Profile cover photo
Profile photo
หน่อย จีรนันท์
36 followers
36 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Krs & Ars ปีงบประมาณ 2559
กรอกข้อมูล  Krs & Ars  ปีงบประมาณ 2559 ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ   KRS   ระบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ  ARS สอบถาม ข้อมูล  เพิ่มเติม   คุณกัญจนพร    080-0068451

Post has attachment
merry"s chirstmas

Post has attachment

Post has attachment
รายงานนักเรียนชั้น ป.1 อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
รายงานนักเรียนชั้น ป.1  อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   เดือน สิงหาคม 2558 ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  ทางระบบ Online ภายในวันที่ 6 กันยายน 2558 กรอกข้อมูลได้ที่ http://goo.gl/forms/uwNAZoJHWm ประสานงาน กลุ่มนโย...

Post has attachment

Post has attachment
งานติดตาม ปี2557
ปี 2557 กรุณาดาว์นโหลดเก็บไว้ที่เครื่องเเล้วค่อยเปิดใช้งาน นะคะ  ดาว์นโหลดข้อมูล ปี 2557    1.  ปกคู่มือ                                               2.  คำนำ                                               3.  สารบัญ                                         ...
Wait while more posts are being loaded