak powstały ? To mnie cholernie nurtuje.
Mieczysław Jacek Skiba Demony to efekt upadku w stan Ciemności czyli oddzielenia całkowitego od Boga = MIŁOŚCI i Światłości. Demony same z nienawiści stworzyły ten stan. Wg mojej wiedzy mistycznej nastąpiło to w innym wszechświecie, który uległ zagładzie. A stan nienawiści i ciemności przeniósł się do tego wszechświata. Tylko miłość i dobroć pokonują ciemność.

PS. em.; mjacek2013@interia.pl , http://chomikuj.pl/mjacek2013/Dokumenty [tu są aktualne materiały, trzeba się zalogować aby pobrać za darmo], www.przeslanie.com - moja strona, http://jacek2016.blog.pl – mój blog, https://plus.google.com/u/0/108181152670139080095 - Google+
Add a comment...

List 2 do Księdza Proboszcza Andrzeja !
Napisano w 2 dzień Wielkanocy 2018
Księże Proboszczu !

Żyjemy w czasach ostatecznych – w czasach gdy decyduje się być albo nie być Rodzaju Ludzkiego na planecie Ziemia – i we wszechświecie. Można zadrżeć z trwogi bo siły Ciemności wzmagają swe działania aby Ludzkość wyeliminować spośród gatunków istot żywych. W Polsce jest to coraz bardziej widoczne. Za przyczyną polityków i innych band złodziei rozkradziono polską gospodarkę, a teraz przyszedł czas na kolejne etapy rozkradania polskich bogatych złóż, lasów oraz wód. Stoją za tym szatańskie elity światowe mające w swych rękach banki i korporacje i mający ogromny wpływ na rządy światowe. Oni nie chcą naszej wolności lecz zguby lub niewolnictwa. Stąd też chcą 3-ciej wojny światowej.
Chrześcijanie i nie tylko oczekują na przyjście Mesjasza. Jak to jest tłumaczę w projekcie mojej piątej książki:
Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa
Już mówiłem jakie są drogi przyjścia z Nieba na Ziemię. Jest ich kilka. Pierwsza to urodzenie się jako Dziecko z łona swej Matki – inkarnacja w materię tej 3-ciej gęstości tzw. ciężkiej materii 3D. Tak zawsze przychodziliśmy – i wciąż przychodzimy – i zawsze przychodzić będziemy aż do czasu Ziemi Pełni = Nieśmiertelnej. Drugie to zejście z poziomu Nieba [z poziomu tzw. 6-tej gęstości 6D] za pomocą technologii – czego właśnie dokonują Cywilizacje zrzeszone w ramach Federacji Galaktycznej i grupy RA. Na razie zeszli w gęstość materii świetlistej czyli 4D – bo łatwiej się w niej operuje. I przeganiają dzielnie złych Gadzich Kosmitów, którzy ciemiężyli Rodzaj Ludzki i Ziemię od prawie 310 tysięcy lat. Trzecia droga to przyjście poprzez Objawienie – i tak się często działo – i ostatecznie przyjście Jezusa Chrystusa tak powinno wyglądać – tak jak to jest u Mistyków i Mistyczek. Tak bowiem mówi Pismo, którego nie dało się do końca sfałszować – i ziarna Prawdy w nim są. W Ewangelii Świętego Marka pisze „A gdy siedzieli na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: „Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata”. Na to Jezus im odpowiedział: „Strzeżcie się żeby was nie kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić „ja jestem Mesjaszem”. I wielu w błąd wprowadzą. …. Wtedy jeśli wam powiedzą oto tu jest Mesjasz albo tam nie wierzcie …. Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego”.[24;3,23,27]. A Ewangelista Jan dodaje słowa Jezusa; „w owym dniu poznacie, że Ja Jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i ja w was” [14;20] Dla mnie te słowa są tak jasne jak słowa Mistyków doświadczających Chwały Bożej i na Wschodzie i na Zachodzie. A Słowa te są proste; 1/ Jestem w Pełni Światłości i w Pełni Miłości, 2/ Pełnia Światłości i Pełnia Miłości jest we mnie, 3/ Jestem Pełnią Światłości i Pełnią Miłości. Kto doświadczy tego 3-ciego stopnia zjednoczenia z Chwałą Bożą – z Duchem Świętym – ten osiągnie już za życia Świadomość Boską = Chrystusową – JA JESTEM = My Jesteśmy. Osiągnie Świadomość całkowitej Jedności z wszystkim co jest. A mądrość takiej Osoby i szlachetność będzie tak wielka jak Proroków, którzy władców pouczali lub uczyli – czasami z marnym skutkiem dla siebie oczywiście. Oby tym razem było inaczej. Ponieważ powstanie i przebudzenie Proroków Końca Czasów – wcale nie zlikwiduje problemów tego Świata – ale słuchając Proroków Ludzkość ma szansę szybciej się z tych problemów wyzwolić. Słuchajcie !
Co do Osoby Jezusa Chrystusa. Żył 2 tysiące lat temu. Zabity nie zmartwychwstał. Jeśli to jest Ten na którego stawiam to według mnie powinien się niedługo przebudzić jak i ja się przebudziłem i poznałem Siebie = Jestem. Według tego co nanowahadełko mówi magowi Markowi Podleckiemu Jezus Chrystus Nowy w nowym ciele żyje w Polsce i ujawni się za 4 lata. Pożyjemy, zobaczymy ? Sam tego oczekuję ! Mesjasze, Prorocy, Święci rodzą się na Ziemi – bo Niebo schodzi dziś na Ziemię. Tak samo jest we wszystkich kulturach i wszystkich religiach. Rodzą się Awatarzy, Buddowie, Tulku, … itd. … cała rzesza Istot z Nieba. Już ok. 200 milionów Istot na całej Ziemi. Będą się budzić i mówić. Słuchajcie !
Nade wszystko jednak oczekujcie, że Duch Święty przyjdzie i do Was gdy poprosicie jak i ja poprosiłem. A gdy się to stanie Wszyscy będziemy mieć Świadomość Boską = Chrystusową. Oto Istota Przyjścia Jezusa Chrystusa na Ziemię. Proste ? Wszystko dokonuje się w Tobie – jak i we mnie się dokonało. Słuchaj !
Tak więc Istotą przyjścia na Ziemię Mesjasza, Proroka, Zbawiciela nie jest wcale czekanie na kogoś takiego - lecz Istotą jest stanie się Kimś takim Samemu / Samej. To Ty jesteś tym przyjściem ! To ty jesteś Zbawicielem ! Stań się Nim / Nią. Lecz najpierw ulecz sam / sama siebie. Oto Ty Chrystus = Bóg / Bogini.
A co robią elity sprzedane mocom ciemności ? Otóż robią wszystko aby zniewalać całą Ludzkość – a w szczególności tę rzeszę Niebiańskich Wysłanników – bo to oznacza utratę władzy z ich strony nad nami [mój program wyborczy przeczytaliście więc wiecie już !?]. Szczepienia i chemia i szatańska nanotechnologia mają więc w tych Wysłannikach zabić Boskość i chęć przebudzenia się. Dlatego błogosławię tym wszystkim LEKARZOM, którzy przymusowi szczepień się sprzeciwiają – Błogosławię. A elity ostrzegam; zdążacie wprost ku czeluściom Ciemności i Otchłani – ku totalnej niewoli lub nawet ku unicestwieniu waszych dusz ! Czy warto ? [koniec cytatu]

