ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ», ΦΕΚ 629, τεῦχος 2ο, 28-8-89
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Καταστατικό του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ», «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ», ΦΕΚ 629, τεῦχος 2ο, 28-8-89
6 Photos - View album
Shared publiclyView activity