Profile cover photo
Profile photo
Blanca Martínez Eslava
17 followers
17 followers
About
Posts

Post has attachment
Tema 6.1: El docent i la comunicació a l´aula
EL DOCENT I LA COMUNICACIÓ A L’AULA Característica que ha de reunir la comunicació educativa per a ser eficaç: -           -     Postura
oberta en l’emissor i en el receptor a per aconseguir un clima de mútua entesa. -    -  Bidireccionalitat
del procés, pe...
Tema 6.1: El docent i la comunicació a l´aula
Tema 6.1: El docent i la comunicació a l´aula
desenvolupamentmultilingues.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Tema 5.2: La interferència lingüística
LA INTERFERÈNCIA LINGÜÍSTICA Són els canvis en
l’estructura d’una llengua ocasionats per la influencia d’una segona llengua. Les llengües en
contacte s’influeixen mútuament. Sobretot a nivell lèxic, però en una situació
de conflicte lingüístic és la llengua...
Tema 5.2: La interferència lingüística
Tema 5.2: La interferència lingüística
desenvolupamentmultilingues.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Tema 5.1: Les habilitats lingüístiques
LES HABILITATS
LINGÜÍSTIQUES Les habilitats lingüístiques es classifiquen en funció de dos factors Segons el paper que tinga un individu en el procés de comunicació (emissor
o recpetor) tenim: -          -    Les
habilitats receptives (escoltar i llegir). -...
Tema 5.1: Les habilitats lingüístiques
Tema 5.1: Les habilitats lingüístiques
desenvolupamentmultilingues.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Tema 3: Llengües i Ensenyament a la Unió Europea. 3.3
LLENGÜES I ENSENYAMENT A LA UNIÓ EUROPEA L'Estat espanyol
és un Estat plurilingüe, i així s'arreplega en la seua Constitució (1978): •        Preàmbul. La Nació
espanyola [...] proclama la seua voluntat de [...] protegir a  tots els espanyols i pobles d'Esp...
Tema 3: Llengües i Ensenyament a la Unió Europea. 3.3
Tema 3: Llengües i Ensenyament a la Unió Europea. 3.3
desenvolupamentmultilingues.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Tema 3: Proposta de Decret .../2011, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme a la Comunitat Valenciana. 3.2
PROPOSTA DE
DECRET…/2011, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme a la Comunitat
Valenciana El decret consta
de: VIII
Capítols. 21
Articles. 1
Disposició Transitòria. 1
Disposició Derogatòria. 1
Disposició Final. 4
Annexos El coneixement
dels idio...
Add a comment...

Post has attachment
Tema 3: Política Lingüística i Ensenyament. 3.1
POLÍTICA
LINGÜÍSTICA I ENSENYAMENT Totes les comunitats
lingüístiques minoritzades que volen recuperar la seua llengua i cultura han
d’embrancar-se en processos de normalització lingüística. El paper de
l’escola en aquest procés és important i com a tal hau...
Tema 3: Política Lingüística i Ensenyament. 3.1
Tema 3: Política Lingüística i Ensenyament. 3.1
desenvolupamentmultilingues.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Tema 2: L'Aquisició d'una Segona Llengua. 2.2
L’ADQUISICIÓ
D’UNA SEGONA LLENGUA I NPUT : És el
bagatge lingüístic que rep un aprenent en L2 a partir del qual por seleccionar,
extreure’n regles i crear un nou llenguatge que anirà incorporant al seu
sistema interllengua. INTAKE : Part de
l’input que l’ap...
Tema 2: L'Aquisició d'una Segona Llengua. 2.2
Tema 2: L'Aquisició d'una Segona Llengua. 2.2
desenvolupamentmultilingues.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Tema 1: Societat i multiculturalitat. Una perspectiva educativa. 1.5
SOCIETAT
I MULTICULTURALITAT. UNA PERSPECTIVA EDUCATIVA EDUCAR SOCIETATS MULTICULTURALS: EL PAPER DE L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL L’escola del segle XXI ha d’afegir
un nou objectiu al seu horitzó: educar per a viure en societats plurals,
diverses, multicultural...
Add a comment...

Post has attachment
**
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ AL PAÍS VALENCIÀ El sistema comunicatiu valencià té les primeres empremtes en
els successius intents de premsa democràtica durant els anys seixanta i setanta
del segle XX. Els programes de ràdio en valencià també aparegueren en aq...
Add a comment...

Post has attachment
Ficha de Buenas Prácticas: Aportics
a.   Datos
Generales 1.      Titulo APORTICS 2.      URL aportics.blogspot.com.es 3.      Imagen de captura de pantalla       Fuente 4.      Gestionado (entidad o profesor autor) Varios profesores/as coordinan: Mª Carmen Devesa, Juanfra
Álvarez Herrero, Jua...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded