Profile cover photo
Profile photo
davut köse
About
davut's posts

Big Hip Hop Rnb Black Music Club Mix 2014 # 2 || …: http://youtu.be/7yYJgIPNNyg

Post has attachment
Photo

selamun aleykum beyler...

KÖTÜLÜKDEN NEHYETMEK

Emr-i bi’l-ma’rûf ve nehy-i ani’l münkerin gizli yapılması gerekir. Gizlilik fayda vermezse açık açık yapılır. Yapdığını, mal, mevki’, medh, övünme ve bunun gibi geçici maksadlara âlet etmemeli, yalnız dînini aziz kılmak ve Allâh’ın rızâsını kazanmak için yapmalıdır.

Emr-i bi’l-ma’rûf, en büyük vecîbelerdendir. Hiçbir amel, Allâh için öfkelenmeyene fâide vermez.

İbn-i Abbas şöyle rivâyet etmektedir:

Rasûlullâh (sallallahu aleyhi ve selleme): “-Sâlihler olduğu halde yer yarılır mı?” diye sordum.

“-Evet” diye cevab verdiler. “-Günahkârlara sükût ve müdâhane (yaltaklık) edildiğinde yer yarılır.”

Nesâb isimli kitabda zikredilen bir hadîs-i şerîfde şöyle buyrulmuşdur:

“-Kıyâmet günü ümmetimden bazıları maymun ve hınzır şeklinde kabrinden kalkacak ve mahşere o sûretde geleceklerdir. Bunlar güçleri yetdiği hâlde kötülükleri nehyetmedikleri gibi günahkârlara müdâhanede bulunmuşlardır.”

Bu vazîfeyi yapan bir kimse hiçkimseden korkmamalıdır.

(…)

[Ahmed Zıyâuddîn Gümüşhânevî, Câmiu’l-Mütûn, Tab’ı 1988, sh.141]
Wait while more posts are being loaded