Papież Franciszek mówi podobno, że piekła nie ma, a ‘bóg’ unicestwia złe dusze w Otchłani. Tak się składa, że piekła są i te astralne i to duchowe – ciemność. A Otchłań też jest – i mogą w niej dusze ulec zagładzie = unicestwieniu. Ale to nie Bóg unicestwia te dusze – ale liczne dusze są w Otchłań wrzucane tak jak i wciągane do piekieł właśnie przez siły ciemności. Dlatego wszelcy kapłani, którzy głoszą, że Bóg potępia lub unicestwia tak naprawdę wciskają ludziom nieprawdę i demonizują Nieskończenie Miłosiernego Stwórcę. Czas się otrząsnąć z tym programów sił ciemności i zacząć mówić prawdę - bo Bóg nigdy i nikogo nie potępił i nie potępi – lecz na wszystkich nas czeka ze Swoją Chwałą.
Zacytuję tu pewne moje wypowiedzi:
Jezus umarł - umarło Jego ciało - ale pragnienie wzniosło Jego duszę do poziomu nie tylko starego ale i nowego nieba - jest więc teraz obecny we wszystkich wymiarach - obecny duchem tak jak Stwórca wszystkiego co jest. Widzisz siebie - w tobie jest Jezus. Widzisz inne istoty - w nich jest Jezus. Widzisz liść, drzewo, kamień ... itd. - w nich jest Jezus. Jest nawet obecny w Otchłani gdzie dusze umierają - i wyzwala dusze z tego stanu. Jest nawet obecny w stanie Ciemności - w piekle - i wyzwala dusze z tego stanu. Duch Doskonały JEZUS który Kocha bezgranicznie i nigdy i nikogo nie sądzi - lecz zawsze wyzwala. Oto niewygodna PRAWDA dla Watykanu.

I taką niewygodną PRAWDĄ jest też to, że my wszyscy jesteśmy ucieleśnieniem Boga – Pełni MIŁOŚCI. I to się przed nami zakrywa – ja to już wiem – a Ty ?

Tak więc dla tych co pokonają Otchłań z Jezusem ze Źródłem ze Stwórcą śmierć przestanie istnieć bo ich dusze już na zawsze będą nieśmiertelne.
A ciała ? Zapewne kiedyś staną się też nieśmiertelne – w którymś z wcieleń. Sprawa otwarta. Liczni mistycy już widzą przebłyski tych chwil gdy taka nieśmiertelność zacznie ludzi obejmować – sprawa otwarta.

Obecnie mamy poważniejsze problemy niż rozważanie tego czy ciała i kiedy będą nieśmiertelne. Obecnie mamy problemy z przetrwaniem jako Ludzkość, jako gatunek. Czy przyjdzie pomoc z Kosmosu tu w ten wymiar też jest sprawą otwartą.
Sam jestem bliski etapu wypowiedzenia posłuszeństwa temu bezlitosnemu systemowi i władcom tego systemu – jak wypowiedział np. Tadeusz Cichocki z Piaseczna. Zastanawiam się kiedy system przyprze mnie do muru na tyle, że będę zmuszony to uczynić ? Czas ku temu się zbliża bo drapieżny kapitalizm w wydaniu polskim jest coraz bardziej bezlitosny dla nas Polaków i Polek.
Życzę wielu błogosławieństw od Jezusa, który będąc wszystkim we wszystkim obejmuje swoją nieskończoną miłością całe stworzenie i zbawia wszystkich mających ufność i pragnienie.

Pozdrawiam z serca

Jacek – MJS inkarnacja Archanioła Michała kolejna po Henochu [męczennik systemu], Mojżeszu [bezskutecznie usiłował zmienić system], Józefie [męczennik systemu].

PS
David Icke w swych badaniach odnalazł i opisał ponad 40 osób z różnych kultur, które zabite zmartwychwstały ? Jak dla mnie są to tylko mity. W niebie / niebach duchowych ciało nie jest mi do niczego potrzebne.


