Profile cover photo
Profile photo
Programi i Telemjeksisë së Shqipërisë
Programi i Integruar i Telemjekësisë dhe Shëndetit Elektronik në Shqipëri
Programi i Integruar i Telemjekësisë dhe Shëndetit Elektronik në Shqipëri
About
Posts

Post is pinned.Post has attachment
Dr. Rifat Latifi Receives Prestigious American College of Surgeons/Pfizer International Surgical Volunteerism Award
Add a comment...

Post has attachment
Po ndodh tani: Qendra Kombëtare e Inxhinierisë Biomjekësore dhe Telemjeksisë po zhvillon Konferencën me temë “Gazet mjekësore - një vështrim i sistemeve të gazit mjekësor nga impianti tek pacienti”.
Kjo konferencë po ndiqet në të gjithë rrjetin e Telemjeksisë së Shqipërisë.

Happening now: The National Center for Biomedical Engineering and Telemedicine are broadcasting a Conference on “Medical gases – a look at the medical gas systems from the implant to the patient”.
This conference is being followed by the Telemedicine network of Albania.
PhotoPhotoPhotoPhoto
6/13/17
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Po ndodh tani: Qendra Kombëtare e Inxhinierisë Biomjekësore dhe Telemjeksisë në bashkëpunim me SHOQËRIA “ONI” shpk, po zhvillojnë Konferencën e parë mbi “Sfidat e Informatizimit në Sistemin Shëndetësor Shqiptar”.
Kjo Konferencë është e akredituar nga QKEV dhe po ndiqet në të gjithë rrjetin e Telemjeksisë së Shqipërisë.

Happening now: The National Center for Biomedical Engineering and Telemedicine in collaboration with SHOQËRIA “ONI” shpk, are broadcasting the first Conference on “The challenges of digitalizing the Albanian Health System”
This Conference is accredited by NCCE and is being followed by the Telemedicine network of Albania.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
5/12/17
8 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Po ndodh tani: Qendra e Telemjeksisë së Shqipërisë në bashkëpunim me Sektorin Infermieristik, QSUT, po zhvillojnë leksionin me temë “Menaxhimi i kujdesit infermieror tek pacientët me kancer në shërbimin spitalor”, me lektore Znj. Ana Luca.
Ky leksion është në proçes akreditimi nga QKEV dhe po ndiqet në të gjithë rrjetin e Telemjeksisë së Shqipërisë dhe Kosovës.

Happening now: The Telemedicine Center of Albania in collaboration with the Nursing Sector at UHC “Mother Teresa”, are broadcasting the lecture with topic “Nursing care management of patients with cancer in hospital services”, with lecturer Mr. Adriatik Maska.
This lecture is in accreditation process by NCCE and is being followed by the Telemedicine network of Albania and Kosova.
PhotoPhotoPhotoPhoto
11/22/16
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Me datë 18 Nëntor 2016, nisi “Samiti i Parë tre-ditor i Diasporës Shqiptare”. Ky takim ka mbledhur në Tiranë afro 800 përfaqësues të diasporës shqiptare nga 40 shtete të botës me tematikën “Kuvendim i lirë, pa dallim feje, krahine, ideje…”.
Në këtë Samit gjithashtu ishte i ftuar dhe Prof. Rifat Latifi, President i IVeH dhe Drejtor i Programit të Telemjeksisë në Shqipëri dhe Kosovë. Prof. Latifi paraqiti prezantimin me temë “Telemjeksia në Shqipëri- 8 Vitet e Para”.

November 18, 2016 marked the start of the first ever “3-Day Summit of the Albanian Diaspora”. This event, themed “Free Deliberation, with no discrimination of any kind, religious, territory, ideology, etc.” has gathered in Tirana around 800 representatives of the Albanian Diaspora from over 40 countries around the world.
In this Summit, Prof. Rifat Latifi, President of IVeH and Director of Telemedicine Program of Albania and Kosovo, was also one of the invited guests. Prof. Latifi presented a lecture titled: “Telemedicine in Albania, the First 8 Years”
Add a comment...

