ஈழத் தமிழர்களுக்கு குரல் கொடுத்தவருக்கு நிகழ்ந்த அநீதிக்கு எதிராக யாழில் போராட்டம் http://bit.ly/1oL6EdZ
#lka  
Shared publicly