Shared publicly  - 
 
சனல் 4 வெளியிட்ட போர்க்குற்ற ஆதார புகைப்படத்தில் மகனை கண்டோம் : பெற்றோர் சாட்சியம் http://bit.ly/1OKyE6C
#lka  
Translate
சனல் 4 ஊடகம் வெளியிட்ட இலங்கையின் போர்குற்ற ஆதார புகைப்படத்தில், காணாமல் போன தமது மகனும் உள்ளாரென ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவிடம் பெற்றோர் சாட்சியமளித்துள்ளனர். யாழ்.
1
Add a comment...