Z fb
Komentarze
Adolf Chyliński W rzeczywistości jest ciało i umysł i dusza. Po kiego grzyba pozbawiać się takiego narzędzia władzy nad rzeczywistością jakim jest ciało? Bez niego nie dałoby się nawet śpiewać bo by się nie miało strun głosowych.
Zielinski Pat Uwazasz ze nalezy byc I trwac w ciele
Mieczysław Jacek Skiba Gdybyś ujrzał Chwałę Bożą zobaczyłbyś nieskończoną różnicę pomiędzy życiem w ciele, a życiem w duchu. Powalająca jest ta różnica. Dlatego droga do Raju na Ziemi zapewne jeszcze potrwa pewien czas ? A takie bolesne życie jak obecnie ma więcej wspólnego z większym lub mniejszym piekiełkiem - w zależności od miejsca na planecie i czasu oraz ilością cierpień - niż z Rajem.
Krzysztof Kemal Korpysa Mieczysław Jacek Skiba Piekło to stan umysłu co widać po komentarzach.
Adolf Chyliński Piekło to stan umysłu a umysł nie musi być poza ciałem żeby był nieograniczony
Adolf Chyliński Ty widziałeś chwałę bożą frajerze i to pewnie nie mając wtedy ciała, nie mając go w ogóle i ty mnie będziesz pouczać.
Mieczysław Jacek Skiba tak pouczać - śmieszne !!! ja ciebie tylko informuję - a ty możesz z tym zrobić co chcesz np. wkurzać się w swym wybujałym ego jak to czynisz teraz
Kamil Jurczak JEDNOŚĆ NIE LĘKAJCIE SIĘ. Zwyciężymy. Plan Boży już się realizuje. Czas wprowadzać nowy system
Mieczysław Jacek Skiba plan nowego systemu opracowałem - ale jak go wprowadzić ?
Kamil Jurczak Ja mam opracowany i wiem jak go wprowadzić. Czekam tylko na znak. Jeden znak już dostałem. Uzdrowiłem człowieka, któremu medycyna nie mogła pomóc. Nawet go nie dotykając. Wiem, że ten znak nadejdzie. Kiedy? Tego nie wiem.
Mieczysław Jacek Skiba pięknie, gratuluję - bo ja plan mam ale jak go wprowadzić nie wiem. Więc jesteś do przodu jeśli Ty wiesz ? A program masz już spisany czy masz go w głowie - w sobie ?
Gabriel Wojciechowski To ze dusze zginą itp to szerzenie lęku nic więcej, na co ci to ??
Mieczysław Jacek Skiba byłem w tym stanie - Jezus mnie z tego wydobył - i o tym świadczę. Tu nie chodzi o szerzenie lęku tylko o naukę pokonywania Otchłani - tym samym pokonywania śmierci.
PS. Ujrzeć Chwałę Bożą można tylko w stanie zupełnego OOBE – wtedy świat materialny znika.
Add a comment...

Kim jest Jahwe !?
Moja interpretacja.

