Profile cover photo
Profile photo
Hai Nguyen
42 followers
42 followers
About
Posts

Post has attachment
PCI DSS là gì?
Tiêu
chuẩn bảo mật PCI DSS (Payment Card Indutry Data Security Standard)
được hình thành bởi Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật - PCI Security Standards
Council với các thành viên là các tổ chức cung cấp thẻ tín dụng uy tín
hàng đầu như Visa, MasterCard, Ameri...
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Tìm hiểu class Entity trong nettiers
Entity là gì? Entity(thực
thể) không phải là kiểu .net, nó là kiểu quan trọng chứa một ý nghĩa
nội tại cần thiết trong ứng dụng của bạn. Khái niệm Entity trong ứng
dụng business. .NetTiers là phù hợp, nắm giữ ý nghĩa đặc biệt cho dữ
liệu. Ví dụ: Employe...
Add a comment...

Post has attachment
Tìm hiểu về hệ điều hành Linux
Trong bài này mình sẽ trả lời câu hỏi linux là gì thông qua việc tìm hiểu khái quát về lịch sử và các đặc trưng của hệ điều hành này. Tiếp theo là một số thao tác bắt đầu làm quen với môi trường linux. 1. Linux là gì ?  Linux là một hệ điều hành máy tính dự...
Add a comment...

Post has attachment
Mô hình MVC trong Spring. Tạo Project HelloWorld
Trong phần này tôi sẽ hướng dẫn tạo 1 ứng dụng đơn giản bằng Spring MVC Framework , đồng thời giải thích các luồng dữ liệu được xử lý khi chạy ứng dụng. Ứng dụng này hiển thị một thông điệp ra trình duyệt web. Tôi đảm bảo khi nghiên cứu chi tiết bài viết nà...
Add a comment...

Post has attachment
NetTiers là gì? Tìm hiểu nettiers trong .net
1 Giới thiệu về .netTiers  .netTiers
là một bộ các mẫu (template) dùng trong việc "sinh" ra source code
Microsoft.NET theo mô hình n-tiers từ database. .netTiers là một sản
phẩm FREE và open source theo bản quyền GPL.Ðể sử dụng bộ template này
developer...
Add a comment...

Post has attachment
Mô hình MVC trong Spring. Tạo Project HelloWorld
Trong phần này tôi sẽ hướng dẫn tạo 1 ứng dụng đơn giản bằng Spring MVC Framework , đồng thời giải thích các luồng dữ liệu được xử lý khi chạy ứng dụng. Ứng dụng này hiển thị một thông điệp ra trình duyệt web. Tôi đảm bảo khi nghiên cứu chi tiết bài viết nà...
Add a comment...

Post has attachment
Tìm hiểu về hệ điều hành Linux
Trong bài này mình sẽ trả lời câu hỏi linux là gì thông qua việc tìm hiểu khái quát về lịch sử và các đặc trưng của hệ điều hành này. Tiếp theo là một số thao tác bắt đầu làm quen với môi trường linux. 1. Linux là gì ?  Linux là một hệ điều hành máy tính dự...
Add a comment...

Post has attachment
Tìm hiểu về hệ điều hành Linux
Trong bài này mình sẽ trả lời câu hỏi linux là gì thông qua việc tìm hiểu khái quát về lịch sử và các đặc trưng của hệ điều hành này. Tiếp theo là một số thao tác bắt đầu làm quen với môi trường linux. 1. Linux là gì ?  Linux là một hệ điều hành máy tính dự...
Add a comment...

Post has attachment
Tìm hiểu về hệ điều hành Linux
Trong bài này mình sẽ trả lời câu hỏi linux là gì thông qua việc tìm hiểu khái quát về lịch sử và các đặc trưng của hệ điều hành này. Tiếp theo là một số thao tác bắt đầu làm quen với môi trường linux. 1. Linux là gì ?  Linux là một hệ điều hành máy tính dự...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded