Một quyển sách hay, tuy nhiên để đọc và hiểu được không phải dễ. Chia sẻ với anh em nào cùng sở thích nghiên cứu. :)

Cách đây lâu rồi mình mới chỉ đọc đến Phần 7. Giờ chắc phải ngồi đọc lại từ đầu cho ngấm. :D
Shared publiclyView activity