Czytając Biblię dochodzi się szybo do wniosku, że Jahwe to jakiś psychopatyczny twór. I też tak długo myślałem. A gdy dotarło do mnie, że byłem Mojżeszem i że ten twór nas prowadził załamałem się zupełnie – było to w okresie gdy zniszczono moją aurę ochronną i siły ciemności udowadniały mi, że ta biblijna bajka jest prawdą. Ale prawdą nie jest – zapewniam. Mojżesz żył w XVI wieku przed Chrystusem w okresie gdy panował Amenhotep III, a później Amenhotep IV zwany Echnatonem. Było to w okresie wybuchu wulkanu Santorynu na morzu Egejskim. Więc plagi były efektem wybuchu wulkanu. A Mojżesz uciekł z niewolnikami na pustynię i wojska Echnatona go nie pokonały, pokonało je tsunami, które wchodziły w ląd powodowane wybuchami Santorynu. Opisałem to kiedyś długim tekstem bazując na książce „Dopust Boży” Graham Phillips, tłumaczenie Jan Pyka, wyd. Rebis. Kto więc pomagał Mojżeszowi ? Zmobilizowała go do działania światłość wiekuista – stan Ognia Niebieskiego [płonący i nie spalający się krzew] = stan Ducha Świętego, jest to stan starego nieba. W nowym niebie w Pełni Miłości nie ma już elementu ognia, światłości, energii stwórczej. Te nieba są w nas – bo wszystko jest ich ucieleśnieniem. I to jest właśnie stan JAHWE = Jestem = lub inaczej ‘Jestem który Jestem’. Każdy kto się z nieba inkarnował powinien łatwo ten stan odkryć w sobie. Mojżesz czysta i szlachetna dusza, a raczej duch niebieski Archanioł Michał, inkarnował się w tamtych czasach aby wyzwolić niewolników. Nadmienię, że w naszych czasach inkarnowało się już 200 milionów takich duchów niebieskich, w tym ok. 2 miliony w Polsce. Mojżeszowi pomagała grupa RA – bogów Egiptu, którzy już ewoluowali technologicznie do poziomu takiego, że nie tylko jako dusze ale nawet i technologicznie są w stanie wchodzić w stan starego nieba, w światłość wiekuistą = w ogień niebieski i żyć w tym stanie wiecznie. Pomagali szlachetnie. Nie byli okrutnikami. Mojżesz też szlachetnie działał i szlachetnych ludzi wychował nawet gdy był zmuszony do walki. Po wejściu do Kanaanu nie wycięli tamtych plemion w pień lecz się z nimi zintegrowali. To moja prawda, z serca wypływająca, z moich natchnień wypływająca, i z wiedzy oraz natchnień od RA. Biblię czyli Pięcioksiąg spisano w IX wieku gdy pojawił się język hebrajski. To co przez 7 wieków przekazywano sobie ustnie teraz zostało wykorzystane przez nacjonalistów w perfidny sposób pod natchnieniem faktycznych bogów tej planety, którzy rządzą tu już od 309 tysięcy lat – są to szefowie Gadów czyli Anu i Marduk. Cała planeta została przez nich zmanipulowana tak jak i wiele innych planet. Mamy obecnie 2 zwoje DNA – a kiedyś mieliśmy 12 jak np. głoszą Wingmakers [patrz dr Neruda i wywiady z nim, patrz liczne przekazy z Kosmosu w tym z Kasjopei]. Konstruktorami naszego zniewolenia nie jest więc Jahwe – bo jest to twór wymyślony lecz są nimi Anu i Marduk i ich programy narzucone ludziom. Programy jeszcze dziś bardzo silnie na ludzi oddziaływujące, destrukcyjnie, co widać wszędzie – bo ludzie pod wpływem tych programów walczą ze sobą jak demony. Anu i Marduk dzielą i rządzą tą planetą przy pomocy ok. 4 milionów Gadów i innych ras. Zasada ich działania jest prosta niewolnictwo – ucisk – zagłada czyli generowanie cierpienia. Bo oni żywią się luszem = narkotykiem pochodzącym z naszych cierpień. Zjadają też ludzi. Jedynymi ich przeciwnikami są inkarnacje z nieba oraz dobrzy kosmici np. grupa RA i Federacja Galaktyczna. Obecnie grozi nam 8 samozagłada więc dobrych sił w sferze ziemskiej przybywa. Od dawna wysyłałem wici – i wiem, że grupa RA i Federacja działają. Wierzę, że niedługo zejdą do naszej sfery ziemskiej aby i tu pomóc. Obecny niewolniczy system społeczny trzeba zmienić na sprawiedliwy. Dobrobyt dla wszystkich trzeba wygenerować aby biedy nie było. I trzeba sobie poradzić z całą gamą chorób i zatruciem organizmów i środowiska. Roboty mnóstwo. Przybywajcie !
z fb Małgorzata K. Czyli co ? Bogiem stwórcą jest RA czy JAHWE ? Mieczysław Jacek Skiba Pełnia MIŁOŚCI - to jest Stwórca w nas wszystkich obecny. A Jahwe to są Archaniołowie [Jestem], a RA to kosmita twórca prawa tzw. Jedynego. Artur Piotr G. https://youtu.be/ZSNgoN2Tifc Kim jest Jahwe? Co jest w nim takiego strasznego, że od spojrzenia na niego… youtube.com Mieczysław Jacek Skiba Znam te teorie o tym, że Jahwe to Gad - i w kontekście Biblii jest to prawda, bo tę książeczkę sfałszowano pod wpływem Gadów na czele z Anu i Mardukiem, którzy podszyli się pod hasło Jahwe czyli Jestem - czyli boski atrybut wszechobecności. A prawda jest taka, że twórcą prawa był RA czyli kosmita pół gad pół człowiek. Wystarczy poczytać 'Przewodnik po materiale RA' aby zrozumieć, że RA jest orędownikiem prawa Jedynego. Dla mnie jako mistyka jest oczywiste, że Stwórcą wszechrzeczy jest Pełnia Miłości - BÓG - zamieszkująca nowe niebo. A wszystko co jest na poziomie nieba starego czyli Pełni Światłości / Miłości emanuje życie, dobroć, jak również elementy prawa w świat materii - czyli w naszym Świecie. Duża część Archaniołów i Aniołów zamieszkuje lub zamieszkiwało stare niebo - i oni też tak jak RA, którzy mają zdolność wchodzenia nawet swoją technologią w sferę starego nieba gdy ocierają się o kwestie prawa i eksponują je na Ziemi. Obecnie też to nastąpiło - stworzyłem model nowego państwa wraz z RA. Mieczysław Jacek Skiba Mogę na priv przesłać model nowego państwa ? Mieczysław Jacek Skiba Przesłałem, projekt = program jest w projekcie mojej 5 książki - mam już 5 projektów Małgorzata K. Co do RA - słońce - no właśnie kosmita czy słońce? Generalnie pewne sygnały które jeśli są od Boga to czuję je ze słońca... tzw rozmowa z Bogiem Natomiast kosmita o nazwie RA może być tylko istotą ... stworzeniem które z Bogiem nie ma nic wspólnego. I właśni anioły i archanioły ( wykonawcy woli bożej) też nie wiem czy to części Boga czy jakieś istoty z innej planety czy innych wymiarów. Mieczysław Jacek Skiba Pełnię Miłości każda Istota nosi w sobie - nawet te Istoty zamknięte w Ciemności. RA to wie - wystarczy przeczytać jego nauki. Jako mistyk znam i stare i nowe nieba - potwierdzam więc wiedzę RA - jest prawdziwa Mieczysław Jacek Skiba Zarówno bezcieleśni archaniołowie pochodzą z Pełni Światłości / Miłości jak i cielesny RA i jego grupa - to tzw. 6-ty wymiar/gęstość. Archaniołowie wcielają się na Ziemi w materii tzw. 3-ciej gęstości zazwyczaj jako prorocy np. Mojżesz. Ale to co opisano w Biblii jest fałszerstwem - 8 wieków po Mojżeszu Gady podyktowały te bzdury jak powiedziałem na czele z Anu i Mardukiem bo to oni Gady rządzą tą planetą. Tak bogowie to nie fikcja, są duchy niebieskie, są i kosmici i źli i dobrzy PS. Mieczysław Jacek Skiba Bóg Jest MIŁOŚCIĄ = Pełnią - a my wszyscy jesteśmy ucieleśnieniem tej Pełni ! Proste Ziomal ? PS. Kochani ! Wkrótce ukaże się 5 moich książek - w niewielkim nakładzie. 1/ Bóg Jest Miłością ... 2/ Walka Światłości z Ciemnością na Końcu Czasów ... 3/ Ziemia planeta cierpienia, ucisku, zagłady - już dość ! 4/ Świadomość Boska = Chrystusowa – kto ją odzyska ? 5/ Ziemia i Ludzkość zniewalana prawem i technologią – o co chodzi siłom ciemności i sprzedajnym elitom ? zawierający Program Wyborczy = ZASADY LUDZI WOLNYCH. W posłach do książki 5 umieszczam 12-ty swój dziennik rozpoczęty pt. Księga XII Przebudzenie - Przebóstwienie - WOLNOŚĆ - Przybycie na Ziemię grupy RA i Federacji Galaktycznej Będzie się działo ! Książki są też aktualnie dostępne na chomiku, blogu, na stronie int. oraz u mnie - w wersji projektowej Zapraszam do zapoznania się z tymi i z innymi materiałami. Pozdrawiam Jacek - Mieczysław Jacek Skiba
Add a comment...

