เด็กชายฉันทัช นีล ไนท์ ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงสากลชาย ม.ต้น จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ในวันอาทิย์ ที่ 30 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ เตรียมอุดมน้อมเกล้า ด้วยคะแนน 87 คะแนน รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1
Shared publicly