யுத்த பாதிப்புக்குள்ளானவர்களின் தேவைகள் முதன்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் : சி.வி http://bit.ly/1Qt8hHS
#lka  
Shared publicly