Post has attachment
List do Księdza Proboszcza Andrzeja !

Księże Proboszczu !

Dotychczas luźno rozmawialiśmy o problemach parafii i o duchowości. Skoro już coś troszkę wgłębiłeś się w moje materiały czas na konkrety.
Spośród wszystkich religii na Ziemi monoteizm zbłądził najbardziej za sprawą szczwanych władców typu Konstantyn i Justynian I, a nawet papieży, którzy usiłowali rządzić dogmatami i wprowadzili podziały w tym Świecie na ponad półtora tysiąca lat – bo imperia były im droższe niż prawda. Tak pogardzany przez monoteizm politeizm np. hinduizm i buddyzm są bliższe prawdy, o wiele bliższe prawdy. Jesteśmy tu na Ziemi tylko zwykłymi ludźmi – wszyscy – rodzimy się i umieramy wielokrotnie – i niestety na tej zniewolonej planecie tylko nieliczni się budzą i nieliczni odchodzą do Chwały Nieba – chociaż wieczne Źródło wszystkiego co jest = Stwórca zawsze czeka wraz ze Zbawionymi = Wyzwolonymi czyli ze Źródłem zjednoczonymi. Dla mnie jako mistyka jest to tak oczywiste jak to, że świeci słońce czy pada deszcz.
W starym niebie jesteśmy jak Słońca – Słońca Chwały Ducha Świętego Pełni Światłości / Miłości mogąc wszystko, w tym obfitując we wszystko. W nowym niebie jesteśmy Pełnią Miłości – tu już nie ma Światłości, która nie spala nie niszczy, a tylko stwarza. Jako mistyk to wiem. I najwięcej mistyków, którzy to wiedzieli i wiedzą było i jest właśnie na wschodzie. Zachód, czyli monoteizm, ugrzązł w dogmatach i mało kto się tu budzi, mało kto. To jest pierwsza smutna wiadomość.
Monoteizm ma na swych rękach najwięcej krwi i najwięcej manipulacji słowem zwanym Biblią. Manipulacji tej dokonywano za sprawą wielu i duchowych i kosmicznych sił aby stłamsić Ludzkość i rzucić na kolana przed tyraniami i pozaziemskiego i ziemskiego pochodzenia. To jest druga smutna wiadomość.
Trzecia smutna wiadomość. Prześladowano i mordowano proroków i mesjasza, którzy jedynie pouczali jak dobrze żyć. I w tych mordach nie było i nigdy nie będzie nic zbawiennego. Mord jest mordem – i tak go trzeba zawsze traktować. A powołani na proroków są objęci immunitetem nieba. Zawsze tak było, że z chwilą gdy ludzie wybierali zło = ciemność prorocy odchodzili bardziej lub mniej drastycznie i nadchodziła ciemność uciskając, eksterminując, niszcząc i pustosząc wszystko, bo taki jest jej destrukcyjny charakter. A w prorokach jest tylko bunt przeciw niesprawiedliwości i głupocie ludzi i systemów. Jest też w prorokach empatia i miłość do ludzi, wielokrotnie odrzucana i deptana przez ludzi, którym prorocy przyszli służyć. Żal. Oj żal.
Czwarta smutna wiadomość. Siły Ciemności dążą do kolejnej samozagłady ludzkości. Zrobiły już bardzo wiele aby scenariusz eksterminacji ludzkości wprowadzić. Zapoznałem się z licznymi ‘proroctwami’, które taką zagładę obiecują i w tym kierunku urabiają świadomość ludzką – bo siła świadomości jest ogromna, czego sobie życzysz to przychodzi. Żal – bo nie pochodzą te ‘proroctwa’ od Boga tylko od sił ciemności. Zapoznaję się ze smutkiem z tym co się wkoło dokonuje i jest mi smutno. Jest źle, bardzo źle. Godność ludzka jest deptana coraz bardziej, a prorocy lekceważeni. Jedyne co jeszcze daje nadzieję to fakt, że kosmiczne siły postanowiły interweniować osobiście w sprawie ocalenia Ziemi i Ludzkości. I to będzie już widoczne na szerszą skalę.
Wiadomość mam dobrą dla ludzi dobrych. Ich dusze na pewno, a w niektórych przypadkach nawet i ich geny są już uwzględnione w Arce, dzięki której nastąpi odtworzenie Rodzaju Ludzkiego w razie gdyby siły ciemności swój scenariusz zagłady zrealizowały. Z punktu widzenia kosmicznego niby nie jesteśmy jakąś istotną i wielką rasą w bezmiarach Kosmosu. Z punktu widzenia Źródła = Boga jesteśmy ponieważ w naszym bardzo mocno zmanipulowanym DNA drzemią tak potężne mistyczne moce, które pozwalają nam przedrzeć się przez wszystkie zasłony jakie ciemność nam narzuciła – i pozwalają nam ujrzeć nieskończoną Chwałę Nieba. I to jest właśnie ta perełka - diament tego Kosmosu. Wiele ras zazdrości nam tej zdolności. Dlatego mam prośbę. Jako Kapłani rozwijajcie i rozniecajcie w sobie i w ludziach te zdolności mistyczne i pragnienie nieba, a nigdy nie gaście.
I może chociaż raz warto powiedzieć ludziom, że nie tylko są grzeszni ale że są piękni, wspaniali, i że nieskończoną Chwałę Boga i Chrystusa noszą w sobie – tak w sobie ? To da o wiele lepszy wychowawczy skutek, zapewniam !

Szczęść Boże

Jacek – inkarnacja Księcia Proroków.

