Stale rozwijający się IoT nie pozostaje obojętny wobec strategii biznesowych firm, których to staje się powoli obowiązkowym elementem. W jaki sposób Internet Rzeczy może zatem usprawnić procesy biznesowe?
Shared publicly