OEFENING : Nederlandse VOORZETSELS (PREPOSITIES)

Lees de inleiding (introductie) : de appel ligt … in het doosje, voor het doosje, achter het doosje, …
Probeer dan de voorwerpen te situeren (waar staan/liggen/hangen de dingen?; waar zitten ze in?) en schrijf zinnetjes.
Bv.: De vaas staat op de vensterbank.
~
http://profnederlands.blogspot.nl/2016/09/exercice-de-grammaire-voorzetsels.html
Shared publiclyView activity