PS Pewna odpowiedź:

Jacek
20 lutego 2018 at 14:27 • Odpowiedz
Zapłatę to sam sobie wymierzasz. Bóg wcale w to nie ingeruje. Jest Pełnią Miłości i kocha całe swoje Stworzenie w sposób Nieskończony i Bezinteresowny. Kościół Kat-olicki tego jasno nie uczy – ale za to wciska ludziom wciąż i wciąż pojęcie grzeszności. Żal ! To tak jak z dzieckiem – gdy mu mówisz, że jest złe będzie złe. Gdy mówisz mu i uczysz, że jest dobre takie będzie. To jest nauka.

PS
Ze strony: http://www.christsway.co.za/polski-home
Z fb My Spiritua Way
CHRYSTUS POWIEDZIAŁ:
"Nie ma grzechu w naszym rozumieniu tego. Rodzimy się, aby zachowywać się jak widać wokół. Musimy znaleźć sposób na przezwyciężenie naszych myśli i uczuć, bo one separują nas od ochrony ‘Ojca’ i przynoszą nasze choroby i biedę. Kiedy nauczymy się, jak przezwyciężać ‘ja’, wejdziemy do ‘Królestwa Niebieskiego."
List 2 str 5 (L2S5)
Skończyło mi się zwolnienie więc poszedłem po dalsze. Żona wrażliwa i troskliwa i zmartwiona mi towarzyszyła zgodnie z życzeniem Lekarki psychiatry. Uznały obie, że jestem chory i powinienem się nadal leczyć – nawet oczytana Sefora – Maria = Miriam – Irena – nawet ona wielki Awatar jest przeciwko mnie i przeszkadza tak jak przeszkadzała w misji Jezusowi – Jozuemu – Noemu w swej trosce. Wszystko zrozumiała dopiero w dniu Pięćdziesiątnicy – gdy zstąpił Duch Święty na nią. Tak rozumują zindoktrynowane bajkami, fałszerstwami i dogmatami judeo-chrześcijaństwa osoby, które dziś nie dostrzegają, że prorocy powrócili i powracają, które nie widzą i nie wiedzą, że są ludzie – mistycy, którzy widzą i wiedzą więcej bo otwierają się im pola wiedzy i doświadczenia. Więc mówię, że pracuję dzielnie w dwu robotach 25 lat (aby rodzina godnie żyła) – to jest niewolnictwo. Prorokuję 18 lat i jestem mistykiem nie schizofrenikiem – a stare i nowe Nieba znam tak jak i znam Otchłań i piekło = Ciemność. I jedyne czego potrzebuję to wreszcie odpocząć bo jestem wyczerpany. A zadawanie mi kolejnych cierpień i czynienie ze mnie wylęknionej i cierpiącej półroślinki narażonej na ataki sił ciemności gdy aura lekami zostaje zniszczona to jest jakiś koszmarek, którego one nie rozumieją ?! – bo nie przeżyły nigdy tego horroru. Chcecie mojej śmierci – nie ma sprawy ?! – immunitet nieba rozciąga się nad prorokami. Ta cywilizacja uczyniła ze mnie męczennika gdy przybyłem jako Henoch by pouczać zdegenerowanych Atlantów. Jako Mojżesz zostałem wysłuchany i dożyłem do naturalnej śmierci – chociaż te bajki z Biblii o mnie to wielkie fałszerstwo. Jako Józef znów odszedłem jako męczennik. Tak zniewolony ciemnością i mitami monoteizm zachodu pozbywa się własnych wysłanników nieba. Tego nie czyni wschód – tu Awatarzy są przyjmowani. Tak nie czyniły kulty wytępionych przez judeo-chrześcijaństwo Słowian - bo tu słuchano mistyków. Mówię do Was; zmądrzejcie wreszcie i stąpajcie po ziemi jak i ja stąpam ! Zrozumcie jak życie nasze jest proste ? – i niewiele ma wspólnego z mitami i dogmatami. Dziś wątpię w Was jak wątpił prorok Jonasz, że uda się mu nawrócić Niniwę. On się mylił – obym się mylił i ja ? Więc będę nadal prorokował ! Amen.
PS - 1

Alfred Michalak
Administrator • 9 godz.
Żyjemy w ciekawych czasach, gdzie zło traktowane jest jako dobro, gdzie kłamstwo traktowane jest jako prawda, więc może warto jednak pomyśleć, zanim wyślesz swoje ukochane dziecko na lekcje religii?Lubię to!Zobacz więcej reakcji
Komentarze
Udostępnij
10Rajmund Leon Saczkowski, Dariusz Braun i 8 innych użytkowników
4 udostępnień
Komentarze

Katarzyna Cugow Czemu tak sie przyczepiles tego kosciola. Zafiksowales sie strasznie

Alfred MichalakAdministrator grupy A Ty czemu tak się podnieczasz?

Katarzyna Cugow Pytam tylko. Myslalam ze mi odpowiesz

Dariusz Braun Katarzyna Cugow . Nie wiadomi ci że starsi bracia w wierze z młodszymi braćmi watykańczykami setki lat knują przeciw Słowianom i nasz Kraj traktują jak własność dzięki temu że od dziecka uczą klękać przed swoim wymyślonym do tego celu Bogiem , wiara w ich Boga została narzucona siłą i mordami .Pozdrawiam .