Post has attachment
Po ndodh tani: Qendra e Telemjeksisë së Shqipërisë në bashkëpunim me Sektorin Infermieristik, QSUT, po zhvillojnë leksionin me temë “Kujdesi i pacientit ne terapine intensive”, me lektor Z. Adriatik Maska.
Ky leksion është në proçes akreditimi nga QKEV dhe po ndiqet në të gjithë rrjetin e Telemjeksisë së Shqipërisë dhe Kosovës.

Happening now: The Telemedicine Center of Albania in collaboration with the Nursing Sector at UHC “Mother Teresa”, are broadcasting the lecture with topic “Patient care during intensive therapy”, with lecturer Mr. Adriatik Maska.
This lecture is in accreditation process by NCCE and is being followed by the Telemedicine network of Albania and Kosova.
PhotoPhotoPhotoPhoto
11/1/16
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Po ndodh tani: Qendra e Telemjeksisë së Shqipërisë në bashkëpunim me Shërbimin e Neurotraumës pranë Spitalit Universitar të Traumës po zhvillojnë leksionin me temë “Dëmtimet me armë zjarri të kolonës spinale” me lektor Dr. Irgen Hodaj.
Ky leksion është në proçes akreditimi nga QKEV dhe po ndiqet në të gjithë rrjetin e Telemjeksisë së Shqipërisë dhe Kosovës.

Happening now: The Telemedicine Center of Albania in collaboration with the Neurotrauma Department at the Trauma University Hospital, are broadcasting the lecture with topic “Gunshot injuries to the spinal column” with lecturer Dr. Irgen Hodaj.
This lecture is in accreditation process by NCCE and is being followed by the Telemedicine network of Albania and Kosova.
Photo
Photo
2016-10-06
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Po ndodh tani: Qendra e Telemjeksisë së Shqipërisë në bashkëpunim me Sektorin Infermieristik, QSUT, po zhvillojnë leksionin me temë “Kateteri venoz dhe kujdesi infermieror ne keta pacient”, me lektor Znj. Vera Isufaj.
Ky leksion është në proçes akreditimi nga QKEV dhe po ndiqet në të gjithë rrjetin e Telemjeksisë së Shqipërisë dhe Kosovës.

Happening now: The Telemedicine Center of Albania in collaboration with the Nursing Sector at UHC “Mother Teresa”, are broadcasting the lecture with topic “Venous catheter and nursing care in these patients”, with lecturer Mrs. Vera Isufaj.
This lecture is in accreditation process by NCCE and is being followed by the Telemedicine network of Albania and Kosova.
PhotoPhotoPhotoPhoto
9/30/16
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Po ndodh tani: Qendra e Telemjeksisë së Shqipërisë në bashkëpunim me Sektorin Infermieristik, QSUT, po zhvillojnë leksionin me temë “Koma dhe çrregullimet e vetedijes”, me lektor Z. Rajmond Hazizaj.
Ky leksion është në proçes akreditimi nga QKEV dhe po ndiqet në të gjithë rrjetin e Telemjeksisë së Shqipërisë dhe Kosovës.

Happening now: The Telemedicine Center of Albania in collaboration with the Nursing Sector at UHC “Mother Teresa”, are broadcasting the lecture with topic “Coma and consciousness disorders”, with lecturer Mr. Rajmond Hazizaj.
This lecture is in accreditation process by NCCE and is being followed by the Telemedicine network of Albania and Kosova.
PhotoPhotoPhotoPhoto
2016-09-20
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Po ndodh tani: Qendra e Telemjeksisë së Shqipërisë në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik dhe Shoqatën e Toksikologëve Shqiptarë “ALBTOX”, me rastin e Ditës Botërore Të Parandalimit të Vetevrasjes, po zhvillojnë leksionin me temë “Lidhje, komunikim, përkujdesje”.

Happening now: The Telemedicine Center of Albania in collaboration with the Public Health Institute and the Albanian Association of Toxicologists “ALBTOX”, on the occasion of the International Day of Suicide Prevention, are broadcasting the lecture with topic “Connection, communication, care”.
PhotoPhotoPhotoPhoto
2016-09-08
4 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded