Shared publicly  - 
 
தார் வீதியாக மாற்றம் கண்டது இருபாலை – பழனியாண்டவர் வீதி http://bit.ly/1Y3KP5H
#lka  
Translate
கோண்டாவில் இருபாலை வீதியில், இராச வீதிச் சந்திக்கும் பலாலி வீதி – கோண்டாவில் சந்திக்கும் இடைப்பட்ட பிரதேசத்தில் அமைந்திருக்கும் பழனியாண்டவர் ஆலயத்திற்கு ...
1
Add a comment...