Katarzyna Cugow Wydaje mi sie ze osoby zainteresowane rozwojem duchowym od dawna już o tym wiedzą i dlatego poszukują innej drogi. Poswiecanie calej energii i uwagii na niedociagnieciach jakiejś religii chyba rozwojowi duchowemu raczej nie sprzyja

Krzysztof Malinowski Potopił aby mogły przeżyć jako dusze bo ciało to tylko zbiór okresowych pierwiastków i nie może zabijać duszy. I najważniejsze niech każdy zobaczy co robi z duszami przyszłych pokoleń swoich może zamiast ciał topi ich duszę bo kradnie im miłość bo nie ma w swym sercu własnej

Mieczysław Jacek Skiba Jezus był jednym z największych mistyków. Nie mniejszym niż Kryszna, Rama czy Budda. Spotkałem Jego Chwałę nie tylko na poziomie starego nieba Pełni Światłości / Miłości i nieba nowego Pełni Miłości [tu już nie ma elementy światłości]. Ale nawet spotkałem Jego Chwałę w Otchłani i w Ciemności, z których jest w stanie wyrwać każdą duszę. Wszechobecność Jezusa Chrystusa jest więc fenomenem nawet w świecie Duchów. I dał mi poznać, że Jednym Jesteśmy. A to, że nauki o naszej Jedności, które i Jezus przekazywał fałszowano i wpajano nam grzeszność wciąż i wciąż by nad nami panować to inna sprawa. Pozdrawiam. Jacek. PS. zamiast tracić czas na atakowanie Jezusa wejdź do swej izdebki medytuj, proś, módl się - co umiesz - i poznaj naszą wspólną nieskończoną Chwałę i Jedność ! Amen. Ja tak zrobiłem, pomogło.

Mieczysław Jacek Skiba Herezje judeochrześcijaństwa
1/ Bóg wygnał Ludzi z Raju w ten świat pełen grzechu, cierpienia i śmierci – nieprawda – prawda jest taka, że uczynili to źli Kosmici, astralni Archonci i złe duchy - i ta okupacja trwa do dziś.
2/ Bóg doprowadzał cywilizacje ludzkie do zagłady [np. potop] – nieprawda – prawda jest taka, że w.w. siły i zwiedzeni ludzie doprowadzili wielokrotnie Ludzkość do zagłady.
3/ Mojżesz miał moce od Boga i czynił cuda oraz jak Jego i Jozuego przedstawia Biblia byli ludobójcami – nieprawda – prawda jest taka, że byli wojownikami i przywódcami społecznymi i duchowymi o wysokiej moralności wyzwalającymi niewolników - i wszystko czynili zwyczajnie tak po ludzku. Pomagał im nie Bóg, który jest duchem lecz Kosmici z krwi i kości [grupa Ra].
4/ Jezus przyszedł i czynił cuda i umarł na krzyżu dla zbawienia Ludzi – nieprawda – prawda jest taka, że był zwykłym człowiekiem, mistykiem znającym Boga i nauczycielem duchowym nie czynił cudów. Pragnął budować Królestwo Boże na Ziemi ale w wyniku spisku faryzeuszy został zamordowany i zostało w tym czasie zamordowanych wielu nauczycieli duchowych – zwyciężył mord i strach i siły ciemności połowicznie bo i tak udało się zbawić wiele dusz.
5/ Jezus Mesjasz zmartwychwstał – nieprawda – zmartwychwstanie to są bajki, mity, legendy. Prawda jest taka, że nikt nigdy nie zmartwychwstał I prawda jest taka, że zabijanie Proroków i Mesjaszy i Nauczycieli Duchowych nie ma w sobie nic zbawiennego lecz jest przekleństwem dla cywilizacji.
6/ Bóg i Chrystus sądzą Ludzi i skazują na wieczne potępienie – nieprawda – prawda jest taka, że Bóg i Chrystus i zbawieni są nieskończenie miłosierni i każdego pragną zbawić=wyzwolić=zjednoczyć ze sobą. A sądzą i skazują na wieczne potępienie w.w ciemne siły i ludzie zwiedzeni ideami sił ciemności.
7/ Czeka nas Apokalipsa [potworne cierpienia i zagłada bardzo licznych] z rzekomej woli ‘boga’ – nieprawda – prawda jest taka, że to w.w ciemne siły zaplanowały tę gehennę, a nie Bóg i nie Chrystus i nie siły światłości. Dziś Bóg i liczne siły Światłości i duchowe i cielesne i ziemskie i pozaziemskie robią wiele aby ten scenariusz ciemnych sił okupujących Ziemię i Ludzkość nie nastąpił.
8/ Dziewice rodzą boskie dzieci – nieprawda. Prawda jest taka, że żadne dziewice nie rodziły nie rodzą i nie będą rodzić dzieci – to jest bajka, mit, legenda, dogmat ewentualnie. Boskie dzieci rodzą zwykłe kobiety – bo wszyscy jesteśmy ucieleśnieniem Boga.
9/ Bóg i Jezus wskrzeszą umarłych – nieprawda. Prawda jest taka, że ani Bóg ani Jezus ani nikt nie wskrzesza z prochu ziemi – normalnie rodzimy się i umieramy – do czasu gdy ciała na Ziemi osiągną nieśmiertelność – co troszkę potrwa – sprawa otwarta.
10/ Rodzimy się tylko raz – nieprawda. Prawda jest taka, że rodzimy się wielokrotnie z przymusu [reinkarnacja] lub z własnej woli [inkarnacja] – a nasze ciała są jak ubrania, które zmieniać będziemy do czasu gdy nastanie ostatecznie nieśmiertelność ciał, w którymś z wcieleń. I prawda jest taka, że ‘charakter przeżywa nawet śmierć’ i że można zdegradować w tym względzie dobry charakter lub ulepszyć zły charakter, które wypracowali nasi poprzednicy [nasze wcześniejsze wcielenia]. Ludzkość dojdzie do świadomości swych poprzednich wcieleń gdy siły ciemności ustąpią z tej Planety [dziś mają tę świadomość nieliczni].

Mieczysław Jacek Skiba Prawda Judeochrześcijaństwa i każdej religii ducha

Bóg Jest Jeden – Pełnia Miłości – w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. I ten Bóg obecny w naszych duszach i w ciałach pragnie nas doprowadzić do nieśmiertelności dusz [Zbawienie=wyzwolenie=…=zjednoczenie] i do nieśmiertelności ciał [ostateczna Chwalebna Przemiana naszych ciał i ich nieśmiertelność].

