Wydatki na rozwiązania z zakresu IT w przemyśle i sektorze publicznym stale rosną. W dużym stopniu przyczynia się do tego poprawiająca się sytuacja gospodarcza w kraju. 
Shared publicly