Niech więc Ludzie przyjmą do swej świadomości, że:

Bóg Jest Pełnią Miłości i Miłosierdzia więc nikogo i nigdy nie sądzi i tym bardziej nie skazuje na wieczne potępienie ! Byłem w nowym i starym niebach więc wiem - nikt mnie tam nie sądził. Byłem w Otchłani i w Piekle - Ciemności - i ci co służą ciemności i złe duchy i archonci i źli kosmici oskarżyli mnie o wszystko - o wszystko co uczyniłem i nie uczyniłem. Nawet w to w pewnej chwili uwierzyłem. Dopóki Bóg i Chrystus nie udowodnili mi, że to kłamstwo. Ten świat jest jeszcze wciąż w mocy Ciemnych sił, które udowadniają Ludzkości, że nieskończenie dobry Bóg zachowuje się jak demon. Otwórzcie swe serca aby to zrozumieć.

Ludzie powinni pojąć, że w mordowaniu Proroków i Mesjaszy i Nauczycieli Duchowych nie ma nic zbawiennego – tak jak to tłumaczą Plejadianie – w czasach Jezusa zwyciężyła nie mądrość i nie miłość ale MORD i STRACH – zamordowano Jezusa i wielu Nauczycieli Duchowych – a później mordowano i mordowano w przeróżny brutalny sposób - i trwało to 2 tysiące lat. To nie było niestety budowanie Królestwa Bożego na Ziemi – to było zwycięstwo sił Ciemności. Jezus określił to krótko ‘jak mnie prześladują, tak Was prześladować będą’. Prawo karmy - przyczyny i skutku - narzucono tej Planecie więc jaki los zgotowaliście swym Prorokom i Mesjaszom i Nauczycielom Duchowym taki zgotowaliście i sobie. I nadal tak jest. Czas zakończyć ten szatański krąg.
Bardzo liczni myślą, że ciało ma duszę. Jest odwrotnie – dusza ma ciało – jak ubranko. I prawda jest taka, że dusza często zmienia to ubranko dopóki ciemności panują.

Chwała i piękno naszej duszy zjednoczonej z Bogiem i Chrystusem i Zbawionymi są nieskończone. Prawda jest taka, że pragnący poznaje tę Chwałę i piękno nie oczami ciała lecz okiem duszy tzw. trzecim okiem.

Jezus Brama do Nieba jak każda Zbawiona dusza = zjednoczona z Bogiem pragnącej Istocie daje poznać naszą wspólną Chwałę [Chwałę nieba] i Jedność i Równość = Źródło Życia. Więc PRAGNIJ !

Bóg Jest Pełnią Miłości - bez względu jak się Go/Ją zwie jest bezimienny/a - Jestem, który/a Jestem - i On/Ona mieszka w całej swej Pełni w nas, w naszych duszach i ciałach. Demonizowanie innych religii czy innych istot nic tu nie pomoże - czas to sobie uświadomić !!!??

Kościół nie zginie jeśli Ludzie będą dążyć do Jedności z Bogiem. Jeśli tego dążenia nie będzie nie będzie poznania Prawdy i ludzie mają ogromną 'szansę', że wyrżną się w fanatycznych wojnach w tym religijnych. Skwituję to słowami wieszcza; 'wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, lecz biada ci jeśli nie zrodził się w tobie' [Adam Mickiewicz].
Add a comment...

Stowarzyszenie Niepokonani 2012 - list

Pan Jerzy Książek
Panie Jerzy !

Wiem o Was i o Waszych dzielnych działaniach dzięki Renacie Pyrcz mojej przyjaciółce niszczonej, jak wielu przedsiębiorców jest niszczonych, przez chory system i skorumpowane układy. Skala tego zjawiska z którym walczycie jest ogromna – i niestety narasta.
Osobiście jako geolog i górnik odkrywkowy działający w branżach górnictwa odkrywkowego, wiertnictwa i geologii oraz ochrony środowiska od lat staram się udowadniać urzędom [urzędom górniczym, marszałkowskim, starostwom, … itd.], że krwioobiegiem systemu są przedsiębiorcy, a wszelkie kadry inżynieryjne, a zwłaszcza urzędnicy powinni jedynie przedsiębiorcom działania, czyli pracę, ułatwiać i pomagać, a nie przeszkadzać. Niestety to nie pomaga bo dantejskie sceny czyli bezlitosny ucisk przedsiębiorców za pomocą przepisów narasta i narasta wraz z narastającą ilością tych przepisów. A jest tych przepisów już tak ogromna ilość, że po prostu nie da się już nic zrobić [ok. 30 tysięcy stron aktów prawnych rocznie = ABSURD !!!]. A jeśli już coś się robi to zazwyczaj łamiąc ten czy inny przepis – więc już paragraf jest na każdego gotowy. W takiej sytuacji można dosłownie ‘wykończyć’ każdego przedsiębiorcę. I to się dokonuje. A Wy z tym procederem walczycie – mniej lub bardziej skutecznie. Trzeba jednak mieć świadomość jakie siły stoją za generowaniem tej walki z wiatrakami i za podsycaniem ogromnej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami ? To są potężne siły finansowo – korporacyjne, które mają wpływ na kształt przepisów tego Świata, i naszej Ojczyzny również. Dążenie tych sił jest proste – zapanować nad Światem w ramach NWO. Ale aby zapanować muszą najpierw zniszczyć firmy i gospodarstwa drobne i małe i średnie – zwłaszcza te rodzinne. Muszą zniszczyć przedsiębiorstwa i gospodarstwa państwowe. I robią to cały czas – konsekwentnie – krok po kroku. Osobiście stworzyłem coś co ma ich skutecznie powstrzymać. Nowy system społeczny. Będę wdzięczny jeśli się z nim zapoznacie w Stowarzyszeniu.
Pozdrawiam.
Jacek – Mieczysław Jacek Skiba geolog, górnik, mistyk
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded